นักดาราศาสตร์ฟังแล้วยังงง

http://www.ainews1.com/article801.html

วงโคจรของดาวหาง Planet X แสนพิศดาร ที่ควงดาวหลัก 2 ดวง ดวงหนึ่งคือดวงอาทิตย์ ส่วนอีกดวงคือคู่แฝดของดวงอาทิตย์ที่อับแสง ส่วนการโคจรทะลุผ่านระนาบวงโคจรของดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์ หรือ Ecliptic นั้นยิ่งแสนพิศดาร นักวิทยาศาสตร์ของนาสซ่า ใช้เงินทุนมากมายมหาศาล ในการตรวจจับวงโคจรของดาวดวงนี้ ซักเท่าไรก็ไม่เป็นผลสำเร็จ เมื่อ Planet X โคจรเข้ามาใกล้โลกมากเข้า ส่งขยะจากส่วนหางลงมาบนโลกมากขึ้นทุกขณะ จนนาสซ่าต้องตัดสินใจล่าถอย ถอนคนของตนบน ISS ลงกลับมาบนโลกทั้งหมด ลองมาฟังคำอธิบายของคุณ Zeta ว่าการเดินทางของดาวดวงนี้ช่างน่าพิศดารเพียงใด ส่วนการหารายละเอียดต่างๆใน zetatalk.com นั้นควรแวะทำความเข้าในที่ลิงค์นี้ก่อนจะทำให้เข้าใจเรื่องราวที่คุณ Zeta พูดถึงได้ง่ายเข้า

แต่สำหรับประเทศไทยและชนชาวไทยเกือบทั่วประเทศ คุณ Zeta กล่าวสรุปเอาไว้สั้นๆว่าระหว่างที่ประเทศอินเดียจมลงใต้คลื่นทั้งประเทศชั่วเพียงพริบตานั้น ประเทศไทยจมน้ำตาย ส่วนในรายละเอียดว่าประเทศไทยทำไมจึงอยู่ในภาวะอย่างนั้นลองค่อยๆใช้สติพิจารณาดูช้าๆและให้รอบครอบว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ ตัวท่านเองเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตอบคำถามนี้ให้แก่ตนเอง

What happens during the second 270 degree roll that Planet X makes upon leaving the solar system. [and from another] Prior ZetaTalk on this from August 9, 2008 ../index/zeta467.htm "The pole shift happens when Planet X is free to leave the solar system, having at last crossed over the ecliptic. Planet X has up until this point been fighting the backwash of particles returning to the Sun at the ecliptic. Once into the realm of the magnetic field on the northern side of the ecliptic, Planet X rapidly aligns with these magnetic field lines with another 270°, this one rapid, and zooms out of the solar system. It is the second 270° roll that in fact causes the pole shift. We have not detailed this, other than to mention a dual 270° roll, as by this time mankind could care less and is in a state of shock and panic. What they know is that the crustal shift happens within the span of an hour, and life afterwards is drastically different. Beyond that, mankind does not care."

At the point where Planet X has completed its first 270° roll, both Earth and Planet X are standing upright and the Earth has been drawn closer to Planet X in a side-by-side magnetic alignment. This is the time of rotation stoppage. What happens then, for a second 270° roll of Planet X? As Planet X begins to align with the Sun's magnetic flow lines above the Ecliptic, it finds its stance where its N Pole is pointing upward creating a clash with the downward flow of magnetons. This does not happen with the normal stance of Earth and Mercury, both likewise magnetic planets, because these planets are small in proportion to Planet X, and Planet X is standing closer to the Sun than the Earth. Planet X deals with the press of magnetons coming from the Sun's N Pole by flipping 180° degrees, pointing it's S Pole upward, as the S Pole of magnets is an intake. At this point it is starting to float over the head of the hapless Earth. As it puts distance between itself and the Sun, the Sun's magnetic field has less dominance, and Planet X wants to return to a side-by-side arrangement with the Sun. It begins this by bringing its N Pole sharply upward during a process that only progresses 90° degrees before Planet X is traveling so rapidly out of the solar system that its alignment with the Sun is no longer relevant.

อ่านคำอธิบายของคุณ Zeta แล้วยังต้องหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Planet X อีกพอสมควรทีเดียว ว่าภาระหน้าที่ของดาวหางดวงนี้ มีประโยชน์และโทษอย่างไรบ้างต่อโลก ซึ่งมีอยู่ทั้งสองด้าน เพื่อปรับเปลี่ยนพลังงานให้แก่โลกใหม่ ให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ยังอยู่ต่อไปได้ ซึ่งประชากรโลกจะลดลงไปเหลือเพียง 10 % มีคนเสียจริตผสมอยู่ด้วย 4.3 % ให้คนที่ยังมีสติดีให้การสงเคราะห์กันไปกว่าจะสิ้นชีวิต

เชิญทุกท่าน ร่วมกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share