Hour of the Shift

http://www.ainews1.com/article761.html

ก่อนเวลาโลกย้ายขั้ว 7.3 สัปดาห์ โลกจะค่อยๆหมุนรอบตนเองช้าลง และก่อนช่วงนี้เล็กน้อย หากขยันสังเกตท้องฟ้า จะพบดาวหาง และฝุ่น พร้อมบริวารดวงจันทร์อีกจำนวนมาก เป็นกลุ่มสีแดงขนาดประมาณดวงจันทร์ ด้วยตาเปล่าทุกๆวัน

เมื่อกลางวัน/กลางคืนเริ่มยาวเพิ่มขึ้น โดยไม่เทียบเวลาใหม่ กับนาฬิกาที่เราใช้ประจำ จะเห็นความแตกต่างเพิ่มมากขึ้น จนในที่สุดโลกหยุดหมุนรอบตนเอง ตามรายละเอียดในการสังเกต ที่คุณ Zeta แนะนำ (มีคำแนะนำจากเพื่อนสมาชิกของชาว Zeta ให้หาซื้อนาฬิกา แบบใช้ลานเอาไว้ดูเวลาสัก 2 เรือน จะได้ไม่ต้องกังวลว่านาฬิกาอีเล็คโทรนิคจะหยุดเดิน ระหว่างเฝ้าสังเกตช่วงเวลา ที่โลกหยุดหมุนรอบตนเองกี่วันแล้ว จะได้ทราบว่าควรอยู่ในที่หลบภัยระหว่างโลกกำลังย้ายขั้ว ได้ทันเวลา)

เมื่อโลกหยุดหมุนเป็นเวลา 6 วันเศษนั้น พื้นที่ประเทศไทยจะอยู่ในซีกโลกที่มืดตลอดเวลา คนทั่วประเทศจะต้องสังเกตดวงจันทร์หรือกลุ่มดาว จะไม่เคลื่อนตัว...คือโลกหยุดหมุนรอบตนเอง ดวงจันทร์จึงหยุดอยู่ตำแหน่งเดิม

ทำไมจึงต้อง คอยเฝ้าสังเกตในขั้นตอนดังกล่าว.... เพื่อจะได้หลบเข้าที่หลบภัยได้ทันเวลาที่โลกกำลังจะย้ายขั้วไปประมาณ 90 องศา ภายในเวลาร่วมชั่วโมง แผ่นดินไหวอันเกิดจากเปลือกโลกเคลื่อนตัวจะอยู่ในระดับ 10 ริกเตอร์ตลอดเวลา มีแรงเหวี่ยงทั้งซ้ายขวา ขึ้นลง จึงควรอยู่ในที่หลบภัยที่เตรียมไว้ เวลาร่างกายเลื่อนไถลจะได้อยู่ในอู่หรือแอ่ง ที่มีคันกั้นไว้ ซึ่งจะต่างกันกับเวลาที่โดยสารเครื่องคองคอร์ด หรือเครื่องไฟล์เตอร์เจ๊ดรุ่นหลังๆ ที่ความเร็วมากกว่าเสียงหลายๆเท่า

สำหรับนักภาวนาเวลานั้น ก็ไม่มีงานต้องทำอะไรมากไปกว่าการอยู่กับองค์ภาวนา จะเป็นการทำสมาธิที่ลึกหรือการทำวิปัสสนาก็ได้ อากาศสำหรับการหายใจอาจจะบางลงในหลายๆแห่ง เนื่องจากทั่วโลกเอาออกซิเจนไปใช้ในการลุกไหม้ของเชื้อเพลิงนาๆชนิด และภูเขาไฟระเบิด

ส่วนบางท่านอาจเคยได้รับข้อมูลว่า ตัวอาจลอยออกไปในอวกาศ ในประเด็นนี้คุณ Zeta ได้ยืนยันเมื่อ ปี 2006 ว่าจะไม่รู้สึกเช่นนั้นกับมนุษย์ แต่อาจมี Surge กับเครื่องอุปกรณ์อีเล็คโทรนิค ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้น ส่วนคนจะไม่รู้สึก ว่ามีการ Surge ของ Electromagnetic เนื่องจากเมื่อโลกหยุดหมุนรอบตนเอง แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง จะหมดไป อันที่จริงสิ่งของและคนบนโลก จะยิ่งเสถียรกว่าเวลาที่โลกหมุนรอบตนเองเสียอีก ในประเด็นน้ำหนักตัวจะไม่ลดลงไปตามแรงหมุนของโลกที่ค่อยๆหมุนช้าลง

แต่สำหรับบางคน ที่คิดถึงแต่ตนเองเป็นส่วนใหญ่ คุณ Zeta พูดไว้เหมือนกัน ไม่ต้องรอจนตาย จะถูกย้ายไปโลกอื่นทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจะย้ายแบบไหน ซึ่งเรื่องย้ายคนออกไปสู่โลกอื่นเป็นเรื่องง่ายสำหรับชาว UFO ย้ายดาวศุกร์ ดาวจันทร์สลับไปสลับมา ยังทำมาตลอดเวลา ตั้งแต่ Planet X ได้โคจรเข้าในขอบสุริยจักรวาลก็ทำมาแล้ว โดยผู้ชอบดูดาวสังเกตพบจึงส่งคำถามเข้ามา คุณ Zeta จึงตอบให้ทราบถึงการย้ายตำแหน่งดวงดาว และทำเพื่ออะไร ภายใต้การสั่งการของ Council of Worlds

ZetaTalk: Hour of the Shift
Note: written on Nov 15, 2001

We have withheld the exact hour of passage from our ZetaTalk for several reasons: 1. The establishment and those groups who would take advantage of good hearted folk would use this knowledge to better entrap and enslave and ensure their own survival at the expense of the good hearted. 2. The timing of this can change slightly due to matters in the solar system, such that a mis-calculation could see us, in horror, watching good hearted folks trying to save those dependent upon them too late, by days or hours, a matter we would prefer to avoid for a later announcement, more precise. 3. Earth changes, and the exact position of the Earth in relationship to the passing planet, will change slightly as the time approaches, so warnings for this or that part of the world may change at the last minute, or last week in any case. Best to leave this for then, so no misunderstandings can occur.

Thus, as we approach the shift, our messages will get more precise, and the messages today are as precise as general information can be. Stay tuned, in this regard. The date of May 15th has often been referred to as an early date, to some degree. This is early to some degree, the number of days or weeks not specified. Anyone who has severed their life elsewhere and is in a safe place by May 15th [Note: see 2003 Date explanation] will not find this distressing, or have any regrets. This is as close as we can come to specifying the anticipated day of the shift, now. By May 15th, it will be utterly clear that earth changes are in process, most humans walking about in shock, numb. There will be no debate about a mistake. We have stated that the rotation will stop for approximately a week.

  • The best advice is to not watch your clocks, but to watch the skies. Do you see the Moon or stars on the move? It hasstarted! Have a watcher in your group, or more than one, at all times. You have minutes to get safe before the stoppage, when great quakes happen. Less than an hour.
  • The passing planet will be visible to all on that part of the Earth facing the Sun, not on the dark side except that they can see tail matter perhaps, to the side, like a comet tail but redish. To those viewing the passage, the passing planet seems to be a red cross, not larger than the Moon, and drifting slowly.
  • Should the hour of the shift be confused where clouds obscure the night sky or viewing of the Moon or Sun, there are other clues that the crust is shifting. There will be sounds from the Earth, different from the moaning that occurs the week of stoppage, where the crust is in tension as regards the motion of the core turning under it, while the crust is stopped. The moaning, where only the utterly weary can sleep, will stop, replaced by a tearing sound, jerking motions as the crust separates, and this in combination with the point the Sun is viewed or any stars on the night side of the globe are viewed, is the clue.

During the week of rotation stoppage, humans are advised to stay within a few minutes of the trench or bermed shelter, at all times. This will in fact not be difficult to maintain, as all will be hovered about, clinging to each other, no other news or focus distracting them. Children can be entertained if this is planned for, and not stray far. For those needing to sleep, have them sleep in the shelters, for instance. Plan to minimize the steps needed when the alarm goes off, and tolerate a few false alarms with good humor!

ส่วนการเคลื่อนของเปลือกโลก ทำให้เกิดแผ่นดินไหวนั้น แม้หลังจากโลกย้ายขั้วผ่านพ้นไปแล้ว การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก ยังไม่หยุดลงโดยทันที ยังต้องใช้เวลาปรับตัวอีกเป็นเดือนเป็นปี แต่จะรุนแรงน้อยกว่าอาจลงมาที่ระดับ 8 บวกเป็นต้น

กว่าทุกๆอย่างจะค่อยเข้าที่เข้าทาง ก็ต้องพ้นปี 2562 ไปแล้ว ขอให้พี่น้องชาวไทยทั่วโลก และผู้ที่จิตใจดี รอดปลอดภัยเข้าไปในโลกใหม่โดยทั่วกัน

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share