ชะตากรรมของประเทศรัสเซียและประเทศรอบๆ

http://www.ainews1.com/article750.html

ความสูงของแผ่นดินประเทศรัสเซีย และประเทศต่างๆในกลุ่มสหภาพโซเวียสเดิม ไล่มาจนติดเชิงเขาหิมาลัย เป็นที่ราบเสียเป็นส่วนใหญ่ และจะยืดตัวเอียงตามการแยกตัวของท้องมหาสมุทรแอตแลนติค ที่กำลังเกิดขึ้นเงียบๆ และจะนำทวีปอเมริกาเหนือห่างจากยุโรปไปอีกหลายร้อยไมล์เพิ่มขึ้น ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศรัสเซีย และประเทศต่างๆทางเชิงเขาหิมาลัยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทรุดตัวลงกลายเป็นทะเลใหญ่

เหตุการณ์ทางด้านประเทศรัสเซียดูจะรุนแรง ขนาดใหญ่กว่าอินโดนีเซียกำลังเผชิญการทรุดตัวทั้งประเทศหลายเท่าตัว ลองแวะศึกษารายละเอียดต่างๆที่คุณ Zea ตอบคำถามเอาไว้เพียงสังเขป

Zetas said, that from Karachi to internal lakes of Russia there will be a new gulf. Approximately, at what width of a city of Russia it can end?


The new Eurasian Plate seaway is anticipated to run just to the east of the Iran border, going up through western Pakistan and Afghanistan and thence round along the eastern borders of Turkmenistan and Uzbekistan where the lowlands are skirting the foothills of the Himalayas. It cannot run up through Karachi as Pakistan runs into the Himalayas and there are rock bonds that will not pull apart. Yet rip it must. The Eurasian Plate has lost any friction preventing movement where the African Plate formerly snugged up against it through the Mediterranean and down through the Red Sea. The Atlantic Rift has pulled apart, pulling the great Eurasian Plate to the west. To the east, where the Himalayas are glued to the Indo-Australian Plate and the Pacific Plate, there is glue and resistance to move. Thus, moving in the direction of least resistance, the Eurasian Plate rips through the lowlands skirting along the highlands, a stretch zone adjustment that is silent and only deadly to those directly above the point of tear. This has happened before to the great Eurasian Plate, as the lowlands through this middle attest.

เมื่อท่านใช้ลิงค์จากรูปภาพซ้ายมือ แสะใส่ระดับน้ำ 675 ฟุต จะพบว่า ในแถบทะเลบอลติค ระดับน้ำทะเลจะท่วมแผ่นดินกว้างใหญ่มาก โดยยังไม่รวมการทรุดตัว ที่คุณ Zeta พูดถึง

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share