เสียง Booms ที่อาจได้ยินบ่อยขึ้น

http://www.ainews1.com/article749.html

ในช่วงที่โลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ และพลังงาน อย่างต่อเนื่อง และเข้มข้นขึ้นโดยลำดับ มนุษย์อาจได้ยินเสียง Booms กันบ่อยขึ้น ตามที่ได้มีเสียงบูม ดังขึ้นและมีผู้ถามถึงเรื่องนี้ ให้คุณ Zeta ช่วยวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ซึ่งมีสาเหตุจากหลายปัจจัย ดังนี้

ZetaTalk Chat Q&A for December 11, 2010

I've been hearing sonic booms near my home, one was too close to my home it slightly shooked the house. For such a close boom, if it's due to some plate movement, is there any relation between it with the future effects of any plate movement to the area in such too close a range (other than its effects to weak structures)?

Booms are caused by one of several phenomena, all related to plate stress and adjustment. One result is that due to an adjustments elsewhere a ripple travels through the land, the type of ripple that many report seeing during an earthquake. Close to the epicenter of an earthquake, such ripples are waves of land (above or below the waves). The troughs are deep, the crests high, and land is seen rumpling up many feet into the air and traveling during earthquakes, a horrifying view. The farther from the epicenter the more spread out the waves, so the crests and troughs are slight and the waves have a long distance from each other. This causes one type of boom, where a dropping or heaving ground causes the air above to clap as it rushes to fill a void. Clapping air is of course what causes thunder claps, but there the void is caused by superheated air from a lightning flash. 

Another result of adjustments elsewhere causing a boom is in the stretch zone. Land sinks because the rock supports underneath have pulled apart, and boom, the air claps. This can be land pulling apart under water too, causing the same phenomena of clapping air in the air over the water. The boom is occurring over where the land has dropped, which might relate to your safety nearby. If you are in the stretch zone, such stretch zone results as sinkholes or dropping bridges that pulled out of their moorings or meandering rivers choosing a new and lower path through the land nearby can occur. Yet another cause of booms is snapping rock. If the rock is heaving, trying to lift one section of a strata so that is has little support beneath it, then this rock strata can snap. This can also occur where compression or mountain building is occurring. Just look at that jutting rock. Something caused it to snap and jut!

พื้นที่ประเทศไทยอยู่ในโซนแผ่นดินยืด และทรุดตัวประมาณ 40 ฟุต ก่อนและระหว่างที่โลกจะย้ายขั้วเกิดขึ้น ต้นเหตุเกิดจากการหดตัวของก้นมหาสมุทรแปซิฟิค ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ ปลายปี 2010 ทำให้พื้นที่ประเทศต่างๆรอบมหาสมุทรแปซิฟิค ขยับตัวทรุดและเอียงไปทางก้นมหาสมุทรนี้โดยลำดับ และมีแผ่นดินไหวเป็นตัวกระตุ้นให้การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในบริเวณต่างๆ มาโดยต่อเนื่อง

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share