ทุ่งรวงทองของผู้ใหญ่แสวง  ใช้ผลิตภัณฑ์ N-function โดดๆเพียงชนิดเดียว ช่วยลดต้นทุนการผลิต อย่างครบเครื่อง  หยุดการใช้เคมีต่างๆทั้งหมด  เพื่อจะดูผลแตกต่างที่จะได้รับ  รวมทั้งจำนวนผลผลิตด้วย จากการใช้ปุ๋ย เอ็นฟังก์ชั่นแทนปุ๋ยเคมี  พอประมวลผลที่ได้รับจากการใช้ระบบ เอ็นฟั่งชั่น ดังนี้

 • ด้านสิ่งแวดล้อม และการรบกวนจากแมลง  ในพื้นที่นาของผู้ใหญ่ จำนวน ๑๔ ไร่ อยู่ตรงกลางพื้นที่นาโดยรอบของชาวบ้าน ที่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงแบบเก่า  ในนาข้าวของผู้ใหญ่แม้ไม่ได้พ่นยา แต่แมลงไม่มารบกวน เนื่องจากข้าวในนาของผู้ใหญ่มีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์  มีภูมิต้านทานแมลงสูง  เมื่อต้นข้าวได้รับสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ  ที่พืชต้องการโดยครบถ้วน  ต้นข้าวใบข้าวชนิดนี้ ไม่เป็นที่ชื่นชอบของแมลง ต่างจากการที่ชาวนานิยมใช้ปุ๋ยยูเรียบำรุงใบ ใบเขียวเป็นที่โปรดปรานของแมลง  แต่ในไร่ เอ็นฟังชั่นของผู้ใหญ่  ใช้กรีนฟาสท์ แทนยูเรียใบข้าวเขียวแต่ใบตั้งแข็งชี้ขึ้นฟ้า  และมีขนคายที่ใบข้าวแข็งแมลงไม่ชอบ  ใบข้าวตั้งตรงขึ้น จะสังเคราะห์แสงแดดได้ยาวนานกว่าในแต่ละวัน  และแมลงไม่ชอบแสงแดด  หรือหาที่หลบแดดได้ยาก
 • ในหัวข้อ ทุ่งรวงทอง เป็นสิ่งหาดูได้ยากมากในปัจจุบัน  จนคนรุ่นใหม่ อาจไม่เข้าใจคำว่า ทุ่งรวงทอง  ในนาข้าว ที่เป็นทุ่งรวงทอง เมื่อคราวที่ข้าวสุกพร้อมๆกัน  ต้นสูงเท่าๆกัน และต้นข้าวไม่ล้มแม้ลมแรง หรือหนักรวงก็ตาม  ยังแกว่งไกวล้อแรงลม จึงมองเห็นเป็นทุ่งสีทองที่เกิดจากการสุกของเม็ดข้าวทั้งแปลง ที่สวยงาม ตามธรรมชาติดั้งเดิม  ที่ชาวนาสมัยก่อนปลูกข้าว จึงมีคำว่าทุ่งรวงทองพูดกันติดปากเรื่อยมา  สภาพทุ่งรวงทองค่อยๆหายไปเมื่อ ประมาณ ๓๐ ปี ที่ผ่านมาเมื่อเกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ย และเคมีภัณฑ์ต่างๆ  ทำให้ความสมดุลตามธรรมชาติหมดไป  ระบบเอ็นฟั่งชั่น ช่วยให้เกิดทุ่งรวงทองที่ยิ่งใหญ่คืนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
 • นอกจากต้นข้าวตั้งตรงแล้วด้านผลผลิต ในแปลงของผู้ใหญ่ปกติจะได้ข้าวประมาณ ๑๔ เกวียน  แต่หลังเก็บเกี่ยวแปลงเอ็นฟั่งชั่น ทำให้ผู้ใหญ่ได้ฤดูกาลแรก ได้ข้าวดีกว่าเดิมเล็กน้อย
 • ด้านความชื้นของข้าว ตรวจสอบที่โรงสีข้าว ได้ประมาณ ๑๘-๑๙ เปอร์เซ็น  ดีกว่าใช้ปุ๋ยเคมี ที่ข้าวสุกไม่สม่ำเสมอ มีความชื้นประมาณ ๒๔-๒๙ เปอร์เซ็น  ทำให้ขายข้าวไม่ได้ราคา ถูกปรับลดไปตันละหลายร้อยบาท หรือโรงสีข้าวไม่ยอมรับซื้อ
 • คุณภาพของเม็ดข้าวเนื้อใส และมีความแกร่ง สีไม่หักง่าย  เมื่อสีข้าวแล้วจึงได้ข้าวสาร ๑๐๐ เปอร์เซ็น ในอัตราสูงมาก 
 • ความเสียหายระหว่างเก็บเกี่ยว  ข้าวเอ็นฟังชั่น มีขั้วเม็ดเหนียว ข้าวไม่ล่วงหล่นง่าย และไม่มีเชื้อรา ทั้งที่ราก โคนต้น ใบ และขั้วเม็ด  และแม้แต่ในเม็ดข้าว  ต่างกับนาที่ใช้ปุ๋ยเคมี อย่างเทียบกันไม่ได้
 • ทุกๆรวงข้าวของนาเอ็นฟังชั่นของผู้ใหญ่แสวงมีเม็ดข้าวลีบปรากฎน้อยมาก  ไม่ถึง ๕ %แตกต่างกับรวงข้าวที่ปลูกอยู่โดยรอบ แต่ละรวงจะมีข้าวลีบ ประมาณ ๕๐% และขั้วของแต่ละเม็ดขั้วยังเปราะบางหลุดร่วงง่ายระหว่างการเก็บเกี่ยวอีกด้วย  ทำให้ชาวนาต้องสูญเสียผลผลิตไปมิใช่น้อย
 • ข้าวเอ็นฟั่งชั่น แต่ละเม็ดเนื้อจะแน่น มีน้ำหนักดี
 • ส่วนข้าวเอ็นฟั่งชั่นที่สีแล้วจะมีข้าวสารหักน้อยมาก  และหลังจากหุงจะมีรสชาติอร่อย นุ่มเหนียวน่ารับประทาน  แตกต่างจากข้าวพันธุ์เดียวกัน  ที่ปลูกด้วยปุ๋ยเคมี อย่างสิ้นเชิง
 • นาของผู้ใหญ่แสวง  จะได้ข้าวมากขึ้นกว่าเดิมอีกหนึ่งเกวียนกว่า  แต่ขณะเดียวกันต้นทุนการผลิตจะลดลง  โดยผู้ใหญ่จะเสียปริมาณข้าวไปหนึ่งเกวียน สำหรับเป็นต้นทุนการปลูกข้าวทั้ง ๑๔ ไร่  ที่เหลืออีก ๑๓ เกวียนเป็นกำไรในการปลูกคราวนี้ล้วนๆ  ต่างจากนาปุ๋ยเคมี  ซึ่งผลผลิตอาจดีกว่า แต่เมื่อหักต้นทุนออกแล้วเหลือกำไรลดน้อยลงไปมาก  และต้องเพิ่มปุ๋ยให้มากกว่าเก่าในคราวต่อๆไป  ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา  ทำให้ผลกำไร ลดน้อยลงไปทุกที  และมีโอกาสขาดทุนสูงมาก  จากทั้งโรคและแมลงต่างๆ  ที่ต้องสิ้นเปลืองแรงงานและค่าใช้จ่ายต่างๆสูงมาก 
 • แวะชมวิดีโอ ของท่านผู้ใหญ่ ที่ http://www.aikaset.com/  ว่าท่านสามารถลดต้นทุนการเกษตร ได้อย่างน่าทึ่งได้อย่างไร

ที่เล่ามาเป็นประสพการณ์การใช้เอ็นฟั่งชั่นช่วยลดต้นทุนการผลิตคราวแรกของผุ้ใหญ่  และตัดสินใจทดลองใช้ล้วนๆ โดยไม่พึ่งพาปุ๋ยเคมีใดๆเลย  ได้ผลเป็นที่พอใจ และทำให้ผู้ใหญ่มีความสุขมาก บ่งบอกความรู้สึกออกมาระหว่างที่กำลังเล่าเรื่องต่างๆ ที่ได้ประสบมาด้วยตนเอง ท่ามกลางท้องทุ่งนาของตน ด้วยความภาคภูมิใจยิ่ง  พร้อมกับฝากบอกข่าวดีมายังเพื่อนๆเกษตรกรทั่วประเทศ ให้เปลี่ยนมาใช้เอ็นฟั่งชั่น ทั้งระบบ เพื่อช่วยปลดหนี้ ลดต้นทุน และพากันพบความร่ำรวยเสียที  เลิกพึ่งพาปุ๋ยเคมีทุกชนิดอีกต่อไป

เมื่อ ๒๔ ส.ค. ที่เพิ่งผ่านมา เจ๊เบิร์ด นักธุรกิจเงินล้านของเรา ต้องการเป็นชาวนาเงินล้านบ้าง ลงทุนไปเช่าที่ดิน ที่บางบัวทองเอาไว้ ๘ ไร่ เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จไป ได้ประมาณ ๑๐ ตัน  ชาวนาโนเนม แต่จะเป็นชาวนาเงินล้านต่อไปอีกคน ด้วยตัวช่วยจากระบบ เอ็นฟังก์ชั่น เต็มสูบ  เจ๊จึงอดพิสูจน์ผลงานด้วยตนเองไม่ได้  แล้วจะหาเช่าที่ดิน อีกกี่พันไร่กันดีละเจ๊  ทำให้ชาวนาทั้งประเทศ หันมาทำนาเช่นเดียวกับเจ๊ ที่ชาวนาอาชีพยอมยกนิ้วหัวแม่โป้งให้ นี่เพิ่งทำนาครั้งแรกในชีวิตนะ  เจ๊จะบอกให้

ลดต้นทุนให้เกษตรกร ด้วย เทคโนโลยี Atomic Biotech/ นิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม   ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องภายใต้ระบบ   N-Function   ที่ไร้คู่แข่งขัน