รังสี Radon

http://www.ainews1.com/article755.html

สภาพแวดล้อมต่างๆ ของโลก และเกิดรังสี Radon จากชั้นหินใต้เปลือกโลกเพิ่มมากขึ้น ระหว่างโลกเปลี่ยนแปลง ก่อนการย้ายขั้ว ที่โลกได้รับอิทธิพลโดยตรงจากดาวหาง Planet Xสุขภาพของสัตว์และมนุษย์จะอ่อนแอลง เกิดโรคภัยไข้เจ็บเพิ่มขึ้น คุณ Zeta ได้วิเคราะห์รายละเอียดล่วงหน้าให้ฟังดังนี้

ZetaTalk: Asian Flu Epidemic
written during the Jan 30, 2004 Lou Gentile Show

With the increased sicknesses that have been showing up in wild animals and domestic, as the Zetas predicted, how long after the passage will immune systems remain weakened and these types of diseases remain a danger to humans, since the mad cow, for instance, began showing many years ago? Are the animals' susceptibility to those pathogens related to Planet X?

We have stated, early in the ZetaTalk era, that Illness would be on the increase going into the shift. We stated at that time that this would be due to several factors, primarily depressed immune systems but also opportunistic germs that would migrate to new environments due to the erratic weather. All creatures, human and domesticated and wildlife alike, suffer, and thus allcan be responsible for spreading germs into new environments. Droughts and deluges with resulting floods have occurred, causing migration of wildlife. The illness emerging is not new, in the main, caused by germs that have been present all along. Swine or avian flu, germs passed from animals to humans and mutating, is not new. Starvation is rampant, worldwide, mostly resulting in undernourished humans and flocks and herds and wildlife. Humans are distracted by worry, and thus tend to eat comfort food rather than a proper diet, and even wildlife suffers from this tendency, being too distressed or unable to eat their normal diet. All this creates depressed immune systems.

An additional stress on the immune system is the emanations from the swirling core of the Earth and the rock strata under pressure. If rock emits radon, naturally, and rock under pressure and heading for a quake emits radio waves that can be detected by radios nearby as static, then the distressed crust of the Earth and increased swirling of the core spell a change for mankind and the other creatures crawling about on the Earth, and change is stressful. Erratic weather puts the body under almost continuous stress. Humans intent on surviving the coming times should be careful to eat a proper diet, but the most important ingredient in a strong immune system is attitude. Think less of the coming times as a depressing disaster and look beyond them to the future, which will ultimately be immensely better for survivors than the present times. Life on Earth will change, with survivors supporting each other and the Earth becoming a home to high tech visitors - fascinating, unfolding, and emotionally satisfying.

เมื่อได้ทราบว่าสิ่งแวดล้อมโลกได้เปลี่ยนไปในทางลบมากขึ้น ทุกคนก็ระมัดระวังรักษาสุขภาพมากขึ้น ให้ปลอดภัยจากต้นเหตุต่างๆ ที่สามารถแก้ไขได้ในหลากหลายวิธีการ บนโลกนี้มีของ 2 สิ่งคู่กันเสมอ เมื่อมีเหตุ ก็หาทางป้องกันและแก้ไข เพื่อตัวเราเองและผู้ใกล้ชิดที่ได้ทราบจากเรา

ข้อดีของการมาของ Planet X เพื่อช่วยโลกปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานโลกยุคใหม่ ซึ่งปัจจุบันกาแลกซี่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลกโดยตรง และดวงอาทิตย์ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่เรียบร้อยแล้วเมื่อ 8 ส.ค. 2554 ยังเหลือแต่โลกที่กำลังรอเวลานั้นอยู่

การปรับเปลี่ยนย่อมต้องแลกด้วยการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินบนโลกมากมาย มีเกณฑ์ของผู้รอดชีวิตเพียง 10 % ที่ Council of Worlds ได้ตั้งเป้าการเก็บเกี่ยวครั้งนี้เอาไว้

ในศตวรรษที่ 21-22 อยู่ในช่วงเวลาของ Earth Transformation และโลกจะเป็นโลกของผู้ที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เท่านั้น ผู้ที่กำลังอยู่ใน 3rd Density จะถูกปรับบยกขึ้นไปสู่ 4th Density ที่มีคลื่นความถี่สูงกว่า

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share