สังคมที่ไม่ใช้เงิน

http://www.ainews1.com/article773.html

คุณ Zeta กล่าวเอาไว้ว่าช่วงเวลาศตวรรตที่ 21-22 เป็นช่วงเวลาประมาณ 200 ปี เป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงของโลก (Transformation) เพื่อปรับยกขึ้นไปสู่อีกมิติที่มีคลื่นความถี่สูงกว่าปัจจุบัน ซึ่งสังคมมนุษย์กำลังอยู่ใน 3rd Density เมื่อปรับยกไปสู่ 4th Density เป็นสังคมที่ไม่ใช้เงิน แต่หลังโลกย้ายขั้ว ครั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ไปแล้ว สังคมก็จะเปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยน เช่นเดียวกันแม้การใช้สิ่งของมีค่าพอยังหลงเหลืออยู่บ้างก็จะค่อยๆหมดไป เนื่องจากสังคมจะแบ่งเป็นหมู่เล็กๆที่ต่างรู้จักคุ้นเคย ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเรื่องต่างๆ จึงไม่จำเป็นต้องใช้เงิน นอกจากความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้หมู่เหล่านั้นๆมีกินมีใช้ และดูแลรักษาโรค ตามกำลังปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติ ที่มี

แต่ต่อไปคุณ Zeta กำลังพูดถึงการไม่ใช้เงินในสังคมของ 4th Density ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างเต็มตัวเมื่อเวลาโลกย้ายขั้วล่วงเลยไปแล้วประมาณ 100 ปี ดังนี้

ZetaTalk: Without Money, written by Jul 15, 1995.
Money is nonexistent in 4th Density Service-to-Others. Let us explain why this would be so. What is money? A medium of exchange. Something of consistent value, or at least stable value, which allows the barter system to take place in a more abstract manner. If one grows and markets apples, for instance, they do not have to haul around a bag of apples in order to purchase milk or pay the rent, although this option is still open to the apple grower. Without money, the apple grower must haul apples about, and this is tiresome and such matters as spoilage must be dealt with. However, the existence of money, which has been called the root of all evil, supports activities that give no value in and of themselves.

What benefit, truly, are the virtual gambling casinos that go by names such as Stock Exchange, Commodity Market, or Bond Market? This benefits those who can manipulate faster, or with a more clever sleight of hand, but benefit the overall not one wit. These activities are in fact parasitic on the overall, as the operators must be fed and housed, yet contribute nothing. Often, in fact, they benefit at the expense of the very people who should benefit - those who produce. The principal beneficiaries of money gambling arenas are those already wealthy, who hire clever gamblers who in the main stop at nothing to succeed. The laws governing this activity do not stop lies, theft, or evasion of regulation. This is due to the pressure and inducements that the wealthy place on legislators. The little guy loses, again.

So, how do 4th Density societies function without money, a medium of exchange? Money is used to indicate to others what the individual has earned or has a right to spend. However money is presented, whether cash, a line of credit, a credit card with a balance under the credit limit, antiques or jewelry with an appraised value, real estate with an appraised value - all indicate that the holder can spend or exchange goods to this amount. What this also means is that without such proof of worth, the individual cannot spend, and is on charity. At this point the individual gets free food and lodging from either the government or charitable organizations, or goes out on the street as so many do. For simplicity's sake, you can consider 4th Density Service-to-Others to operate as though everyone were a charity case. We will be explicit.

The apple grower, when in need of some item other than the apples he grows, simply goes and takes them. Likewise, others simply come and take apples, as needed. If there are too few apples, then there is distress communicated telepathically and a meeting of the group is called, or perhaps the issue has come up during the regular meetings. As there is distress, others in the group weigh their current activities in light of the new need, and discuss alternatives. Essentially, someone who may be on sabbatical in order to devote to learning may cut this short to assist, or someone who has taken responsibility for doing laundry may find they have extra time on their hands, and volunteer. Or, it may be that in weighing the activities of all, the conclusion of the group is that apples are of less importance, and an agreement is reached to parse the existing supply out more carefully.


In this way, money is replaced by communication and cooperation, and this works just fine.

Where are we on Earth, now, present day? Neither Heaven or Hell, but a schoolhouse where young souls are to make their decision, to be caring or self focused. 
But the school term ends shortly, because of the coming pole shift, when a massive die-off of 90% of the Earth's population will occur.
This has been administratively scheduled to be the Transformation period for the Earth, a type of graduation, and thereafter to be a home for the STO.
What Jesus described as the meek, inheriting the Earth.
This Transformation takes some time, as each human is allowed to live out their lifetime, to complete their current incarnation. 
In the meantime, due to the pending separation of the spiritual orientation, those who are caring or self serving become increasingly polarized.

การรู้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต และหลังจากโลกย้ายขั้วแล้วก็ตาม จะทำให้หลายๆคนที่อาจรอดชีวิตเข้าไปในโลกยุคใหม่เริ่มเข้าใจว่า จะอยู่อย่างไรโดยไม่ต้องใช้เงิน

ในปัจจุบันมีมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ด้วย 0 บาท ก็คือหมอเขียว ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแต่หมอเขียวก็ดำรงชีวิตที่ปกติสุขดีพอสมควร กรณีนี้หมอเขียวอยู่ท่ามกลางสังคมใช้เงินทองกันรอบตัว แต่หมอเขียวก็ดำรงค์ชีวิต และปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือเพื่อนๆมนุษย์ได้อย่างน่ายกย่องชมเชย

ดังนั้นหากเป็นสังคมที่อยู่รอดจากภัยพิบัติโลกย้ายขั้วแล้ว มาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเล็กๆเป็นกลุ่มๆ ยิ่งจะน่ามีชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก ยิ่งกว่าการใช้ชีวิตของหมอเขียวเสียอีก ถ้าคำนึงกันในเหตุและผลและสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ออกจากจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

มีข่าวล่าที่เพิ่งได้ทราบเมื่อการประชุมสัมมนาของสมาคมศิษย์เก่าเทพศิรินทร์จัดขึ้นที่ หอประชุมเทิดพระเกียรติ เมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2554 ในขณะที่พระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ มากล่าวนำถึงการอยู่กับโรคมะเร็ง และการรักษาแบบทางเลือกกับผู้ป่วยมะเร็งในระยะที่ 4 ซึ่งหากไม่รักษาให้ถูกกับเหตุคนไข้จะเสียชีวิตอีกภายในระยะเวลาประมาณ 2 เดือนตามการประเมินของทางการแพทย์แผนปัจจุบัน พระอาจารย์กล่าวถึงอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์เป็นของโปรดของเซลล์มะเร็ง แต่กับตรงกันข้ามกับอาหารโปรตีนจากพืช ซึ่งไม่ถูกกับเซลลล์มะเร็ง เซลล์ทุกชนิดต่างต้องการอาหารหากไม่ได้อาหารที่ถูกกับมัน ในที่สุดมันก็ตาย

มะเร็งเต้านม

ในตอนท้ายของการกล่าวนำพระอาจารย์รัตน์ ได้ยกสำเนาหนังสือการแปลภาษาต่างดาวจากดาวอังคาร โดยมี พระ ดร.ศรัญ เพ็ชร์พิรุณ และพระชัยวัฒน์ พระหลานชายของ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ช่วยกันแปลออกมาเสร็จแล้ว กำลังรอการเผยแพร่ ที่พระอาจารย์รัตน์ ได้ต่อรองกับทางชาวดาวอังคาร เอาไว้ว่า ถ้าจะให้เผยแพร่ออกไปให้เป็นผลดีต่อมวลมนุษย์ซึ่งเชื่ออะไรค่อนข้างยาก ต้องตกลงกับพระอาจารย์ว่า ให้นำยาน UFO ที่เป็นรูปธรรม จับต้องมองเห็นได้ในมิติที่ 3 บนโลกนี้ นำมาจอดโชว์เอาไว้ที่วัดดอยเกิ้งก่อน พระอาจารย์จึงจะช่วยเผยแพร่สัญญาน เตือนภัยชาวโลกที่ได้มาสื่อเอาไว้ให้แก่พระอาจารย์ ออกไปทั่วโลก...ซึ่งในเรื่องนี้ก็ต้องรอดูผลคืบหน้าต่อไปว่าผลจะออกมาอย่างไร

แต่มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่พระอาจารย์ยกตัวอย่างออกมาให้ที่ประชุมได้รับทราบก็คือ ในคำเตือนของชาวต่างดาว เรื่องหนึ่งที่ปรากฏในหนังสือสำเนาคำแปลที่นำมาเปิดโชว์นั้น บอกเอาไว้ว่า ก่อนวิบัติกาลคราวนี้ของโลก ผู้ที่ไม่ได้งดอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์ ล่วงหน้า 6 เดือน จะไม่รอดชีวิต เข้าไปสู่โลกยุคใหม่ได้ เนื่องจากเซลล์ทนไม่ได้แตกทำลายไปเสียก่อน โดยพระอาจารย์ไม่มีเวลาลงรายละเอียด เพียงแต่บอกว่ามลภาวะจากจักรวาลในปัจจุบันทำให้ภูมิคุ้มกันในตัวมนุษย์ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ว มีแต่พลังงานไม่ดีและร้อนเข้าไปภายในเซลล์ทั่วร่างกายตลอดเวลา แต่ไม่ได้หมุนเวียนนำออกไป เข้าไปสะสมในนิวเครียสของเซลล์ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะในเซลล์ที่อ่อนแออยู่แล้ว ทำให้เซลล์ในร่างกายเน่าเสีย และเกิดโรคมะเร็งกำเริบรุกลาม ทำให้เจ็บป่วยถึงแก่ชีวิตมากมาย ที่พระอาจารย์มองเห็นทางญานทัสสนะล่วงหน้า

ในกรณีของพระ ดร.ศรัญ นั้นเซลล์มะเร็งได้กำเริบเป็นระยะ จากลำไส้เล็ก และลำไส้ใหญ่ ต่อมารุกลามไปที่ปอด และไต แพร่ไปกับระบบน้ำเหลือง มาทราบเอาตอนระยะเกือบสุดท้าย จากอุปกรณ์ทำ ซีทีสแกนของเครื่องมือแพทย์สมัยใหม่ ซึ่งแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลลงความเห็นต้องได้รับการผ่าตัดใหญ่ในหลายอวัยวะพร้อมๆกัน และเมื่อฟื้นแล้วต้องรักษาให้คลีโมต่อ ซึ่งคลีโมทำลายทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติไปพร้อมๆกัน ซึ่งมีน้อยรายที่จะรอดชีวิต ซึ่งแพทย์ด้วยกันที่ทราบวิธีรักษา เมื่อตนเองเป็นมะเร็งจะหลีกเลี่ยงไม่ใช้ยาและรับการผ่าตัด เลี่ยงไปใช้แพทย์ทางเลือกซึ่งกำลังเป็นที่แพร่หลายในสหรัฐฯมากยิ่งขึ้นทุกที มากกว่า 60 % แล้วในปัจจุบัน ที่ผู้ป่วยเลือกไปใช้บริการแพทย์ทางเลือก และมีโอกาสรอดชีวิตกลับมาใช้ชีวิตปกติอีกวาระหนึ่ง

ท่านที่สนใจข่าวจากชาวต่างดาว คงจะต้องคอยติดตามความคืบหน้า ในเรื่องที่เขามาส่งข่าวต่างๆหลายเรื่อง หากพระอาจารย์รัตน์ ได้รับความร่วมมือจากดาวอังคาร นำยาน UFO มาจอดโชว์ที่วัดดอนเกิ้ง เป็นวัตถุประจักษ์พยาน คงจะมีข่าวต่างๆรวมทั้งการแจกแจงรายละเอียดแก่สื่อนาๆชาติ ของภาษาต่างดาวที่แปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เท่าที่ได้ชมสำเนาคำแปลอย่างผ่านๆด้วยเวลาจำกัด เรื่องต่างๆที่ชาวต่างดาวมาสื่อบอกล่วงหน้า จะรวมทั้งเหตุและผลที่จะเกิดขึ้น และบอกวิธีการแก้ไขไว้กับพระอาจารย์รัตน์ด้วย ว่าจะช่วยสงเคราะห์สังคมมนุษย์ส่วนหนึ่ง ที่รับฟังแล้วเข้าใจและสามารถเข้าถึงเจตนาของชาวต่างดาวที่เป็นเพื่อนบ้านของโลกได้ทันที ก็จะนับว่าก็เป็นโอกาสดี ต่อการปรับตัวและเคลื่อนไหวต่างๆที่จำเป็นเพื่อหาที่หลบภัย หรือปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมเอาไว้ล่วงหน้า

หากเว็บเพจนี้ได้ทราบความคืบหน้า จะได้นำมาแจ้งต่อท่านที่สนใจต่อไป

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share