2011 ยังอยู่ในโซน 7/10

http://www.ainews1.com/article783.html

ข่าวจากชาวน้ำ ใน Density ที่ 4th และที่ 5th และจากคำอธิบาย Crop Circle ของคุณ Zeta สรุปว่าปีนี้ 2011 โลกยังมีแผ่นดินไหวและเปลือกโลกเคลื่อนเคลื่อนตัวเกิดๆหยุดๆเป็นช่วงๆ ยังไม่เข้าเขต 8/10 ซึ่งเปลือกโลกจะเคลื่อนตัวตลอดเวลา ทั้งเกิดแผ่นดินไหว และแผ่นดินยุบแผ่นดินยืดตัว ผิวโลกทรุดตัวต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่หยุดพัก....ตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่ทีเดียว ที่มนุษย์ไม่คุ้นเคยเอาเลย

ZetaTalk Chat Q&A for May 29, 2010

Could Zeta explain what this new crop circle created in Wilton Windmill, nr Wilton, Wiltshire means?

Upon examining this crop circle, one will find that the 12 sections never have a line-notch that matches a line-notch on another section. There is no continuity, from one section to another, in these notches. What do the 12 sections represent, and what do the notches represent? Since the Gregorian calendar is universal, we confirm that it is months. The notches represent significant seismic activity, or plate movement. This tends to get hot in one area, and then the stage moves to another area. We are not yet at the point, as will be the case certainly during the pole shift and may be the case during an 8 of 10, where significant plate movement in one area does not start and stop, but just keeps going. Rock fingers are still holding the plates in their current positions, in the main, so there is somemovement and then a halt as new catch points take hold. As to whether this crop circle, showing 12 month slices, indicates we have a year of this type of halting plate movement to anticipate, realize that this circle could represent months past, or even a year of past activity. We are certain that there will be a flurry of analysis, thus, on just what pie slice is what month, and just what notch is what earthquake or stretch zone movement. But we predict that no timeline clues will be able to be discerned with certainty from this crop circle.

ติดตามข่าวแผ่นดินไหวจากที่ต่างๆทั่วโลก ปรากฏว่าความแรงโดยเฉลี่ยขึ้นมาในระดับ 5.5 -7 ริกเตอร์ตามแนวรอยต่อเปลือกโลก ยกเว้นบางแห่งเช่นที่ญี่ปุ่นเมื่อ 11 มี.ค. ขึ้นไปถึง 9 ริกเตอร์เป็นข้อยกเว้น ที่แผ่นแปซิฟิกก็ดี แผ่นของอเมริกาก็ดี แผ่นยูเรเซี่ยนก็ดี ที่ไปพบกันตรงนั้นแข็งต่อแข็งด้วยกัน จึงเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อแรงอัด ทำให้ชั้นหินแตกหักเกิดขึ้น และมีแผ่นดินไหวในบริเวณเดียวนับหลายร้อยครั้งในขนาด 5-6-7 ริกเตอร์ก่อนและหลังการไหวที่รุนแรง

พอจะดูเป็นตัวอย่างได้ว่า เมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนตัวต่อเนื่องแล้ว จะเกิดแผ่นดินไหวตลอดเวลาและติดด่อกันเป็นเวลานาน ปัจจุบันยังไม่เกิดแพร่หลายไปตามรอยต่อแผ่นเปลือกโลกต่างๆทั่วโลก เมื่อเข้าเขต 8/10 ซึ่งตอนนั้นแกนพลังงานโลกจะสวิงวันละ 2 ครั้งทุกๆ 12 ชั่วโมง ซึ่งก็ยังอยู่อีกไม่ไกลนัก รอให้อาการต่างๆในช่วง 7/10 ผ่านไปก่อน

ดังนั้นผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้แนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกหรือริงออฟไฟร์ เตรียมตัวเผชิญกับแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องเอาไว้ล่วงหน้าแน่ ทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัยและเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆให้เหมาะกับแผ่นดินไหวขนาด 8-10 ริกเตอร์ โดยศึกษาประสพการณ์ของประเทศญี่ปุ่นและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์แบบนั้น จะได้เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิต ให้เราปลอดภัยช่วยเหลือตนเองได้ ไม่ต้องตกเป็นภาระของผู้อื่น และยังมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย

แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ลมพายุ น้ำท่วมต่างๆเหล่านี้เป็นบททดสอบของมนุษย์ที่จะร่วมช่วยเหลือจุนเจือซึ่งกันและกัน เผชิญกับเหตุการณ์ธรรมดาของโลกต่อไป จนกว่าจะพากันสอบผ่านเข้าไปสู่ยุคพลังงานใหม่ ในโลกไฮเทค มีชีวิตประจำวันร่วมกับชาวต่างดาวโดยเฉพาะจากกลุ่มดาว Zetas ในสังคมที่แตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิง และไม่มีการค้าขายใดๆ โลกจะย้อนยุคกลับไปเป็นศตวรรษ

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share