ชะตากรรมของกรุงอิสตันบูล

http://www.ainews1.com/article777.html

คุณ Malou ขาประจำของ Zetatalk และ Poleshiftning ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่คุณ Zeta ได้กล่าวไว้ในต่างๆวาระ โดยเฉพาะเกี่ยวกับชะตากรรมของเมืองอิสตันบูล ที่ตั้งอยู่ระหว่างเขาควายก็ไม่เกินความจริงไป จะได้รับความกระทบอย่างหนักระหว่างที่เปลือกโลกในโซนนี้ปรับตัว ในขณะที่ทวีปอาฟริกา เคลื่อนตัว และลดระดับพื้นที่ลงเป็นร้อยๆฟุต หลังจากก้นมหาสมุทรแอตแลนติค ถ่างตัวออกนำทวีปอเมริกาไกลจากยุโรปออกไปเป็นร้อยๆไมล์ในระหว่างที่โลกกำลังย้ายขั้ว และแผ่นเปลือกโลกทั่วโลกต่างเคลื่อนตัวเป็นห่วงโซ่

 

The South Atlantic Rift is tearing, thus allowing for South America to roll west. whereafter Africa is also free to rollThe roll of Africa, as we have described, will be more of a twist in place, so that the southern tip of the African Plate shifts somewhat to the west, toward the void opened up by the spreading Atlantic Rift, while the plate overall drops enough that having the top part shift to the east does not do damage along the plate boundaries. The Straits of Gibraltar will open an additional 125 miles and the northern point at Morocco will move 50 miles further east. All points around the northern border of Africa will move commensurately. S Africa will find itself similarly 125 miles further south, and westward by about 35 miles. Indonesia, as we have described, is already buckling and sinking.And

 

 from :http://www.zetatalk2.com/index/zeta355.htm :We have stated that Africa is turning in place, its base at S Africa firmly nailed and unable to move, the top rolling to the East as the Atlantic yaws open. This action is what is causing the African Rift to spread so rapidly, in the Afar Triangle, where huge crevasses appear before astonished eyes and the land is dropping hundreds of feet. The Mediterranean will be destabilized. The African plate is a straight line across the top, and when it turns it will create a YAW in the Mediterranean, causing volcanoes in the area to become active as lava is exposed to the surface, and certainly destabilizing countries just to the north of the fault line dissecting the Mediterranean from East to West. The Mediterranean, in the past, was a swamp, but now is a sea. What caused the land to drop? The Black Sea participated in this drop, being inundated where formerly land above water. Istanbul lies at the center of the area that will first be affected when a serious roll of Africa occurs.


Thus :  (http://www.zetatalk2.com/info/tinfx027.htm)


When the 7 of 10 scenario for Africa occurs, dropping Africa and widening the Red Sea, the isthmus holding Istanbul will tear, dropping the city into rubble. During the hour of the pole shift, what is left of Istanbul will find water sloshing back and forth between the Mediterranean and Black Sea, and will be gravely affected by quakes along the various fault lines that traverse the area. Tsunami will not be the issue during the Earth changes affecting Turkey, as the fault lines move horizontally and will not raise or lower plates on either side to create a mass of water on the move.
ZetaTalk ™ March 26, 2011      

 

อิสตันบูลเคยอยู่ในทำเลที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและเป็นเมืองท่าทางทะเล มาในอดีตแต่ปัจจุบันใกล้ถึงวาระที่จะต้องพบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ท่านที่ได้ทราบแล้วยังไม่ต้องลงความเห็นใดๆ รอดูต่อไปอีกไม่นานก็จะได้ตระหนักเองว่าสิ่งที่คุณ Zeta กล่าวเตือนเอาไว้ล่วงหน้านั้น ก็เพื่อประโยชน์ในการรักษาชีวิตของผู้ที่ไม่ประมาท จะได้วางแผนขยับขยายไปสู่ที่ปลอดภัยล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุที่จะเกิดในบริเวณนี้เป็นเขตยืดตัวของเปลือกโลก จึงอาจไม่ส่งสัญญานล่วงหน้าอะไรมากมายยากที่จะสังเกต หรือทำให้ผู้ที่ทำมาหากินอยู่ไม่คิดจะเคลื่อนย้ายออกไป ดุจน้ำตาลล่อมดยังมีอุดมสมบูรณ์ดีตลอดเวลา

แต่เมื่อถึงเวลา ทั้งคลื่นใหญ่ทั้งด้านซ้ายและขวา และไหนยังแผ่นดินไหวขนาดหนัก คงหมดโอกาสที่จะเคลื่อนย้ายไปไหนอีกในเวลานั้น 

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share