Which Way

http://www.ainews1.com/article754.html

tug-of-war

ปัจจุบันมนุษย์โลกกำลังอยู่ ในช่วง Earth Transformation ซึ่งใช้เวลาในศตวรรษที่ 21 และ 22 โดยประมาณ  

และคุณ Zeta ได้นำข่าวดีของ กาแลกซี่ ที่สุริยจักรวาล และโลกสังกัดอยู่ มาให้ทราบดังต่อไปนี้

ZetaTalk: Which Way
Note: written by Jul 15, 1995

During the Transformation, the administrators of your galaxy are concerned with the following issues. They must determine the overweening leaning of the planet's orientation. You will be pleased to learn that at the present time the Earth's populace is deemed overweeningly leaning toward the Service-to-Other orientation, as was expected. Consequently, the movement of entities toward the planet that will be their next home progresses along the following lines.

  • If an entity is a Service-to-Others entity, this entity will be supported in a desire to remain in their incarnation during and following the cataclysms. By this is meant, this entity will be lifted, however temporarily or unconsciously, during the cataclysms, so as not to be destroyed and thereby ending the incarnation. New births on Earth are increasingly being granted as an avenue to entities in the Service-to- Others orientation. This is not at this time entirely the case, as there are other dramas being played out. For instance, some entities are close to a decision on their orientation, and are granted an incarnation in order to complete their decision.
  • If an entity is a Service-to-Self entity of a sufficient orientation to warrant inclusion in the Service-to-Self group, then upon termination of the incarnation the entity will migrate to a planetary home of the Service-to-Self orientation. If, however, the entity is close to a decision and is not yet of an inclination sufficient to warrant inclusion in the group, the entity may be granted yet another incarnation in order to further the decision making process. It is for this reason you find many of your young so very brutal. They have chosen.
  • If an entity is nowhere near making a decision, and we must caution that there are many incarnations required for the entity to be armed with enough information to make this decision, then the entity is prepared for a new home planet. This is not a wrenching experience. The immature entity is given warm spiritual guidance, and this voyage is done in a cocoon of love. Likewise, as most of the immature entities on Earth will be making the same voyage, the entity is not alone nor without companions who share the same memories. At this present time, the greater number of your Earth's entities are making this voyage or would appear to be making this voyage in the future, as their incarnation ends.

ที่เป็นข่าวดีของโลก กล่าวคือต่อไปนี้โลกจะเป็นที่รองรับของ มนุษย์ที่จิตใจดี เป็นส่วนใหญ่ ในจำพวกที่เหลือรอดตาย อยู่ 10 % มีคนวิกลจริตแถมอยู่ด้วย 4.3 % สำหรับพวกเห็นแก่ตัวที่หลงเหลืออยู่บ้าง ก็จะลดน้อยลงเป็นลำดับ และส่วนใหญ่จะถูกย้ายไปโลกอื่น ทั้งขณะยังมีชีวิต และหลังจากตายแล้ว เพื่อเพิ่มประสพการณ์ชีวิตของแต่ละคนต่อไป

ส่วนมนุษย์ที่เกิดมาแล้ว ยังอ่อนประสพการณ์ ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกข้างดี หรืออยู่อย่างเห็นแก่ตัว ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของโลกมนุษย์ พวกนี้จะถูกพี่เลี้ยงในโลกวิญญานพาไปเกิด เพื่อสะสมประสพการณ์ชีวิตอีกเหมือนกัน ในโลกแห่งน้ำ ซึ่งต่อมาพบว่าเป็นที่สะดือทะเล ให้พวกนี้ไปเกิดเป็นปลาหมึก ในที่กักบริเวณ ซึ่งยังไม่ทราบว่าเป็นเวลานานเท่าใด

ส่วนภารกิจต่อเนื่อง ของพวกที่เห็นแก่สังคมและตนเองอย่างละครึ่งนั้น ก็ยังมีภารกิจ ต่างๆในการอัฟเกรดตนเอง หรือเพิ่มคลื่นความถี่สูงให้แก่ตนเอง ถ้าทราบทางลัด ก็จะเป็นโอกาสดี ที่ได้มีโอกาสได้เห็นของจริงนาๆชนิด ก่อนโลกย้ายขั้ว และหลังจากโลกย้ายขั้วใหม่แล้ว ภาวะความเป็นอยู่จะถอยหลังไปเป็นศตวรรษ ทำให้เห็นชีวิตในหลายๆฉากในช่วงเวลาไม่ยาวนานนัก ทำให้ตนเองเกิดสติปัญญา และเข้าใจสภาวะของโลกที่มาเกิดในคราวนี้ ได้แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น และหากสบโอกาสและพบทางลัดแล้ว พวกเขาเหล่านี้ก็จะเร่งทำภารกิจของตนเอง พร้อมกับช่วยเหลือเพื่อนๆร่วมเกิดแก่เจ็บตาย อีกทั่วอนันต์จักรวาล ให้ได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกัน นับว่าได้ทำหน้าที่คนดีอย่างเต็มภาคภูมิทีเดียว ที่ได้เกิดมาคราวนี้ และอาจเป็นคราวสุดท้าย ก่อนคืนกลับบ้านนิพพาน ทั้งนี้อยู่ที่ความต้องการและเป้าหายของแต่ละคน หรือต้องการปรับยกไปอยู่ 4 th Density

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share