Left Behind

http://www.ainews1.com/article781.html

ปัจจุบันโลกได้เริ่มการ Transformation มาตั้งแต่เริ่มศตวรรษที่ 21 และจะดำเนินต่อไปตลอดเวลา 200 ปี หรือหลังจากวิบัติกาลของโลกไปแล้วอีกประมาณ 100 ปี โลกก็จะปรับเปลี่ยนไปสู่คลื่นความถี่ที่สูงกว่า พร้อมๆกับดวงอาทิตย์ด้วยเช่นกัน ลองมาฟังอนาคตของโลก ดวงอาทิตย์ และผู้ที่จะถูกทิ้งเอาไว้เบื้องหลังมีพวกไหนบ้าง

ZetaTalk: Left Behind
Note: written Sep 15, 1996

If the Sun moves into 4th Density, will it then leave 3rd Density? Yes. Those portions of the Sun which are inert, used up so to speak, will remain as a gravitational center for the 3rd Density planets orbiting the Sun, including the 12th Planet which is not scheduled to become a 4th Density planet in step with the Earth. With less of a gravitational pull, the 3rd Density planets in your Solar System will move outward, assuming a larger orbit. Life remaining on the surface of the 3rd Density Earth will freeze to death as the surface of the Earth cools under the diminishing rays from a dimming 3rd Density Sun. We will leave some undesirables behind - mosquitoes, for instance, which serve no biological purpose except to feed themselves and support the transport of parasites and disease, and tapeworms, who likewise are not a necessary link in any symbiotic cycle. The agents of many diseases such as a virus, bacteria, fungus, or invading parasite will not be moved during the shift. All these will freeze to death.

Ultimately, even the core of the Earth will cool, the lava hardened, but life underground will continue for some Millennia before the heat at the center of your old home begins to fade. The Men In Black and others coexisting with you now, in underground homes, are not scheduled to move to 4th Density in step with humans living on the surface. The Men In Black and other underground inhabitants will live, for some Millennia, with the impression that your Sun died. Suns do die quickly, and not all have that last glorious burst of life, the Super Nova. Most do not. During the transition to 4th Density there will be enough fuel left in the 3rd Density Sun to give an orderly death. Those on the 12th Planet, looking through their telescopes, will see a fading Sun, not one that winked out suddenly. They will assume that the Earth's Moon was torn away during their passage through the solar system, not unexpected as in truth this is how the Moon was placed as a satellite of the Earth in the first place.

ผู้ที่อยู่เห็นโลกนี้มาก่อนมนุษย์จะเป็นตัวอย่างในปัจจุบัน อย่างคุณ Zeta ยังทราบล่วงหน้าอีกว่าในอนาคตโลกและสุริยจักรวาลจะปรับเปลี่ยนต่อไป สู่ 4th Density ไม่ใช้ร่างกายเช่นปัจจุบันอีกต่อไป รวมทั้งหลังจากวิบัติกาลของโลกครั้งนี้ผ่านพ้นไปแล้ว พระอาทิตย์และโลกเองก็จะเย็นลงด้วย แรงโน้มถ่วงน้อยลง เนื่องจากพระอาทิตย์มีอิทธิพลน้อยลงไป วงโคจรของโลกและดาวเคราะห์ต่างๆก็จะขยายวงโตขึ้น และมีอุณหภูมิเย็นลง สัตว์ต่างๆเป็นร้อยเป็นพันชนิดก็จะหนาวตายสูญพันธุ์ไป

สิ่งที่คุณ Zeta กล่าวไว้นี้ นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันก็ทราบแล้วว่าพระอาทิตย์จะค่อยๆเย็นลง และแรงดึงดูดก็จะลดน้อยลงด้วย แต่นักวิทยาศาสตร์โลกไม่ทราบว่า Transformation ของโลกไปสู่ 4th Density นั้นเป็นไปได้อย่างไร สำหรับความรู้ของนักวิทยาศาสตร์ชาวมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมของโลกและจักรวาลนั้น คุณ Zeta ประเมินเอาไว้เพียง 1% ของสิ่งที่เป็นอยู่ในจักรวาล ที่นักวิทยาศาสตร์ของโลกมีความรู้

หากผู้ที่มีสติปัญญาและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกและสุริยจักรวาล เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณ Zeta นำมาเล่าให้ฟัง และมีพื้นฐานสติปัญญาทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสเอาไว้ ก็สามารถเลือกได้ว่าตนเองจะปรับคลื่นความถี่ไปกับโลก เข้าสู่ 4 th Density หรือเลือกค้นพบมรรค แล้วรักษาอารมณ์ของจิตและใจให้อยู่ใน Neutral Zone เอาไว้อย่างต่อเนื่อง เป็นการสะสมพลังงานคลื่นความถี่สูงให้แก่จิต ให้หลุดพ้นถาวรไปจากแรงดึงดูดของโลก และจักรวาลต่างๆ กลับสู่สภาวะจิตเดิม ที่เป็นอิสระเสรี

ขอขยายความ สภาวะ Neutral Zone ที่จิตสามารถปรับแต่งคลื่นความถี่เข้าไปถึง จะเป็นแดนที่อยู่ระหว่าง Proton และ Electron ซึ่งทั้ง 2 สภาวะที่กล่าวถึงนี้จะไม่เสถียร มีความแปรปรวนสูง หรือพูดอีกอย่างเป็นแดนของความดีกับความชั่ว ต่างสุดโต่งทั้งสองฝ่าย Neutral Zone จะอยู่แดนตรงกลางของสิ่งสุดโต่งทั้งสองอย่างนั้น หากจิตเข้าไปสัมผัสภาวะของ Neutral Zone ได้ แล้วจิตรักษาอารมณ์เช่นนั้นเอาไว้ เป็นการเพิ่มคลื่นความถี่สูงให้แก่จิต ไปตลอดเวลา และจะพ้นแรงดึงดูดของโลกและจักรวาลอยาสงถาวร กลับไปสู่สภาวะจิตเดิมอย่างอิสระเสรี ต่อไปเป็นนิรันดร์

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share