ZetaTalk fame

http://www.ainews1.com/article797.html

 Zeta Talk fame

 

คุณ Gerard เจ้าของเว็บไซท์ Poleshiftning ได้มีโอกาสสัมผัสกับการวิเคราะห์ปัญหา และการพยากรณ์สิ่งต่างๆมากมายหลายเรื่องของคุณ Zeta มาก่อนและได้ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นจริงตามคำพยากรณ์ที่คุณ Zeta ได้พยากรณ์ล่วงหน้าเพื่อให้แง่คิดและข้อมูลแก่มนุษย์ชาติ ในด้านให้ความช่วยเหลือเพิ่มพูนความรู้ให้แก่มนุษย์ที่มีใจเป็นกลาง รับฟังเอาไว้พิจารณาและติดตามเหตุการณ์ต่างๆตามมา แล้วตนเองก็จะตระหนักได้เองว่าอะไรจริงไม่จริงควรเชื่อหรือไม่

 

นอกจากนั้นยังทำให้ผู้มีโอกาสอ่านได้รู้จักวิธีการทำงานของชาว Zetas ให้ดียิ่งขึ้น ก่อนที่จะมาเสียเวลาศึกษาหาความรู้จาก zetatalk.com

 

 

 

When I first visited the site ZetaTalk I already thought it all true. Everything seemed true even without proof, I can not even imagine that Planet X can be seen at all. I did not know that there is real evidence that global warming can not explain. What is the secret of such credulity? Now the evidence is complete! But in the past people believed in the Pole Shift because not all of these contactees? How Nancy managed to convince the public of the existence of Planet X? Again, there were an Element of Doubt puts people do not believe in ZetaTalk. As people became convinced of the existence of the Zetas and Planet X?

ZetaTalk has never asked people to take what they say on faith. It is not a religion. It points, quite deliberately, in two directions - the ZetaTalk accuracy track record and past and present pole shift evidence. From the start in 1995 ZetaTalk pointed to the Earth's geological history and mythology. In 1995 the current Earth changes were only beginning, so that a slight increase in earthquakes and vulcanism, a restless core and increasing magnetic interference, would only be taken as proof by those with firm soul knowledge from living through prior pole shifts or information gleaned from aliens during contact. These were the early ZetaTalk fans. 

As ZetaTalk gradually built up its track record of accuracy on predictions, there were other parallel tracks that convinced those who encountered it that ZetaTalk was a source of truth from non-humans. Many who read the site were gripped by what they termed the "ring of truth". Puzzles that mankind had struggled with for eons and never adequately explained were answered, often with explanations that soon were admitted as true by NASA and other scientists. This included our explanations for gravity flow, theRepulsion Force and its basis in gravity particle crowding, and our description of Planet X as a wandering planet, now openly admitted by NASA as not only possible but prevalent. 

ZetaTalk was logical, did not sink into the morass of loyalty to religions or scientific theories of the past, and stuck to the facts. It was also amazingly comprehensive, covering all scientific disciplines as well as displaying an understanding of human nature and various cultures. At the start of ZetaTalk, those witnessing this phenomena concluded that Nancy was either a team of experts or telling the truth about the source of her information. After 1995, when ZetaTalk began, our predictions on many fronts began proving true, and this has since been the primary thrust behind the fame of the ZetaTalk phenomena.

 

นอกจากนี้คุณ Gerard ยังได้แสดงความเห็นส่วนตัว ต่อพฤติกรรมของทางการประเทศต่างๆได้พยายามทุกวิถีทางในการปกปิดความจริง ไม่ให้พลเมืองในประเทศของตนได้รู้ความจริงว่าโลกกำลังจะเกิดอะไรขึ้น

I was re-reading some of the govt section of ZT, and had a question regarding Zeta comments on the coverup. They had said back in 2004 that the Puppet Master was instructing the media to begin presenting PX effects as a debate, where PX was a true possibility. I think my only example of seeing this was the Taiwan coverage of the second sun phenomena, and this was only months ago. So did the PM change his mind on this? Were his dictates ignored? Why so little evidence of this 7 yrs later?

The Puppet Master anticipates a time when the near presence of Planet X, and its influence on the Earth, cannot be denied. This would include, but not be limited to:

  • sightings in the sky that are so frequent that the common man is regularly looking for them,
  • Earth changes such as plate movement that cannot even remotely be explained by any of the standard excuses such as Global Warming or solar emissions, and
  • the media being overwhelmed with the facts so that any media outlet trying to ignore what is going on is enraging the public.

That time has not arrived, but the Puppet Master anticipated it would arrive with the 7 of 10 because we used the phrase "shock the world". The 7 of 10 scenarios will shock the world but just when that threshold arrives seems uncertain

Meanwhile, the sinking in Indonesia is deliberately kept out of the press by the governments in the region, who have a brutal hand. Coverage of those regions that have permanently flooded, per our predictions, would have to come from an investigative journalist outside of the region, and they would have to deal with vehement denial from the governments in the region. In that the monsoon season has arrived, this presents at best a confused situation. The sinking in the Caribbean will be bundled with the large quakes expected during the S American roll, and be claimed to be a result of these earthquakes, and once again no reference to ZetaTalk. Those with an investment in the cover-up, who fear the public's panic and the revelation of their participation in keeping the truth from the public's eye, will not ease their grip on the media readily

It will be a combination of factors that propels ZetaTalk and Nancy into the media. Certainly there are many exposes and documentaries that have been prepared for this time. When the fact that the continent of Africa has moved so that Gibraltar is 125 miles wider and Sinai 50 feet wider is in the news, as it could hardly be kept out, this is a plate movement that cannot be denied. S America moving 250 miles further to the west can be disguised, and blamed on malfunctioning GPS units and the like. A severe wobble to the extent that the Sun is so far out of place that it cannot be denied, or some sign in the sky visible worldwide and remaining for days or weeks are likewise factors that would cross the threshold. When this point is reached, a campaign directed by the Puppet Master will begin!

Source: ZetaTalk for June 11, 2011

นอกจากเป็นบทความสั้นๆแล้ว แต่ก็ให้คุณประโยชน์และรากฐานเบื้องต้นต่อผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักการทำงานของชาว Zetas

เชิญทุกท่านร่วมช่วย....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share