โชคดียิ่งที่ได้ผู้ชี้นำไปสู่สัมมาทิษฐิ

http://www.ainews1.com/article788.html

หลายๆท่านอาจนึกถึงคำกล่าวที่ว่า การได้มาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ชี้ทางเดินไปสู่สัมมาทิฐิ ละเว้นจากมิจฉาทิษฐิเสียได้นั้น นับว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่ง ประหนึ่งผู้ที่ตัดสินใจหันหน้าเดินไปสู่ทิศที่จะมีแต่แสงสว่างเพิ่มมากขึ้นทุกที ต่างกับผู้ที่เลือกทิศทางของตนไปในทางที่มืด ยิ่งมุ่งเดินไปก็จะยิ่งมืดมากขึ้น เดินไปในทิศตรงกันข้ามกับผู้เลือกปฏิบัติในสัมมาทิษฐิ

ยิ่งท่านที่ได้อ่านคำถามคำตอบของคุณ Zeta ข้างล่างนี้ จะยิ่งเห็นคุณค่าของการเป็นสัมมาทิษฐิชน เป็นอย่างดี ชาวอานูนาคี ได้ผู้ชี้แนะไปในทางเป็นมิจฉาทิษฐิ ให้เห็นแก่ตัวคิดแต่ผลประโยชน์ของตนเอง 95 % แม้จะมีเทคโนโลยี่ล้ำหน้ามนุษย์โลกสักปานใด สามารถท่องไปกับยานของตนได้ทั่วขอบเขตของสุริยจักรวาลก็ตาม ก็ไม่ได้รับโอกาสให้ปรับยกไปสู่ Density ที่มีคลื่นความถี่สูงกว่า มีสถานะการมีชีวิตที่ดีกว่า อยู่ใน 3rd Density

ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่ง กับผู้ที่เลือกอยู่ในประเภทสัมมาทิษฐิ หรืออยู่ในพวก STO ส่วนผู้ที่มีความประสงค์ยิ่งกว่าปรับยกไปสู่ 4th Density ใฝ่หาทางลัดเพิ่มคลื่นความถี่สูงให้แก่ตนเอง กลับไปสู่สถานะจิตเดิมของตน หลุดพ้นไปจากแรงดึงดูดของโลก จักรวาลต่างๆ และกาแลกซี่ทั้งหลาย สู่ความเป็นอิสระนิจนิรันดร์ ก็ยังมีโอกาสทดลองใช้ทางลัดเหล่านั้น ที่ทรงเมตตาเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่ไม่หยุดนิ่งกับการแสวงหาทางลัดไปสู่อิสระภาพอย่างแท้จริง 

ZetaTalk: GodlikeProduction Live
written March 13, 2010 on the GodlikeProduction live chat.

Is Nibiru (Planet X) still populated by giant hominoids, as was said to be the case the last time it crossed through our section of the solar system?

The Annunaki reside on Planet X, and will for some time. Where they are considered peers of mankind, they have a decided negative bent, as they were influenced unduly by aliens in the Service-to-Self in the past. Thus, they are not participating in the Transformation as mankind is at this time, and will remain in 3rd density after the Earth switch to 4th density.

เชิญทุกท่านร่วมช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share