Venus and Dark Twin LOOMING Large!

http://www.ainews1.com/article763.html

 

ผู้ที่ติดตามข่าวคืบหน้าของ Planet X ที่กำลังโคจรในขาออก ตรงมายังดวงอาทิตย์และโลกนั้น ได้อยู่ระหว่าง Retrograde อ้อมดวงอาทิตย์เพื่อหลีกเลี่ยงสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ที่เข้มข้นกว่า อยู่ทางด้านขวมือ เมื่อมองจากโลกไปที่ดวงอาทิตย์ PX อยู่เหนือวงโคจรของ ดาวศุกร์ ด้วยฝุนควันและกลุ่มดวงจันทร์จำนวนหลายโหลของ PX ทำให้มีขนาดใหญ่พอสมควร กลุ่มของ PX โดยรวมจึงบังการเดินทางของสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ เกิดถ้วยเอ๊ดดี้โฟร์ ขึ้น และตั้งแต่ปลายปี 2010 เป็นต้นมา โลก ดาวศุกร์ และดาวดำคู่แฝดของโลก ได้โคจรเข้ามาตกอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้ ของ PX

 

ดาวทั้ง 3 ดวงมีขนาดไล่เรี่ยกัน กำลังถูกสนามแม่เหล็กของ PX บีบเข้ามาเรื่อยๆ ประหนึ่งโดนก้ามปูยักษ์ค่อยๆบีบกระชับให้แน่นเข้า โดยดาวทั้ง 3 ดวงในถ้วยเอ๊ดดี้ ก็ต่างมีสนามแม่เหล็กของตนเอง ซึ่งจะเกิดการรบกวนกันและกันมากยิ่งขึ้น และต่างไม่สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ตามปกติ ในระหว่างที่มาตกอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้ของ PX

สิ่งที่กล่าวนี้มีประจักษ์พยานรูปถ่ายที่สมาชิกได้ส่งมาให้คุณแนนซี่ ตามรายละเอียดที่คุณแนนซี่นำมาสรุป รายงานให้ทราบ

Nancy Lieder

 

Venus and Dark Twin LOOMING Large! Photos! New ZetaTalk!

 

A vid of Venus alongside the setting Sun was presented on the 9/17 Q&A, answer posted here early. The photo of the Dark Twin was posted here to the ning as a photo only. I have combined them for a single ZT as they relate, a time of drama predicted by the Zetas. This drama is only starting, but might get very lively! You heard it here first, on Gerard's PS ning, and from Nancy's keyboard as she relays what the Zetas have to say about the matter. Hot off the press!

 

That is left of the Sun? Niburu and Sun at Sunset, September 04, 2011
http://www.youtube.com/watch?v=JJIYmGAil9s&feature=player_embedded
[and from another]
What is to the right of the Sun in this sunset photo from Texas taken on September 7, 2011, at or about Azimuth 282, at 5:30-6:00 pm, as posted on the Pole Shift ning?
http://poleshift.ning.com/photo/imag0345?xg_source=activitySOZT
The object filmed on September 4, 2011 is obviously not a lens flare as the camera is moved about and this object does not. Nor is this a reflection on the car’s window, which by the traffic sounds is obviously open. It remains stationary, in line with the Sun, and seems to set with the Sun Where there is clearly haze that the Sun is shining through, the object has definition, retains its shape, and even seems to have a shadow on the lower side, as though it were reflecting sunlight, and as though it were slightly below the Sun Is it a ghost of the Sun, a reflection of the Sun within the camera? A ghost parallels the shape and size of the Sun, but this object disappears before the Sun goes down over the horizon, which combined with the shadow on the lower side indeed implies that it is just ahead of the Sun along the Ecliptic, setting first. 

Venus is in the vicinity, though should be following the Sun as it sets, along the slanting line of the Ecliptic. But if slightly outside of its orbit by pressure from the squeeze within the cup, could be found in that position. This object is Venus, squeezed to be closer to the Earth and no longer able to be in the simulated orbit that has been maintained for Venus since both it and the Earth halted in their orbits in front of Planet X Where normally only seen as the evening or morning star, when pushed closer to the Earth and in the line of sight between the Earth and Sun, reflected sunlight allows a planet sized object with the potential for shadow to be seen. We have warned that this time was coming, when dramas from the planets caught in the cup with the Earth would play out, and this time has arrived!

The sunset photo taken on September 7, 2011, where a faint purple orb appears to the RIGHT of the Sun, and before the Sun had set, is as suspected a capture of the Dark Twin. The Dark Twin shares the Earth’s orbit, and this orb is seen along the line of the Ecliptic, close to the horizon at 5:30-6:00 pm along that line when the Sun is still higher in the sky at an angle to the left. The Dark Twin looks purple or violet as the blue light it normally emits is mixing with the red dust in the atmosphere. As those who study color are aware, blue and red mixed together produce a purple color. Is the Dark Twin being pushed closer to the Earth, the cup it shares with the Earth and Venus tightening at this time? It is indeed, and this drama is only starting to play out! 

ปรากฏการณ์ดาวศุกร์ขยายขนาดใหญ่ขึ้นนี้ แสดงให้ทราบว่า ดาวศุกร์ไม่ได้อยู่ในวงโคจรปกติ และกำลังถูกอิทธิพลสนามแม่เหล็กของโลก ดาวดำ และ PX ทำให้ตำแหน่งการโคจรของดาวศุกร์เปลี่ยนไป และไม่สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ หมุนไปหมุนมาอยู่ในบริเวณถ้วยเอ๊ดดี้ ดีดตัวเข้ามาใกล้โลกบ้างห่างบ้างตามแรงสนามแม่เหล็กที่มากระทำ

ส่วนโลกเมื่อตกอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้ของ PX โลกไม่สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ด้วยเช่นกัน ฤดูกาลต่างๆทั่วโลกก็จะไม่เกิดขึ้นตามที่เคยเป็นมาในช่วงต่างๆตลอดทั้งปี และเกิดความผิดปกติของดิน ฟ้า น้ำอากาศเพิ่มมากขึ้นโดยลำดับ หากชาวโลกที่ช่างสังเกตปรากฏการณ์ของธรรมชาติจากรายงานข่าวทั่วโลก

เมื่อโลกถูกบีบโดยสนามแม่เหล็กของ PX มากขึ้น ขณะที่ PX ก็พยายามเลื้อยเข้ามาใกล้โลกเพิ่มขึ้น ปัจจุบันแกนโลกสวิงวันละครั้งก่อให้แผ่นเปลือกโลกขยับตัวมากขึ้นทั้งโลก จะเกิดแผ่นดินอูดนูนขึ้น บางส่วนจมลงน้ำทะเลท่วมมากขึ้น บางแห่งแตกหักเกิดแผ่นดินไหวขนาดต่างๆ บางโซนยืดตัว เช่นพื้นที่ประเทศไทย และทางด้านทิศตะวันตกของอาฟริกา และก้นมหาสมุทรแอตแลนติค ทำให้แผ่นดินฝั่งตะวันออกของทวีปอเมริกาเลื่อนไถลมาทางด้านตะวันออก และการเคลื่อนตัวของด้านทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ไปทางด้านตะวันตกหรือทางก้นมหาสมุทรแปซิฟิค ที่มหาสมุทรนี้กำลังหดดัว

ส่วนปลายแหลมของแผ่นทวีปยูเรเชี่ยนที่ประเทศจีนตอนใต้ ประเทศไทย พม่า ลาว ญวน มาเลย์เซีย สิงค์โปร์อินโดนีเซียตั้งอยู่ กำลังเคลื่อนตัวทรุดตัวลง เช่นภาพถ่ายของ Google เหนือบริเวณเกาะชวาของอินโดนีเซีย ได้ถูกน้ำทะเลกลืนกินเป็นพื้นที่กว้างใหญ่มากยิ่งขึ้นทุกที

บริเวณน้ำทะเลท่วมแผ่นดินของอินโดนีเซีย เข้ามาจ่อหัวสนามบินนาๆชาติแล้วในปัจจุบัน ทางการต้องทำการเสริมคันกั้นน้ำกันอย่างรีบด่วน ช่วยแก้สถานการณ์ให้ยืดออกไปเท่าที่จะทำได้ ยกมาเพียงภาพเดียว เหตุการณ์น้ำทะเลท่วมเกิดขึ้นทั่วประเทศอินโดนีเซีย มาเลย์เซียฝั่งตะวันตกและตะวันออก สิงค์โปร์ ไทยและ ฮ่องกง ญวน

The airports in Jakarta, where the elevation is 34 feet, is still in operation though is undoubtedly has seawalls against tides. Yet in Java, there are continuing reports of sinking in the region, on all sides of Jakarta. Singapore airport is approximately 20 feet above sea level, and still in business though an island offshore from Singapore is admittedly sinking. On March 5, 2011 the Zetas stated we were 10 weeks into perhaps 15 weeks of sinking for the region. 

น้ำท่วมปัจจุบันจะผสมโรงกับน้ำฝน ที่ก่อนฝนตกพื้นที่ต่างๆยังใช้การได้ดี เนื่องจากยังไม่มีน้ำทะเลทะลักมาถึง แต่เมื่อเกิดฝนตกหนัก น้ำฝนที่เคยระบายลงคูคลองลงสู่ทะเลตามปกติ จะเกิดขัดข้องเจิ่งนองในพื้นที่ที่เกิดการทรุดตัว และระบายลงที่ต่ำได้ช้าลง ทางการที่เกี่ยวข้องจะไม่บอกสาเหตุที่แท้จริงให้ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมได้ทราบ หากช่างสังเกตจะพบว่าพื้นที่เดิมที่เคยมีน้ำท่วมจะเกิดภาวะน้ำท่วมหนักมากขึ้นทุกปี และพื้นที่อื่นๆอาจมีภาวะน้ำท่วมเกิดขึ้นเพิ่มจากพื้นที่เดิมที่เคยมีน้ำท่วมประจำทุกปี เมื่อฝนมา

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share