อุปสรรคต่างๆระหว่าง severe wobble

http://www.ainews1.com/article746.html

อุปสรรคนาๆประการที่จะเกิดขึ้น กับโลกสมัยใหม่อย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นลองมาพิจารณาคำเตือนล่วงหน้าของคุณ Zeta ว่ามีอะไรบ้างที่จะส่งผลกระทบแก่มนุษย์ที่กำลังคิดจะทำอะไรบ้างในเวลาใกล้ severe wobble นั้นมีความเสี่ยงอย่างไร

When the earth rotation begins to stop, will cars, radio, telephones, TV, etc. stop working? Or will this be gradual too? I'm thinking about means to escape and to get communication, because working responsibilities and studies prevent us from living anywhere else by the moment.

Long before rotation stoppage the electronic communication devices that man has come to rely upon will cease to work. We have warned about this from the start of ZetaTalk, warning that satellites will be torn from the sky by the lashing of the charged tail and small debris in the tail. Communication difficulties are more than merely the lack of satellite support, however, it is electromagnetic static that will be the prime problem. Rock under pressure releases electromagnetic screech, which is in fact an earthquake predictor. Such screech creates static on the radio, and during the last weeks when the globe is pushed to and fro, there will be constant pressure on all rock layers, worldwide. Buried TV or DSL or phone lines may fare better, but the broken link phenomena will affect all, interrupting the service at key points. The severe wobble will interfere with satellite access, as satellites will increasingly not be where expected. 

Where the Internet is serviced by direct lines, not utilizing satellites as oversea communication frequently does, email will get through, but this will not be failsafe. Maintenance of equipment will falter when those responsible for maintenance are distracted and leave their posts. Thus, Internet servers will start going down and not be brought back up, and eventually the highly reliable Internet, which utilizes a web of routes so that if one route is blocked, another can be used, will fail too. Cars and buses and trains which do not rely upon computer parts for operation will of course continue to start up and run as long as fuel is available. Roadways and railways and bridges will be broken by the almost continuous earthquakes and stretch zone accidents expected during the last weeks, however. Are you planning to remain at school or your job throughout the last weeks, during the severe wobble, the 3 days of darkness, and the slowing rotation? Why?

สถานะของโลก ในมติของ Council of Worlds

ZetaTalk: GodlikeProduction Live
written January 12, 2008 on the GodlikeProduction live chat.

The Sun shrank in size since then so now Planet X makes its passage closer to the Sun, near Earth's orbit. There is of course trash in the tail of Planet X, debris as large as trucks, which will land on Earth. We have stated that the Council of Worlds has plans for Earth, and would not allow the planet to suffer an Extinction Level Event (E.L.E.) due to an asteroid impact. But the falling debris this will not encourage/embolden NASA et al.

แต่ละคนกำลังใช้ชีวิตอย่างไร ซึ่งแตกต่างกันไป แต่ละคนเมื่อได้ศึกษาคำแนะนำขอคุณ Zeta แล้วก็ลองไล่เรียงดูทีละเรื่อง ว่าแต่ละช่วงเวลาเราควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อไม่ให้ต้องเสี่ยงจนเกินไป และต้องตัดสินใจตนเองให้ได้ว่าจะเดินหน้า หรือจมอยู่กับเรื่องเดิมๆที่อาจไร้อนาคตโดยสิ้นเชิง รอบนี้เป็นรอบสุดท้ายของมนุษย์ชาติที่จะผ่านการสอบปรับยกไปสู่ 4th Density ได้หรือไม่

ไม่มีใครมาบงการชีวิตของแต่ละคนได้ ทุกชีวิตจึงต้องขวนขวายหาเหตุและผลให้ชัดเจน ทันแก่กาลเวลา ที่หดสั้นเข้ามาทุกทีให้ชัดเจน และตัดสินใจ โลกนี้ต้องแลกทุกเรื่อง ไม่มีอะไรได้มาโดยไม่มีเหตุ

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share