ตัวต่อตัวในถ้วยเอ๊ดดี้

http://www.ainews1.com/article785.html

ปัจจุบัน ในถ้วยเอ๊ดดี้ ของ Planet X มีสมาชิกดวงกาวอยู่ 3 ดวงด้วยกัน โลก ดาวศุกร์ ดาวดำคู่แฝดโลก ดาวทั้ง 3 ดวงเริ่มโคจรเข้ามาอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2010 ตามรายงานของคุณ Zeta และต่อไป Planet X จะเพิ่มแรงบีบมากขึ้น จนดาวศุกร์ และดาวดำ หลุดกระเด็นออกไปจากถ้วย เหลือโลกเพียงดวงเดียว เผชิญหน้ากับ Planet X ตามที่คุณ Zeta ได้พยากรณ์ล่วงหน้าเอาไว้นานแล้ว Crop Circle ของชาวน้ำอาจเป็นอีกแหล่งข่าว ของสิ่งที่เกิดขึ้น...เพื่อส่งข่าวสารให้ชาวโลกได้ตระหนักว่าเหตุการณ์ของโลกกำลังจะเป็นไปในทิศทางใด

What the Zetas can tell about a new cropcircle at Old Sarum, nr Salisbury, Wiltshire (reported 5th May)?
http://www.cropcircleconnector.com/2010/oldsarum/oldsarum 2010a.html
http://img179.imageshack.us/img179/6279/x2f1ffc60.jpg
I understand that this cropcircle shows a cup in which the Earth is caught. But what means 7 circles? Why them 7? These circles are months? The Zetas can tell this cropcircle means any future situation/event or it shows a current situation?

The circle depicts the magnetic grip that Planet X has upon the hapless Earth, and the degree of sway that can be anticipated during the last weeks when a severe wobble will ensue.

เมื่อโลกอยู่ในถ้วยเอ๊ดดี้ จะไม่สามารถโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ ซึ่งก็น่าจะไม่เปลี่ยนฤดูกาลไปตามปกติที่เคยโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่ปรากฏว่าในเดือน พฤศจิกายน นี้ แม้ว่าโลกจะตกอยู่ในถ้วยมาตั้งแต่ ธ.ค. 2010 แล้วก็ตาม ฤดูฝนในประเทศไทยหยุดไป และมีอากาศเย็นมาแทนที่เหมือนปกติที่เคยเป็นมา แต่มาพบว่า ทาง Council of Worlds ได้ทำการแก้ไข ปรับสภาพโลกเพื่อซ่อนความเป็นจริงเอาไว้ด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้

"The Element of Doubt on the pole shift is to prevent panic in the establishment, premature imposition of Martial Law, which would surely occur as the establishment has no plan of action other than to save their sorry skins, leaving the common man to his own resources. Thus, the stalled orbit of Earth is hidden in Apparent Precision while benign aliens, ourselves and others, tip the globe to simulate the seasons. We are also manipulating the globe to simulate constellation normalcy." ZetaTalk

ซึ่งแรกๆก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกัน

This question was posted by Alexander on the blog re the photos from Taganrog, Russiahttp://poleshift.ning.com/profiles/blogs/planet-x-in-taganrog-russia showing a Monster at the 7 o'clock position. Is it a Moon Swirl or a Looming Venus? 
SOZT
Venus is being squeezed closer to the center of the cup, and can no longer range to the side, being seen in the far East or West by mankind. It will thus increasingly not be seen as the Morning Star, or Evening Star, but as a Monster much closer to the Sun. 

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share