ชีวิตนักธุรกิจนอกเวลาของข้าราชการกองทัพบก

ข้าราชการทหารยศพันโทแห่งกองทัพบก  ผู้ชื่นชอบการค้าขาย ในระบบเครือข่ายมาหลายปี จะใช้เวลาวันหยุดต่างๆ มาทำธุรกิจเสริมรายได้ประจำ  และหาประสบการณ์และช่องทางใหม่ๆ ว่ามีบริษัทใดน่าสนใจ และมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของลูกค้า อย่างครอบคลุม ไม่จำเป็นต้องซื้อใช้หลายๆชนิด  และมีลูกที่สุขภาพไม่ค่อยดีนักตั้งแต่เกิด เป็นโรคลมชักเป็นประจำ  จึงมองหาตัวช่วยสุขภาพสมาชิกในครอบครัวไปด้วย  ความต้องการหลายๆอย่างของพันตรีนายทหารหนุ่มที่ขยันขันแข็งคนนี้ ได้มีโอกาสมาพบรู้จักกับท่านประธานของบริษัท aiibiznet คุณหมอสมฤดี เอื้อสุดกิจ สื่อสารกันไม่นาน  ท่านประธานบริษัทก็ถ่ายทอดเอกลักษณ์เด่นของบริษัทให้ผู้พันคนนี้อย่างโล่งแจ้ง มองเห็นช่องทางการทำธุรกิจเครือข่าย ที่มั่นคง และมีสินค้าสิทธิบัตร เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และยังมีแผนการตลาดที่จ่ายคอมมิชชั่นสูงอย่างน่าสนใจ  ค่อยๆใช้เวลาวันหยุดทำงานต่อเนื่องมาอย่างสม่ำเสมอ ๒ ปีกว่ารับคอมมิชชั่นเลข ๖ หลัก ต่อเดือน

ปีใหม่นี้ผู้พันขอเปลี่ยนเป้าหมายรายได้ใหม่ จะขอขยายองค์กรและเครือข่ายธุรกิจ สร้างรายได้ให้ได้ ๗ หลักทุกๆเดือน  ครับไม่ใช่สิ่งที่ไกลเกินฝัน ขอให้บรรลุเป้า นะผู้พันคนขยัน  แล้วใกล้ถึงเวลาลาออกจากราชการ มาทำธุรกิจส่วนตัวเต็มเวลาหรือยัง