การต่อยอดองค์ความรู้เรื่องพีระมิด

http://www.ainews1.com/article771.html

.ในยุคปัจจุบันชาวไทยส่วนหนึ่งโชคดี ที่ได้ทราบได้ศึกษา ได้ใช้ผลิตผลขององค์ความรู้ของพีระมิดจากผู้เชี่ยวชาญพลังงานพีระมิด หนึ่งเดียวของโลกที่มาเกิดที่ประเทศไทยในยุคนี้ คือท่านพระครูอนุสนธิ์ประชาทร ท่านเจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นับตั้งแต่มีเหตุให้ท่านค้นพบวิธีใช้พีระมิด ช่วยชีวิตพระลูกวัดที่กำลังป่วยด้วยโรคเอดส์ ใกล้จะสิ้นชีวิต ให้รอดชีวิตขึ้นมาใหม่ได้แล้ว ท่านได้ต่อยอดองค์ความรู้ของชาวอียิปต์โบราณ นำมาใช้ประโยชน์ต่างๆ ให้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปอีกหลายเรื่อง เพื่อช่วยส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้คน ที่กำลังได้รับความทุกข์ด้านโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน ด้วยการนำมาใช้ร่วมกับน้ำ อากาศ และอาหาร โดยมี "เหตุ" มาจากลูกศิษย์ของท่าน 2 คน ที่เป็นอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโทของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสนใจจะวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี่การเพิ่มคุณค่าและประสิทธิภาพของน้ำ ที่เรียกด้วยศัพท์ทางวิชาการว่า น้ำเสริมสุขภาพ หรือ Functional Water  ได้นำเครื่องผลิตน้ำประจุพลังแม่เหล็ก ซึ่งเป็นเทคโนโลยี่การประดิษฐ์จากประเทศเยอรมัน มาถวายให้พระครูอนุสนธิ์ประชาทรชม ในเดือนเมษายน 2548

เมื่อพระครูอนุสนธิ์ประชาทร พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณได้ทราบหลักการของน้ำเสริมสุขภาพจากลูกศิษย์ทั้งสองคนแล้ว ท่านได้ใช้สมาธิจิตพิจารณาอยู่ครู่หนึ่ง แล้วบรรยายแบบจำลองของเครื่องผลิตน้ำประจุพลังพีระมิดอย่างคร่าวๆให้ลูกศิษย์ทราบ ก่อนจะเสริมแบบจำลองนั้นให้มีความวิจิตรมากขึ้น ในรุ่งเช้าของวันต่อมา และในตอนกลางคืนนั้นเอง ท่านและลูกศิษย์ก็ผลิตเครื่องผลิตน้ำประจุพลังพีระมิดเสร็จสมบูรณ์ พระครูอนุสนธิ์ประชาทรได้ทดลองดื่มน้ำที่ผลิตจากเครื่องนี้เป็นแก้วแรก ปรากฏว่าร่างกายมีความสว่าง เบา ผ่อนคลาย สดชื่น มีกำลังวังชา ทำให้ท่านและลูกศิษย์เห็นว่าสามารถจะนำน้ำนี้ไปใช้ประโยชน์ ไปใช้เพื่อเพิ่มพลังชีวิตให้แก่ร่างกายของคนเราได้

จากเครื่องผลิตน้ำประจุพลังพีระมิด เครื่องแรกที่เป็นต้นแบบ พระครูอนุสนธิ์ประชาทรก็ได้พัฒนาเครื่องผลิตน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ประโยชน์อย่างเฉพาะเจาะจงได้มากขึ้นสามารถผลิตน้ำพลังปราณที่เป็นพลังธาตุร้อน และพลังธาตุเย็นได้ รวมทั้งเพิ่ม/ลด ระดับความเข้มข้นของพลังงานได้ด้วย ตัวอย่างเช่น

 • น้ำพลังธาตุร้อน พลังเข้มข้นระดับ 3 (p3) ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และแก้อาการเหน็บชา
 • พลังเข้มข้นระดับ 7 (p7) ช่วยปรับการไหลเวียนของโลหิตและความดันโหตและกระตุ้นการทำงานของเซลล์ให้เป็นปกติ
 • พลังเข้มข้นระดับ 10 (p10) ช่วยขับดันของเสีย สารพิษในร่างกายออกมาได้
 • พลังเข้มข้นระดับ 1900 (p1900) เพิ่มภูมิคุ้มกัน และช่วยสมานบาดแผลได้
 • น้ำพลังธาตุเย็น พลังเข้มข้นระดับ 1900 (m1900) ลดความเครียด ล้างพลังงานในเซลล์ให้สะอาด ทำให้ผิวหนังอ่อนนุ่ม ดูอ่อนกว่าวัย

ในเวลาต่อมา พระครูอนุสนธิ์ประชาทรก็ได้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องเสริมสุขภาพการหายใจ โดยการต่อยอดองค์ความรู้จากเครื่องผลิตน้ำประจุพลังพีระมิดดังกล่าว พร้อมกันนั้น ก็ได้สร้างอุปกรณ์เสริมสุขภาพอีก 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มของอากาศ และกลุ่มของอาหารเสริมพลังงาน ซึ่งประดิษฐ์กรรมทั้งหมดของท่านนี้ จะใช้ประโยชน์ร่วมกันได้หมด

กลุ่มอากาศ ประกอบด้วย 

 1. แกนพีระมิดขนาดเล็ก ในหลอดพลาสติกผู้ใช้จะต้องให้หลอดนี้สัมผัสกับผิวหนัง เพื่อเหนี่ยวนำพลังปราณ หรือมโนธาตุเข้าร่างกาย 
 2. สร้อยพีระมิด สรวมคล้องคอให้สัมผัสผิวหนังเช่นกัน
 3. แกนพีระมิด ควบคุมเส้นพลังปราณ และเส้นแรงแม่เหล็กให้เป็นคู่เพื่อจัดวางตามทิศตะวันออก-ตะวันตก โดยการนั่งสมาธิหรือนอนในเตียงน้ำพลังพีระมิดอยู่ภายในรัศมีของแกนนี้ 
 4. เตียงน้ำพลังพีระมิดเป็นอุปกรณ์เสริมสุขภาพที่ผู้คนนิยมใช้เพราะสามารถรับพลังได้แม้ขณะนอนหลับ ช่วยทำให้ร่างกายผ่อนคลาย  
 5. พัดลมไอน้ำพลังพีระมิด เพื่อรับพลังปราณและพลังมโนธาตุ 
 6. เครื่องลดมลภาวะโลกร้อน เครื่องนี้สามารถทำรัศมีของสนามพลังพีระมิดได้ไกลถึง 5 กิโลเมตร และกินรัศมีสูงขึ้นไปจนถึงขอบชั้นบรรยากาศโลกได้ ทำให้อากาศในบริเวณรัศมีของเครื่องมีความโปร่งโล่งเบา เย็นสบาย
 7. โดมพีระมิด ซึ่งต่อยอดเพิ่มเติมจากเตียงพีระมิด สำหรับผู้ที่นั่งนอนอยู่ใต้โดมทำสมาธิและ บำบัดรักษาอาการของโรคต่างๆในร่างกาย ช่วยให้ผู้ที่อยู่ภายใต้โดมนี้อยู่ในภาวะ Neutral Zone มีความเป็นกลางระหว่าง Electron และ Proton ในสภาวะ Neutral Zone ซึ่งปรากฏในบางพื้นที่ของโลกโดยธรรมชาติ

  และภายใต้โดมพีระมิด ที่พระอาจารย์รัตน์ เพิ่งค้นพบเมื่อต้นปี 2554 อุปกรณ์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ยิ่งแก่ผู้ที่อยู่ใต้บริเวณโดมพีระมิดนี้ เมื่อดัดแปลงไปครอบเหนืออาคาร จะเป็นที่หลบภัยได้อย่างดี โดยเฉพาะในเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนย้ายแกนพลังงานใหม่ ย้ายจากตำแหน่งเดิมไป 90 องศา ภายในช่วงระยะเวลาร่วมชั่วโมง

 

อุปกรณ์สำหรับผลิตน้ำพีระมิดพลังงานสูง

กลุ่มอาหารเสริมพลังงาน

เป็นการประยุกต์การใช้ประโยชน์จากเครื่องผลิตน้ำประจุพลังพีระมิดให้เพิ่มประสิทธิภาพจนสามารถเพิ่มคุณค่าทางพลังงานของอาหารเสริมพลังงาน เช่น สาหร่ายสไปรูลิน่า หรือสาหร่ายเกลียวทอง มะรุม กระเทียม ข้าว งาขาว งาดำ เห็ดหลินจือ เก๊กฮวย กำลังช้างเผือก ฯลฯ ซึ่งอาหารแต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติเด่นในตัวของมันอยู่แล้ว ตามธรรมชาติ แต่เมื่อได้มาผ่านขบวนการเพิ่มประสิทธิภาพร่วมกับน้ำพีระมิด ทำให้อาหารเสริมเหล่านั้นออกฤทธิ์กับผู้บริโภคมากขึ้นเป็นทวีคูณ และเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยฟื้นฟูเซลล์และสภาพร่างกายให้เป็นปกติ ในเวลาที่เร็วยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เนื่องด้วยเหตุของธรรมชาติปัจจุบัน มีความแปรปรวนในด้านลบต่อสุขภาพสูงขึ้นทุกวัน พระอาจารย์ตรวจพบในวงจรและที่มาของต้นเหตุต่างๆที่เกิดขึ้น ท่านจึงใช้พีระมิดร่วมกับเหรียญสุขภาพช่วยแก้ปัญหาภายในเซลล์ในร่างกาย ให้สามารถถ่ายเทของเสียที่เป็นวัตถุและหรือพลังงานที่เสียออกจากเซลล์ได้อีกด้วย ดดยผู้ปฏิบัติสามารถสัมผัสอาการต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ท่านที่สนใจสามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ให้ตรงกับเหตุ เป็นตอนๆไปได้ที่ลิงค์นี้

เชิญทุกท่าน ร่วม....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share