Die for Death

http://www.ainews1.com/article757.html

มนุษย์สัตว์เกิดมาเพื่อตาย ตายแล้วชีวิตยังต้องไปต่อในอีกหลายมิติ แล้วแต่เหตุปัจจัย ที่ทุกชีวิตได้ประกอบเอาไว้ ในมิติต่างๆ หรือขณะมาเกิดเป็นสัตว์มนุษย์ ที่มีความคิดในเรื่องต่างๆทั้งดี และร้าย ไม่ได้ใช้แต่สัญชาติญานเหมือนสัตว์โลกทั่วไป

คุณ Zeta ได้วิเคราะห์ความเป็นไปของทุกๆชีวิตให้ฟังอย่างน่าสนใจ

ZetaTalk: Death Rate
Note: written Jan 15, 2000.

Many humans are alive today only because of modern crop growing techniques, where a very few large farms can feed many in the cities. It was not that way 100 years ago, nor was it the case that humans with genetic faults would live. If they got diabetes, for example, they died. Pneumonia took people out in a wink, and now it’s cured with antibiotics. The Earth will return to those times when there were no antibiotics, where people who need special medication simply don’t receive it, and they will die. This is not a horror, this is simply a return to life as it existed 100 years ago. 

Death is not the end for those souls that are reincarnating, and death does not need to be painful or a source of anxiety if it is accepted and those around are supportive. It can be a time of anguish if everyone is fighting this reality. In days of yore, the reality was not fought. It was a time of acceptance, and grief. So prepare those who will die for death, if it’s inevitable or appears to be inevitable. Life will be hard enough for those who are genetically blessed, who are in good health, who are in a safe area where a reasonable food supply can be grown. The times will be terribly harsh. People will lose their teeth, they will have broken bones that are poorly set, and it will not be a time when life is a joy and carefree. It’s a time for spiritual growth, a transitional time. Look upon it in that manner, as then you can embrace some of the good aspects of the times, and not just the horrors.

โลกข้างหน้าจะต้องผจญความลำบากยากแค้น ในการอยู่อาศัยก็จริง แต่โลกก็ยังมีสิ่งดีๆสำหรับมนุษย์รอคอยอยู่ข้างหน้า เป็นสิ่งที่คู่กันอยู่ 2 ด้านเสมอในธรรมชาติของโลก โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21-22 นี้ โลกกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคพลังงานใหม่ หรือ Earth Transformation โลกกำลังจะปรับยกมนุษย์ที่รอดชีวิตเข้าไปในโลกใหม่ ประมาณ 10 % ขึ้นสู่มิติที่ 4 หรือ 4th Density ส่วนมนุษย์อีกบางส่วนอาจมีโชคดียิ่งกว่านั้น อาจได้พบทางลัดเพิ่มคลื่นความถี่สูงให้แก่ตนเอง และเพื่อนๆสัตว์ที่ต้องเกิดแก่เจ็บตายทั่วอนันต์จักรวาล ได้เพิ่มถวามถี่และปรับยกฐานะสูงขึ้นไปด้วย ผู้ที่มีปัญญาเข้าถึงทางลัด ก็มีโอกาสใช้ทางลัดนี้คืนกลับบ้านนิพพานได้เลย เพิ่มคลื่นความถี่สูง จนตนเองหลุดพ้นออกจากแรงดึงดูดของโลก และกาแลกซี่ต่างๆที่ครอบอยู่ อันได้แก่ กาแลกซี่ทางช้างเผือก ไตรแองกุลัม และอันโดรเมดา ซึ่งใหญ่กว่าเพื่อน

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share