Council of Worlds สั่งกวาดล้าง

http://www.ainews1.com/article802.html

ในอดีตกาลนานมานับหมื่นปี แผ่นดินที่ชาวแอตแลนตีสอาศัยอยู่ถูกปกครองและครอบงำโดยชาว อนูนาคี ซึ่งเป็นประชากรของดาวหาง Planet X พวกชาวอนูนาคี เจริญด้วยเทคโนโลยี่ กว่าชาวโลกมนุษย์มาก สามารถใช้ยานของตนท่องไปทั่วแดนสุริยจักรวาล และเสาะหาแหล่งทองคำ นำไปช่วยเก็บความร้อนในบรรยากาสโลกของตนซึ่งผลิตความร้อนจากใต้ท้อง มหาสมุทร ไม่ให้ดาวของตนเย็นเกินไป เมื่อโครจรห่างจากดวงอาทิตย์ กลับไปหาดาวคู่แฝดอับแสงของดวงอาทิตย์อีกฟากหนึ่ง

ชาวโลกที่ล้วนยังด้อยความเจริญ จึงถูกชาวอนูนาคีกดขี่ใช้งานเยี่ยงทาษ ผิดวัตถุประสงค์ของการเป็นโรงเรียนของมนุษย์โลก ที่มาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อพัฒนาจิตใจสอบผ่านปัญหาต่างๆให้มีความถี่สูงเพิ่มขึ้น มาในศตวรรษที่ 21 นี้จนถึงศตวรรษหน้า ประมาณ 200 ปี ที่เป็นช่วง Transformation ของโลกขึ้นไปสู่ 4th Density ที่ใช้คลื่นความถี่สูงกว่า โลกมนุษย์ปัจจุบัน ที่ยังอยู่ใน 3rd Density ต้องใช้ร่างกายที่หนักและเป็นภาระต่อการดูแลมาก และโลกก็จะเย็นลง เช่นเดียวกับดวงอาทิตย์ที่ปรับยกขึ้นสู่ 4th Density ด้วยเช่นกัน

Will the GOCE satellite viewing the Earth's gravity in high definition help the elite predict the effects of Planet X on earth? If the Annunaki had this knowledge in our past and were removed from earth, will the same happen to the elite? You have mentioned that Atlantis removal was assisted by ETs, will there be similar assist by ETs on certain parts of Earth in the next shift? [and from another]http://www.esa.int/esaLP/ESA4HK1VMOC_LPgoce_0.html    Concerning the use of GOCE data products, five different themes have been distinguished: Oceanography, Solid-Earth, Geodesy, Glaciology, Sea level change studies.

Of course the elite hope to get advance warnings of any seabed rise from GOCE, but this will be scant help to them as by the time they get the warning, tsunamis will be pouring over some part of the globe. They could not take themselves to safety, nor remove their precious assets in time. The Annunaki were aware that the time of the passage was approaching, as they had vast experience with prior passages. They vacated Earth well ahead of time, and were able to calculate the time of passage based on historical records. They did not share this knowledge with mankind, beyond the approximate date such as was given to the Mayans. Since the Mayan record was lost in the fog of time, the counting to the Long Count calendar stopped and not restarted, there is no record or information from the Annunaki which could give mankind a clue. The attempts by archeologists to line up the Gregorian and Mayan calendars, as we have stated, was a failure and not possible, though those selling books with 2012 on the cover would not admit this. 

The sinking of Atlantis was assisted by aliens, at the instruction of the Council of Worlds, because this was a city dominated by the Annunaki who had become heavy handed with man and had tripped the balance in mankind's school house. Would such a maneuver against human elites be approved and executed today? This has already happened, during the Bush administration when the Council approved interfering with the free will of man to block the planting of weapons of WMD in Iraq. This likewise occurred during the 2006 and 2008 elections, when we, the Zetas, were allowed to assist men determined to let the vote be the voice of the people. But for those wondering if a large boot will descend from Heaven and squash the elite in their bunkers, we cannot say. These matters are still pending. We have given assurances that for those good hearted communities keeping a low profile, there will be assistance. Roving gangs and carry-on government militias will have a hard time finding them. You may consider this a type of quarantine, if you wish.

พวกอนูนาคีไปจากโลก และถูกห้ามหรือถูกกักบริเวณไม่ให้พบปะกับมนุษย์โลกได้อีก แต่บนโลกก็มีพวกนายทุนหน้าเลือด ขูดรีดเอาเปรียบมนุษย์ทั่วๆไปขึ้นมาแทนที่ชาวอนูนาคี ในรอบนี้โลกย้ายขั้วมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวเหล่านี้ มีข่าวว่าจะถูกย้ายไปอยู่โลกใหม่ที่ทุรกันดารกว่าโลกมนุษย์ทั้งที่หลังจากตายแล้ว และถูกย้ายไปทั้งกำลังที่มีชีวิตอยู่ ลองจับตาดูต่อไปว่าจะเกิดขึ้นอย่างนั้นไหม คุณ Zeta บอกเอาไว้อย่างเป็นนัยๆ ส่วนคราวนี้ตรงไหนแผ่นดินแยก แผ่นดินจมทั้งฉับพลัน และค่อยๆเป็นค่อยๆไปที่ลิงค์นี้

เชิญทุกท่าน ร่วมช่วย....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share