Neon Cloud

http://www.ainews1.com/article779.html

ท้องฟ้าเหนือประเทศออกแดงอมชมพูเป็นแสงเรืองทั่วฟ้า

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 มานี้หากท่านสังเกตท้องฟ้ายามเช้าตรู่ หรือยามค่ำคืนจะเห็นเมฆเป็นสีชมพูอมแดง ซึ่งจะปรากฏบ่อยขึ้นแทบทุกคืนเหนือท้องฟ้าประเทศไทย ส่วนทางยุโรปและอเมริกา ตั้งอยู่ค่อนไปทางขั้วโลกเหนือจะปรากฏสีบนท้องฟ้าชัดเจนกว่าเหนือท้องฟ้าประเทศไทย...เนื่องจากพื้นที่โลกส่วนนี้เผชิญกับฝุ่นรังสีที่มีประจุไฟฟ้าจากขั้วเหนือของ Planet X ที่ลอยอยู่เหนือ Ecliptic ของโลก-ดวงอาทิตย์ ใกล้ๆดาวศุกร์ชี้ขั้วเหนือหันมาทางโลกมากกว่าที่อื่นๆ ส่งให้ฝุ่นควันของ PX พุ่งตรงมายังโลกตามสนามแม่เหล็กของ PX ที่มีกำลังส่งสูงกว่าสนามแม่เหล็กโลกมาก มวลของ PX มากกว่าโลก 23 เท่า และขนาดใหญ่กว่าโลก 4 เท่ามีแสงในตัวเองส่วนหนึ่งไม่มากนัก

ชาวอะนูนาคีมนุษย์ร่างยักษ์บนดาวดวงนี้ จึงล่าเหมืองทองคำนำแร่นี้มาช่วยป้องกันแสงและความร้อนระเหยออกจากชั้นบรรยากาศของ PX ในรูปแบบนาโนเทคโนโลยี่  ไม่ได้ใช้แร่ทองคำเป็นหลักทรัพย์ใดๆ ในอดีตได้มาทำเหมืองทองคำบนโลกนี้ และต่อมาถูก Council of Worlds กักบริเวณไม่ให้มาข้องเกี่ยวกับมนุษย์บนโลกนี้อีกต่อไป งดการเบียดเบียนใช้มนุษย์โลกที่ด้อยกว่าเยี่ยงทาส

ในขณะที่โลกกำลังมี Transformations ไปสู่ 4 th Density แต่ชาวอะนูนาคีจะยังคงอยู่ใน 3rd Density เหมือนเดิม มีเทคโนโลยี่ก้าวหน้ากว่าชาวโลกมนุษย์นี้ก็จริง แต่ชาวมนุษย์บนโลกนี้มีโอกาสดีกว่าที่จะปรับยกไปสู่ 4 th Density ขึ้นไปใช้กายแสง หลังจากโลกย้ายขั้วพลังงานใหม่เสร็จสิ้นลงแล้ว 100 ปี

London Pink Cloud

London was treated to an amazing pink cloud on October 21, 2008, floating overhead during the evening hours. It dissipated in time.

The Mystery Pink Light that Appeared Over London 
October 21, 2008
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1079297/Pictured-The-mystery-pink-light-appeared-London.html
London residents were left scratching their heads last night as a mysterious pink cloud drifted over the city. Bemused bystanders in Mayfair craned their necks to witness the strange alien-like cloud that appeared for just under an hour at around 8:30 pm. It hovered over buildings before breaking up and slowly disappearing. But after dismissing theories of UFOs and atmospheric phenomenons, the Met Office said the blob was likely to be nothing more than the lights of the city reflected in a cloud.

IMAGE: London Pink Skies 

If this were, as the Met Office speculated, merely the lights of the city reflected off the clouds, then why don't more cities experience pink clouds at night? Don't all cities have lights, and frequently have cloud cover? The Zetas explained it this way. 

ZetaTalk Explanation 10/25/2008: This has been explained away by the authorities as a reflection of city lights on a high cloud. But don't high clouds and city lights occur often, around the world? We have stated in the past that occasional neon clouds or light pillars were due to atmospheric changes from the tail of Planet X. Light pillars were flames of gas in the atmosphere, quickly burning out. Neon clouds are not seen at night, as they are highly reflective of sunlight primarily during dawn or dusk. This is not due to water vapor reflections, such as rainbows, but other chemicals in the atmosphere. This recent pink cloud over London was similar to a neon cloud, but was reflecting the lights from the city, as explained in the article. However, this would not be occurring without chemicals from the tail of Planet X mixing into the atmosphere. Such displays will become more common.

Neon clouds have been around since 2003, when Planet X arrived in the inner solar system and wafted its tail past the Earth when it put on the brakes as it neared the Sun. The Zetas predicted in 2005 that such displays would continue. 

ZetaTalk Prediction 12/11/2005: In 2003, there was a period of electrical surges and outages, affecting countries worldwide. This could return, as it is the charged tail that caused this. Neon clouds, red colored and seemingly lit, were seen at that time, and these and other atmospheric displays will be produced.

สิ่งที่ปรากฏ เมฆนีออนสีแดงอมชมพูบนท้องฟ้ากำลังกลับมาใหม่ หลังจากที่เคยปรากฏเมื่อปี 2003 ที่ Planet X เดินทางขาเข้ามาใกล้โลก แต่ยังไม่ถึงกับย้ายขั้วโลกในช่วงขาเข้า แต่ปัจจุบัน PX กำลังเดินทางขากลับเข้ามาใกล็โลกมากแล้ว ลอยอยู่เหนือวงโคจรของดาวศุกร์เคลื่อนใกล้โลกเข้ามาทุกขณะ

บนท้องฟ้ามุมต่างๆของโลก จึงมีผู้พบเห็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแปลกๆบ่อยยิ่งขึ้น และคราวนี้ PX จะโฉบเข้าใกล้โลกเหลือระยะทางเพียง 14 ล้านไมล์ ก่อนที่จะทะลุ Ecliptic ของโลกและดวงอาทิตย์จากไปอย่างรวดเร็ว แรงดูดของสนามแม่เหล็กอันทรงพลังของ PX จะลากจูงเปลือกโลกย้ายขั้วโลกใหม่ไปจากที่เดิม 90 องศา จะเกิดขึ้นในเวลาของชั่วโมง

แสดงกาลอนาคตที่แผ่นเปลือกโลกต่างๆยังไม่เคลื่อนที่ จะสังเกตว่าพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือประเทศไทยที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 220 เมตรมีเหลืออยู่ไม่มากนัก หลังจากน้ำแข็งขั้วโลกเก่าละลายหมด

ตามรายงานล่วงหน้าของคุณ Zeta และยังจะมีปรากฏการณ์ของธรรมชาติทั้งในบรรยากาศและใต้เปลือกโลกเกิดขึ้นต่อเนื่องถี่และรุนแรงไปโดยลำดับ ที่ผู้สนใจจะติดตามพิจารณาอาการต่างๆที่คุณ Zeta ได้พยากรณ์เอาไว้ล่วงหน้า โดยท่านยังไม่ต้องลงความเห็นใดๆ แต่เมื่อได้รับทราบข้อมูลมากพอท่านก็จะตระหนักได้ด้วยตนเองว่าต่อไปโลกจะย้ายขั้วเกิดขึ้นจริงหรือไม่

หากพิจารณาตำแหน่งขั้วโลกเหนือใหม่ ตามรายงานของคุณ Zeta อินเดียและศรีลังกาจะย้ายไปเป็นขั้วโลกใต้ใหม่ที่อยู่ตรงกันข้ามกับขั้วเหนือใหม่ ปลายแหลมของประเทศอินเดียปัจจุบันจะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกประมาณ 2,500 กิโลเมตร เปลือกโลกที่ประเทศไทยตั้งอยู่จะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันออกประมาณ 2,500-3,000 กิโลเมตรด้วยเช่นกัน ห่างออกมาจากขั้วโลกใต้ใหม่ คล้ายๆกับพื้นที่ตั้งของประเทศแคนาดาปัจจุบัน ที่อยู่ห่างจากขั้วโลกเหนือไม่มากนัก

ดังนั้นทำเลใหม่ของประเทศไทยอยู่ใกล้ขั้วโลกใต้ใหม่ อาจต้องประสบภูมิอากาศหนาวเย็นไม่ยิ่งหย่อนกว่าในประเทศแคนาดาในฤดูหนาวติดลบประมาณ 50-60 องศา แต่โลกอนาคตพระอาทิตย์จะเย็นลงและโลกก็จะเย็นลงกว่าเดิมด้วย แนวโน้มอากาศในประเทศไทยใหม่คงจะเย็นลงมากยิ่งขึ้นด้วย คงต้องเตรียมชุดลองจอห์นเอาไว้ใช้ให้พอเพียงล่วงหน้า

เมื่อคำนึงมาถึงภูมิอากาศใหม่ของประเทศไทย และคุณ Zeta ย้ำเรื่องการสร้างกรีนเฮาส์เอาไว้ปลูกพืชรับประทานในครัวเรือน ผนังของโรงเรือนจึงจำเป็นจะต้องช่วยป้องกันลมหนาวได้ด้วย แต่ให้แสงสว่างรอดเข้ามาได้ และจะต้องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องทำความร้อนด้วยพีระมิดของพระอาจารย์รัตน์ (ซึ่งจากผลการทดลองในหน้าหนาวที่สหรัฐฯ พระอาจารย์เล่าว่าจากหิมะหนา 7 นิ้ว เมื่อเปิดเครื่องทำความร้อนได้ไม่นานเหลือหิมะเพียง 2 เซ็นติเมตรเท่านั้น) ช่วยให้ความร้อนและเพิ่มแสงสว่างให้แก่พืช และบ่อสาหร่ายสไปรูไลน่าด้วย สำหรับเป็นแหล่งโปรตีนและเสริมแร่ธาตุให้แก่ร่างกาย แทนการพึ่งพาโปรตีนจากเนื้อสัตว์ เพื่อใช้งานตลอดฤดูหนาว

กรีนเฮาส์ ที่ต้องมีทั้งหลังคาและกำแพง ดังนั้นหากดัดแปลง Dome City ของคุณ Zeta ย่อส่วนลงมาเป็นกรีนเฮาส์ มุงด้วยผ้าใบสีขาว ก็จะได้อาคารพร้อมทั้งหลังคาและกำแพง และป้องกันลมพายุไปด้วย

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share