ทำเลปลอดภัยในประเทศไทยและทั่วโลก

http://www.ainews1.com/article799.html

คุณ Zeta วิเคราะห์และแนะนำทำเลปลอดภัยในประเทศต่างๆ ทั้งระหว่างโลกย้ายขั้วและหลังจากโลกย้ายขั้วแล้ว 2 ปี ซึ่งน้ำแข็งและหิมะจากขั้วโลกเก่าละลาย ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 675 ฟุต และต้องใช้เวลาอีกหลายศตวรรษ น้ำทะเลจึงจะลดระดับลง เมื่อขั้วโลกใหม่มีหิมะและน้ำแข็งสะสมเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

Safe Locations
Dialog with the Zetas on the Relative Safety
of Locations around the World
during and after the Pole Shift.

map

Last Updated August 30, 2004

Thailand:
Thailand will drown, not only during the two years following the pole shift, but during the shift
itself. The elevation in this low land bordering several oceans is not high enough to buffer any of
it’s lands from the onslaught that will occur, first from one side and then another, and often in
concert so that the waters clash and rise up in the center of this narrow land, to the horror of those
trying to escape the waves. The forces driving the water, during the shift, include not only a shortening Pacific, which will bring water from that direction, but also the suction that a subducting
India and western Australia will bring. As this land dives, it creates an opening for waters elsewhere to seek a lower level, and rush in, from all directions, it will! This will not only pull the
water from the Pacific across Thailand, even across the highlands tucked into the mainland, but willalso result in violent sloshing when the water from all directions clashes over the bowl the former
India occupied, pushing this water back over Thailand and the other countries in the vicinity. Those
afloat, in boats, who hoped to ride out the shift in this manner, will be dashed about, their craft in
pieces, and drown.

ระดับน้ำทะเล 2 ปีหลังจากโลกย้ายขั้วแล้ว พื้นที่ประเทศไทยทั้งประเทศทรุดตัวลงประมาณ 40 ฟุต พื้นที่ภาคใต้เหลือเพียงยอดเขาสูงที่เป็นเกาะเล็กๆเท่านั้น ส่วนพื้นที่ภาคกลาง นอกจากพื้นที่ราบลุ่มได้แอ่นเป็นท้องกระทะและจะหักทรุดตัวลงอย่างกระทันหัน เมื่อมีแรงกดดันสะสมถึงขีดสุด โดยเฉพาะหลังจากพื้นที่ประเทศอินโดนีเซียจมเต็มพิกัด 80 ฟุต พื้นที่ประเทศไทยตั้งอยู่กลางแผ่น Sunda Plate ด้วยเช่นกันก็จะจมลง 40 ฟุตตามหลังอินโดฯไปทันที ซึ่งคุณ Zeta ใช้คำอธิบายว่าจม Suddenly หรือพระแม่กวนอิมทรงเตือนลูกหลานเอาไว้ว่ามันจะจมลงเงียบๆโดยไม่มีสิ่งบอกเหตุให้ทราบล่วงหน้า ภายใน 1-2 ชั่วโมงเท่านั้น แผ่นดินที่อยู่ในเขตแผ่นดินยืดนี้ เริ่มต้นที่แนวเส้นละติจูดที่ผ่านเมืองหังซู่ลงมาจนสุดประเทศอินโดฯ จะเกิดเหตุจมลงก่อนโลกย้ายขั้ว นับเป็นเหตุการณ์ช๊อคโลกรอบแรก ในขั้น 7/10  ก่อนที่โลกจะมี Wobble เพิ่มขึ้น น้ำทะเลไหลเข้ามาท่วมแผ่นดินอย่างรวดเร็วในช่วง 7 ใน 10 เหตุการณ์นั้น

พื้นที่ราบภาคกลางจะได้รับแรงบีบอัดของสันเขาทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจนรับไม่ไหว เกิดการแอ่นตัวทรุดหักลงในระยะนั้น การทรุดตัวของแผ่นดินภาคกลางได้ดำเนินมาต่อเนื่อง และเพิ่มอัตราการทรุดตัวตั้งแต่เดือนธันวาคม 2547 เป็นต้นมา ส่วนภายหลังน้ำแข็งขั้วโลกเก่าละลาย ส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นตลอด 2 ปีหลังโลกย้ายขั้ว พื้นที่ภาคกลางก็จะถูกน้ำทะเลท่วมมากขึ้น เลยจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป ส่วนภาคอิสานน้ำจะเริ่มท่วมตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีในราวปี 2556ไล่ไปทางทิศตะวันตก มาถึงเขตจังหวัดเลย และถึงที่สูงของจังหวัดชัยภูมิ และเพชรบูรณ์

ก่อนที่น้ำทะเลจะทะยอยขึ้นมาท่วมพื้นที่ภาคอิสานถาวรนั้น ยังจะมีผลกระทบร้ายแรงรอบที่สอง หลังจากประเทศอินเดีย และปลายแผ่นอินโด-ออสเตรเลีย จมลงในระหว่างโลกย้ายขั้ว จะกินพื้นที่กว้างประมาณ 16 ล้านตารางกิโลเมตรและลึกร่วม 1,000 เมตร ที่ว่างที่เกิดขึ้นจะชักน้ำจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเข้ามาเติมอย่างรวดเร็ว ผสมกับ Tidal Wave ที่เกิดจากเปลือกโลกเคลื่อนที่ 90 องศา คลื่นยักษ์จะสูง 600-700 ฟุต และจะเลื่อนไหลข้ามสิ่งกีดขวางทำ Tidal Bore ได้สูงหลายพันฟุต แนวเทือกเขาประเทศเวียตนามก็ต้านเอาไว้ไม่อยู่ น้ำจะเดินทางข้ามสันเขาประเทศนี้ และท่วมข้ามพื้นที่ประเทศลาวข้ามแม่โขงเข้ามาท่วมพื้นที่ภาคอิสานอย่างรวดเร็ว และปริมาณน้ำมหาศาลน้ำจะมาปะทะแนวสันเขาแนวเขตจังหวัดชัยภูมิต่อเนื่องลงมาทางอำเภอเทพสถิตย์ลงมาปากช่องและเขาใหญ่ ต่อไปตามตะเข็บชายแดนไทยเขมร ไทยลาว

น้ำส่วนหลังจากแปซิฟิกที่หนุนเนื่องตามหลังมาตลอดเวลา จะเอ่อท่วมพื้นที่ภาคอิสานเพิ่มสูงขึ้น ยกระดับน้ำเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ด้วยพลังงาน Tidal Bore ที่ไม่เคยมีอยู่ในจินตนาการณ์ของมนุษย์ ระดับน้ำที่เอ่อท่วมอยู่บนที่ราบสูงอิสานจะยกตัวสูงขึ้นไปถึง 1,100-1,200 ฟุต เหนือระดับน้ำทะเล ล้นสันเขาที่ขวางหน้า น้ำจึงสามารถเดินทางผ่านแนวสันเขาขอบเขตจังหวัดชัยภูมิติดต่อกับจังหวัดลพบุรีเข้าท่วมเขตภาคกลางรุนแรงและรวดเร็วพร้อมๆกันจากทิศใต้และจากทิศตะวันออก แล้วเอ่อท่วมต่อไปจนข้ามเขตประเทศไทยลงทะเลอันดามัน คลื่นยักษ์ชนิดพิเศษจากมหาสมุทรแปซิฟิก ในช่วงระหว่างที่โลกย้ายขั้วนี้ จะหลากไหลหมุนวนกัดเซาะรุนแรงผ่านพื้นที่ประเทศไทย และประเทศต่างๆบนแหลมอินโดจีนทั้งหมดที่ตั้งขวางทางน้ำเดินในแนวตั้งฉาก รวมถึงอีกหลายประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งแต่เกาะกวม เกาะมาเรียน่า ฟิลิบปินส์ บรูไนล์ ซึ่งจะเป็นเหตุการณ์ช๊อคโลกรอบที่ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนาๆประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิกที่กล่าวแล้ว

หลังจากเพียงไม่กี่ชั่วโมง เมื่อปริมาณน้ำมากมายมหาศาลผ่านพ้นไปแล้ว คงเหลือทิ้งไว้แต่ผืนแผ่นดินที่ว่างเปล่า รอน้ำแข็งจากขั้วโลกเดิมละลายค่อยๆยกระดับขึ้นมาท่วมพื้นที่ภาคอิสานส่วนใหญ่ถาวรต่อมาอีก 2 ปีท่วมอยู่นานหลายศตวรรษ กว่าจะค่อยลดระดับลงไปเป็นหิมะและน้ำแข็งปกคลุมขั้วโลกใหม่เต็มที่...ที่กล่าวมานั้นเป็นสิ่งที่เชื่อได้ยากยิ่ง ไม่เคยมีรูปแบบเบาะแสที่ผ่านมานับพันๆปี จึงยังไม่ต้องเชื่อว่าจะเกิดขึ้น เพียงรับฟังข้อมูลที่นำข่าวอนาคตมาเสนอให้ทราบเอาไว้ แล้วคอยติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของโลกต่อไปเป็นระยะๆ ว่าจะมีเหตุการณ์ช๊อคโลกดังกล่าวขึ้นเป็นระยะๆหรือไม่...หากต้องการมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปก็เตรียมเคลื่อนย้ายให้ทันกับจังหวะเวลาวิกฤติ

แผนที่หลักแสดงการทรุดตัวโซนเอเชีย โดยคุณ Zeta

กล่าวโดยสรุป ผู้ที่ต้องการเคลื่อนย้ายตนเองออกไปยังที่สูงที่ปลอดภัยทางภาคเหนือนั้น ผู้ที่อาศัยอยู่ใน กทม. และปริมณฑล ในที่ราบลุ่มภาคกลางต้องเตรียมตัวก่อนโซนอื่นๆ ระหว่างมีเหตุการณ์ 7/10 ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ ปลายเดือน ธันวาคม 2010 เป็นต้นมา และคาดว่าจะสิ้นสุดในเดือน มีนาคม-เมษายน ปี 2012 และให้คอยจับตาและฟังข่าวแผ่นดินไหวรุนแรงที่บริเวณใกล้ๆกับเกาะมาเรียน่าหรือแถวเกาะกวม สิ่งนี้จะเป็นสัญญานจุดแรกที่จะส่งผลกระทบรุนแรงกับแผ่นฟิลิบปินส์ไปสู่เกาะญี่ปุ่นใต้ ต่อมาจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7-8 ริกเตอร์ขึ้นที่นั่นและมีคลื่นสึนามิที่เกาะใต้ของญี่ปุ่น มีแผ่นดินแยกใกล้เขาฟูจิ และมีภูเขาลูกใหม่เกิดขึ้น เนื่องจากแผ่นฟิลิบปินส์เอียงและแทงทะลุขึ้นมา ต่อจากนั้นจะเกิดภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหวทางเกาะเหนือของญี่ปุ่นรุนแรงกว่าทางเกาะใต้

ผลของแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นต่อเนื่องหลายวาระนี้จะส่งผลผ่านแผ่นฟิลิบปินส์ไปปลดเบรคของแผ่น อินโด-ออสเตรเลีย ให้ขยับตัวมาข่มทับอินโดฯด้านทิศตะวันตกจมลงทันทีเต็มพิกัด 80 ฟุต แล้วปลายแผ่นนี้ที่อินโดฯเคยตั้งอยู่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นโดมิโนขึ้นมาทางทิศเหนือมายังพื้นที่ประเทศไทยและที่ลุ่มภาคกลางทันทีเงียบๆ หรือสังเกตการแปรปรวนของสิ่งแวดล้อม และคลื่นชายฝั่งทะเลสูงมากผิดปกติเริ่มอัดน้ำทะเลเข้ามาที่ก้นอ่าวไทย คลื่นจะสูงเป็นร้อยๆฟุต อันเนื่องจากแกนโลกแกว่ง เมื่อโลกเข้าสู่ภาวะ 8/10 นั้น แกนพลังงานโลกจะแกว่งเป็นรูปเลข 8 วันละ 2 รอบรุนแรงอยู่ 9 วัน และติดตามรับฟังรายงานข่าวแผ่นดินไหวจะมีต่อเนื่อง ภูเขาไฟระเบิดถี่ติดต่อกัน เนื่องจากแผ่นเปลือกโลกทุกชิ้นทั่วโลกจะเคลื่อนตัวถึงกันหมดตลอดเวลาที่แกนโลกร๊อคแอนด์โรลล์รุนแรง ในขณะที่ Planet X เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกมากขึ้นลงมาอยู่บน Ecliptic แล้ว หลังจากปรากฏการณ์ 7 ใน 10 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว

ส่วนผู้ที่พร้อมย้ายไปต่างจังหวัดในที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 220 เมตรนั้น หากทำได้แต่เนิ่นๆก็จะมีโอกาสไปตั้งหลักด้านที่พักอาศัย และเตรียมการด้านเกษตรสำหรับครอบครัวและเลี้ยงเป็ดไก่ แพะได้ล่วงหน้าชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนโลกย้ายขั้ว โดยต้องเล็งหาทำเลที่สูงให้เพียงพอกับน้ำจากแปซิฟิกจะเอ่อท่วมไหลข้ามพื้นที่ประเทศไทยรุนแรงมากผิดปกติเอาไว้ด้วย เครื่องมือตรวจสอบระดับน้ำท่วมพื้นที่เป้าหมายในระดับต่างๆสามารถค้นหาคำตอบได้ที่ลิงค์นี้ 

การเลือกพื้นที่อยู่อาศัย ไม่ควรอยู่ใกล้ธารน้ำต่างๆ ในหุบเขาที่ลาดชัน หรืออยู่ใกล้ตีนเขามากไป ควรเลือกที่โล่งระหว่างสันเขาที่ห่างออกมาพอสมควร บริเวณที่ไม่มีต้นไม้ใหญ่ และควรหลีกเลี่ยงแนวร่องน้ำโขงเปลี่ยนทางเดินในอนาคต หากเขื่อนในประเทศจีนและประเทศลาวพังลงด้วยแรงแผ่นดินไหว ในช่วงระหว่าง 8/10 ริกเตอร์ มีรายละเอียดที่จะติดตามศึกษาได้ที่ลิงค์นี้

ผู้ที่อาศัยใต้เขื่อนต่างๆ ควรพิจารณาคำแนะนำของคุณ Zeta ดังต่อไปนี้

http://www.zetatalk.com/index/zeta522.htm

All dams will break either during the pole shift or in the months leading up to the hour of the shift. Look at the structure of the dam! It assumes that rock holding both sides of the dam will remain in place and not move. Of course these sides will move. This is a subduction zone! There is mountain building and even where the mountains are not being pushed upward, they are moving from side to side. Some parts are more fluid than others, which are more resistant during any earthquake thrust, so there is inevitably movement to the side. They will pull apart, slide forward or backwards, but in any case the water will find its way around the dam.

ภูมิอากาศประเทศไทยหลังจากโลกย้ายขั้ว

พื้นที่ใหม่ของประเทศไทยที่เหลืออยู่ไม่มากทางภาคเหนือ จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในโซนใกล้วงกลมของเขตขั้วโลกใต้ใหม่ ที่มีปลายแหลมใต้สุดของประเทศอินเดียเป็นศูนย์กลางขั้วโลกใต้ใหม่ อากาศน่าจะคล้ายๆกับเมืองคุณหมิงในปัจจุบัน หน้าร้อนอากาศประมาณ 20-25 องศา ส่วนฤดูหนาวอาจเย็นมากหน่อย ดังนั้นผู้ที่ยังรอดชีวิต ก็ควรเตรียมเสื้อผ้าชุดกันหนาวเอาไว้ด้วย ชุดลองจอห์น อาจจำเป็นสำหรับชุดชั้นใน และมีหมวกไหมพรมหรือขนสัตว์คลุมศรีษะ

สภาวะแวดล้อมภูมิศาสตร์ก่อนและหลังโลกย้ายขั้ว

ก่อนโลกย้ายขั้ว และหลังย้ายขั้วแล้วอีกหลายปีต่อจากนั้นอากาศและสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้ปกตินัก ยังมีอุปสรรคต่างๆในการเพาะปลูกพืชผักเอาไว้รับประทานเองในครอบครัว กรีนเฮาส์น่าจะช่วยได้มากทั้งป้องกันฝุ่นละอองจากภูเขาไฟที่ลมอาจพัดผ่านมา ป้องกันฝนที่ตกชุกหนักมากต่อเนื่องระหว่างและหลังโลกย้ายขั้วไปแล้วระยะหนึ่ง และเกิดอาฟเตอร์ช็อกระดับ 8 ริกเตอร์ขึ้นไป แสงสว่างน้อยลงเนื่องจากพระอาทิตย์อ่อนแสงลงปรับย้ายขึ้นไปสู่ Density ที่ 4 โลกจะมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์โตขึ้น และแกนในโลกก็จะเย็นลงด้วย เพื่อปรับยกโลกเข้าสู่ Density ที่ 4 เหลือทิ้งเฉพาะบางส่วนยังคงอยู่ใน 3rd Densityเท่านั้น ตามดวงอาทิตย์ไป แมลงและเชื้อโรคต่างๆที่ทนหนาวไม่ได้ก็จะตายสิ้นสูญพันธุ์ไป สัตว์พวกนี้ไม่มีโอกาสปรับย้ายตามไปด้วย ยุงและเชื้อโรคต่างๆก็เช่นเดียวกัน จึงต้องจัดหาแสงสว่างและความอบอุ่นที่เหมาะสมแก่การปลูกพืช ภายในกรีนเฮาส์เข้ามาเสริม เพื่อให้สามารถปลูกพืชผักรับประทานได้ตลอดทั้งปี

ปัญหาการผลิตไฟฟ้าใช้เองเป็นเรื่องสำคัญมาก

เมื่อโลกต้องถอยหลังไปอีก 1 ศตวรรษ ไม่มีไฟฟ้า น้ำประปาใช้เช่นปัจจุบัน หลังจากผ่านวิกฤตโลกย้ายขั้ว หากสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ส่องสว่าง จากพลังน้ำ พลังลม พลังจากอาคารพีระมิด (ซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิสูจน์การไหลเวียนของน้ำในสภาพสูญญากาศหรือระบบปิดที่ชาวน้ำเสนอมาใช้ทดแทนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์) ส่วนโซล่าร์เซลล์จะได้ผลไม่คุ้มค่า เนื่องจากมีแสงอาทิตย์น้อย พืชต้องการความอบอุ่นไม่ต่างจากมนุษย์ และมีบ่อเลี้ยงสาหร่ายสไปรูไลน่าภายในกรีนเฮาส์ ที่จะเป็นแหล่งโปรตีนสดธรรมชาติมีแร่ธาตุต่างที่ร่างกายต้องการค่อนข้างครบถ้วนสมดุลอย่างดี เหมาะสำหรับผู้งดรับประทานเนื้อสัตว์และคนทั่วไป ภายในกรีนเฮาส์หากจัดสถานที่ปลูกพืชต่างๆให้เหมาะสม สำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนตอนกลางวันไปด้วย น่าจะเป็นที่ที่เหมาะทั้งอากาศและอุณหภูมิ เมื่อได้ลงทุนเตรียมสิ่งแวดล้อมให้แก่พืชแล้ว สำหรับคนก็ใช้ได้ดีไปพร้อมๆกัน เพิ่มสีสรรของดอกไม้ต่างๆเข้าไป พร้อมกลิ่นหอมที่ชอบ

ระบบน้ำดื่มน้ำใช้

หากเป็นไปได้ควรมีบ่อบาดาลน้ำตื้น ติดตั้งเครื่องสูบน้ำโยกแบบหางลิง และปั๊มน้ำซับเมิร์สหากมีไฟฟ้าใช้ และควรมีระบบกลั่นน้ำดื่มระบบแสงอาทิตย์ สำหรับดื่ม ป้องกันสารตะกั่ว และสารพิษต่างๆจากแหล่งน้ำต่างๆรวมทั้งจากน้ำใต้ดิน ที่อาจถูกแรงกดดันเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก ทำให้สารพิษและโลหะหนักใต้ดินฟุ้งกระจายมาปนเปื้อนแหล่งน้ำได้ ส่วนระบบท่อน้ำควรใช้ท่อพีอีแทนท่อพีวีซีสีฟ้า ซึ่งมีคุณภาพต่ำ ท่อพีวีซีคุณภาพมาตรฐานผิวสีนวลที่ประเทศสหรัฐฯ ออสเตรเลียและยุโรปใช้ คงจะมีประเทศไทยเท่านั้น ที่ปล่อยให้ใช้มาตรการอุตสาหกรรมต่ำและสิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ เปิดช่องทางให้ผู้ผลิตขูดรีด และทำลายเศรษฐกิจชาติทางอ้อม 

พื้นที่สันทนาการ

นอกจากจะพักผ่อนสังสรรค์ในครอบครัวที่เรือนครัว และห้องพักผ่อนส่วนกลางแล้ว กรีนเฮาส์จะเป็นที่พักผ่อนกับธรรมชาติที่น่าพักผ่อนอีกแห่งหนึ่ง นอกจากบริเวณที่พักอาศัยหลบภัย ซึ่งสร้างเอาไว้สำหรับนอนและหลบภัยระหว่างโลกย้ายขั้วเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีขนาดเฉพาะการนั่งนอนเท่านั้น

โปรดร่วมช่วยกัน.... ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share