เวลาเข้าด้ายเข้าเข็มก่อน Pole Shift

http://www.ainews1.com/article775.html

สมาชิกของ pole shift ning ที่ติดตามข้อมูลต่างๆของคุณ Zeta มาโดยตลอด ได้นำข้อมูลต่างๆก่อนและระหว่างเวลาเข้าด้ายเข้าเข็ม ก่อน Pole shift นำมาสรุปเอาไว้ให้เข้าใจง่ายๆ ในเวลาอันรวดเร็ว ดังนี้

The following information was complied and provided by Heartsong and presents the Last Trimester Event Timeline in a countdown format.

IN THE MONTH PIOR TO THE LAST TRIMESTER EVENT--- 8 OF 10

World- Wide death and destructions from the completion of the 7 of 10 events: Dramastic changes to land masses : Communication towers/Cable lines are down/severed/unserviceable--all forms of communication blackouts: Bridges are destroyed: Distribution of goods is impeded: Significant travel restrictions result: Rural settlements and refugee camps are established: First responder services are severely stretched.

Increased Tectonic/Volcanic activity and intensity in both expected and unexpected areas: Ongoing/Constant tremors: Continual plate movement, and Stretch Zone accidents (silent earth changes) accelerate:  Fault lines active without pause: Chasms and more sink holes open up: Bridges crumble into ruin: and with countless broken gas ines come ongoting fires. Along with water mains breaks, train derailments. Plane crashes increase: and bring air travel to complete halt: and there is a noticeable  lack of govermental presence World-Wide

Heightened social and economic upheaval: Chaos and increased unrest. world-wide, in Cities Urban and infrastructures: Martial Law is implemented: Food sources are depleted: and Bartering systems develop.

Extreme/Erratic weather  intensifies: Stroms. Floodding. Meteor showers, Snow in Summer, heat, drought, etc.: Seasons blend together.

Venus and Dark Twin loom large in the sky.

A possible "clash of planets caught in the cup in front of Planet X" 

The Saudi peninsula/boot  will grind through Iraq and break open the oil fields, for a holocaust.....oil exposions in Iraq due to plate movement    

.

As we have mentioned, the fact that the Straits of Gibraltar will have spread by 125 miles, and that the Sinai Peninsula will be 50 miles further from Egypt should be evidence enough that our warnings about the coming pole shift are true.

การพยากรณ์ การขยายของช่องแคบยิบรอลต้าก็ดี คาบสมุทรไซไนก็ดี ปรากฏการณ์ ดังกล่าวจะปรากฏขึ้นก่อนโลกย้ายขั้ว จึงเป็นสิ่งบ่งชี้และยืนยันโลกย้ายขั้วในอนาคต ที่คนส่วนใหญ่ยังไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปที่หลบภัยดีหรือไม่ และโลกย้ายขั้วจะเกิดหรือไม่ เสียดายแหล่งทำมาหากิน หรืออาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share