Thailand Geography Changes

http://www.ainews1.com/article809.html

พื้นที่สีเขียวเหนือก้นอ่าวไทย ไล่ขึ้นไปถึงนครสวรรค์ เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เคยเป็นทะเลเก่าในสมัยโบราณ ตั้งอยู่ระหว่างแนวเขาที่แข็งแรงขนาบอยู่ 2 ด้าน แอ่งที่ราบลุ่มเจ้าพระยา เป็นส่วนแผ่นเปลือกโลกบางและไม่มีชั้นหินรองรับข้างใต้ กำลังทรุดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สภาพทางภูมิศาสตร์....เหนือบริเวณเหนือก้นอ่าวไทยขึ้นมาเป็นที่ราบลุ่มแคบๆอยู่ระหว่างเทือกเขาและที่สูงขนาบอยู่ทั้ง 2 ข้าง แอ่งที่ราบนี้เป็นทางระบายน้ำธรรมชาติจากพื้นที่ภาคเหนือ มีเปลือกโลกบาง และไม่ปรากฏชั้นหินรองรับข้างใต้

เมื่อปี 1972 ได้ทำการเจาะสำรวจชั้นดินที่บริเวณใกล้เขตพระโขนงลึก 1,000 เมตร ปรากฏเพียงชั้นเก็บน้ำใต้ดินเป็นระยะๆกับชั้นดินแข็งปนทรายเท่านั้น

หลังจาก 26 ธันวาคม 2547 เป็นต้นมา พื้นที่ประเทศไทยจะพบหลุมยุบเกิดขึ้นทั่วไปเป็นระยะๆ

Sunda Plate Bend

Recently a spate of sinkholes in Viet Nam, poor drainage of rivers in upland Thailand, and a sinkhole in the Philippines have drawn a remarkable line across the Sunda Plate. The Sunda Plate is that portion of the Eurasian Plate that is the tongue holding Indonesia, Malaysia, Thailand, Viet Name, and the Philippines. Per the Zetas, the Sunda Plate operates as an extension of the Eurasian Plate, but the tongue has a distinct border. Note the remarkable correlation with this rash of recent incidents with the Sunda Plate border. All these incidents suddenly occurred around May 1 and during the two week following, as though the northern edge of the Sunda Plate bent at that point, at that time. Note that the incidents took place in the main in highlands, too. Not a sinking issue. 


Landslide Hits Village in Cebu [Philippines]
May 10, 2011
http://www.sunstar.com.ph/cebu/local-news/2011/05/10/landslide-hits-village
At least four hectares of farmland in Barangay Bairan, City of Naga collapsed, changing the landscape of this upland village.

In Viet Nam sinkholes began appearing overnight in Huong Vinh, which is right on the Sunda Plate border. This was preceded by sinkholes at Lam Dong in south Viet Nam, and then a river bank collapsed, dropping morning shoppers into the water at Rach Cam. This does not appear to be sinking, but ground movement. 

7m Deep Hole Appeared 
May 10, 2011
http://www.bee.net.vn/channel/1987/201105/Hoang-loan-xuat-hien-hai-ho-sau
A landslide reportedly hit Vinh Dai hamlet, Huong Vinh commune in the northern central province of Ha Tinh on May 3 night, creating two deep holes around 5 meters deep and 6 meters in diameter.
 
Dozens of People Fell into the River
May 09, 2011
http://dzo8.com/news/_Sat_lo_dat_ca_chuc_nguoi_roi_xuong_song
Avalanche occurred at many sales people are present and some visitors still eat and drink. 12 stalls selling food of local residents and sink the riverbed at the junction of the market area Rach Cam.

Thailand Accordion Fold......การวิเคราะห์ของคุณ Zeta

During the sinking of the Sunda Plate, there is pressure from the side as well as a press down on the Sunda Plate, the tongue of the Eurasian Plate holding Indonesia. Per the Zetas, the flooding in Thailand on October 30, 2010 and the rise of a new island near Bali on November 3, 2010 were related. As outlined in Issue 211 of this newsletter, they were both part of accordion folding as the Sunda Plate was compressed from the side.

ลักษณะอาการที่บ่งบอกว่าปลายแผ่นยูเรเซี่ยนที่อินโดนีเซียตั้งอยู่กำลังทรุดตัว

It appears to me that the tenor of the earthquake patterns at the southeastern tip of the Eurasian plate/Indonesian tongue has dramatically escalated this week with a new pattern of significantly deeper magnitude 5.x earthquakes along the southern, southeastern and eastern edges of the Eurasian plate/Indonesian tongue. Up until this week, I would say that 95% of all the 5.x earthquakes in this region over the past two years have been well under the 100 km mark in depth. And I have not seen a cluster like this during the past two years, all over 100 km and all relatively close to the southeastern tip of the Eurasian plate/Indonesian tongue, in just one week. 

Mag 5.0 - 2010/08/27 - 114.3 km depth - Papua New Guinea
Mag 5.1 - 2010/08/26 - 139.2 km depth - Banda Sea
Mag 5.1 - 2010/08/25 - 233.9 km depth - Halmahera, Indonesia
Map 5.3 - 2010/08/25 - 173.7 km depth - Sulawesi, Indonesia 
Mag 5.0 - 2010/08/24 - 593.8 km depth - Mindanao, Philippines 
Mag 5.0 - 2010/08/24 - 176.2 km depth - Flores Region, Indonesia
Mag 5.5 - 2010/08/23 - 121.6 km depth - Guam Region

In step with the deep quake activity, a Sumatra volcano that had not erupted in 400 years became active. Sumatra is on the edge of the tongue.

Indonesian Volcano on Island of Sumatra Erupts for First Time in 400 Years
August 28, 2010
http://www.bloomberg.com/news/2010-08-29/indonesian-volcano
The Sinabung Volcano on Indonesia's Sumatra island erupted this morning for the first time in 400 years, spewing ash and volcanic materials and prompting the evacuation of surrounding areas.

All this certainly indicates activity in deep rock at the end of the tongue, but what about the other side of the Indo-Australia Plate? Does all that flooding in Pakistan of late have something to do with a sinking edge? The Indus River is on the edge of the Indo-Australia Plate where it is being pushed under the Himalayas. Note the escalating concern as the magnitude of the flooding surpasses expectations.


 แผนที่หลักแสดงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ในโซนเอเซีย

นับตั้งแต่ปลายปี 2010 เป็นต้นมาสภาพภูมิศาสตร์ในโซนเอเซีย และทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นโดยลำดับ ซึ่งในเว็บเพจนี้จะเน้นเฉพาะในย่านโซนเอเซียและพื้นที่ประเทศไทย ลองแวะมาดูภาพใหญ่ของสภาพภูมิศาสตร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

พื้นที่ในโซนเอเซียส่วนใหญ่เป็นเขต Stretch Zone จะเกิดแผ่นดินยืดตัว เกิดขึ้นเงียบๆ มีหลุมยุบ แผ่นดินแยกแตกเป็นทางยาว

เช่นเกิดหลุมยุบในประเทศจีนตอนใต้ ติดตามศึกษารายละเอียดโดยคลิ๊กที่รูปภาพ

พื้นที่ที่ตั้งอยู่บน Eurasian Toungue (แผ่นลูกศรสีแดง) กำลังถูกแผ่นเปลือกโลกต่างๆ เคลื่อนไหวผลักดันตลอดเวลา แผ่น อินโด-ออสเตรเลีย ที่มีประเทศอินเดียอยู่ส่วนทางส่วนเหนือ กำลังเคลื่อนตัวสอดเข้าไปใต้แผ่นฮิมมาลาย่า เกิดแผ่นดินไหวที่สิกขิมเมื่อเดือนก่อน และในขณะเดียวก็เอียงตัวมาทางทิศตะวันออกด้วย  ส่วนแผ่นดินไหวเหนือเกาะสุมาตราเมื่อ 26 ธ.ค. 2547 นั้น เปลือกโลกบริเวณนั้นได้รับการกดดันจากแผ่น อินโด-ออสเตรเลีย อย่างหนัก จนกระทั่งชั้นหินแตกหักครั้งรุนแรง ส่วนแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 11 มีนาคม 54 นั้นแผ่นแปซิฟิก ได้เคลื่อนไปชนกับปลายแหลมของแผ่นอเมริกาเหนือ เมื่อแผ่นเปลือกโลกที่ต่างมั่นคงแข็งแรงเคลื่อนเข้ามาชนกัน แผ่นดินไหวจึงเกิดขึ้นรุนแรง

ปัจจุบันแผ่นลิ้นของยูเรเซี่ยน (Sunda Plate) กำลังจมและเอียงตัวไปทางทิศตะวันออก และโก่งตัวเกิดรอยแยกหลังจากเกิดแผ่นดินไหวในเวลาใกล้เคียงกันที่ตอนเหนือเกาะสุมาตรา เกาะในฟิลิบปินส์ และเกาะมาเรียน่า ทางทิศตะวันออกของฟิลิบปินส์ เป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน เมื่อ 19 ธ.ค. 2010

ลิ้นของแผ่นยูเรเซี่ยนกำลังถูกกดทับและดันไปทางทิศตะวันออก โดยแผ่นอินโด-ออสเตรเลีย ส่วนแผ่นแปซิฟิกทางทิศตะวันออกสอดเข้ามาข้างใต้ของปลายแหลมยูเรเซี่ยน ทำให้ประเทศอินโดนีเซียเริ่มจมน้ำทะเล มาตั้งแต่ปลายปี 2010

แนวเส้นตรง ที่เกิดแผ่นดินไหววันเดียวพร้อมๆกันทั้ง 3 จุด บ่งบอกให้ทราบว่าชั้นหินตลอดความกว้างของ Sunda Plate ได้เริ่มแตกหักโดยแรงกดที่ปลายแผ่นเพิ่มมากขึ้น

ในภาพนี้น้ำทะเลรุกเข้ามาติดกับไฮเวย์ไปสนามบินนาๆชาติที่กรุงจาร์การ์ต้าแล้ว ปัจจุบันเกาะชะวาเอียงและจมน้ำถาวรไปกว่า 40 % และกำลังจมมากขึ้นอยู่ตลอดเวลามีแผ่นดินขนาดกลางปรากฏขึ้นแทบทุกวัน ตามขอบรอยต่อของ sunda Plate คุณ Zeta คาดว่าจะจมมากถึง 80 ฟุตที่บริเวณปลายแหลมใต้สุดของอินโดฯ ก่อนที่โลกจะย้ายขั้ว โดยจะเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่เกาะญี่ปุ่นใต้ และเกิดคลื่นสึนามิตามมา ส่งผลให้เปลือกโลกที่กำลังกดดันประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะแผ่น อินโด-ออสเตรเลีย เลื่อนมากดทับให้พื้นที่ประเทศอินโดนีเซียจมลงทันที

เมื่อลิ้นของยูเรเซียนได้รับผลกระทบรุนแรง พื้นที่ประเทศไทยตั้งอยู่ตอนบนของแผ่นยูเรเซี่ยนด้วยเช่นกัน จึงหักและทรุดตัวพร้อมกับเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เกิดแผ่นดินยุบ และโก่งตัวตามมา น้ำทะเลไหลเข้ามาท่วมพื้นที่บริเวณกว้างใหญ่ของที่ราบลุ่มเจ้าพระยาภายในเวลาเพียงชั่วโมงเดียว...ซึ่งพระแม่กวนอิมเตือนให้ผู้ที่อยู่บนพื้นที่เสี่ยงรีบเคลื่อนย้ายออกไป

ที่ราบลุ่มแคบๆระหว่างแนวสันเขาหรือที่ราบลุ่มเจ้าพระยานั้น กำลังแอ่นตัวเป็นท้องกระทะ ดังภาพถ่ายดาวเทียมและสภาพน้ำท่วมภาคกลางแสดงให้เห็นชัดเจน การแตกหักและทรุดตัวกำลังดำเนินไปอยู่ในขั้น 40 % โดยประมาณค่อยๆคืบคลานไปสู่จุดทรุดตัวสูงสุดที่ 40 ฟุตในที่สุดอย่างปัจจุบันทันด่วน คนส่วนใหญ่ไม่ทันได้ระวังตั้งหลัก

ส่วนระยะเวลานั้นเท่าที่ได้ติดตาม การตอบคำถามต่างๆของคุณ Zeta ต่อการแปรปรวนของสิ่งแวดล้อมในโซนนี้นั้น ต่อไปจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงครั้งใหญ่ พร้อมๆกับสึนามิที่เกาะญี่ปุ่นทางตอนใต้ อันเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นแปซิฟิก จะเป็นสัญญานอีกประการหนึ่ง ที่พื้นที่ประเทศอินโดนีเซียจะทรุดจมจนถึงระดับ 80 ฟุตตามการคาดการณ์ล่วงหน้าของคุณ Zeta และมีแนวโน้มสูงมากที่จะส่งผลกระทบมายังที่ราบลุ่มเจ้าพระยา ให้ทรุดตัวจมลงอย่างกระทันหันตามไปทันที ผู้ที่อาศัยอยู่บนพื้นที่น้ำท่วมแทบทุกปีในจังหวัดต่างๆไม่มีโอกาสได้เตรียมตัว รับน้ำทะเลและโคลนตรมที่จะไหลเข้ามาท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็ว

สิ่งบ่งชี้ในปัจจุบัน เมื่อแผ่นมาเรียน่ามุดตัวเข้าใต้แผ่นฟิลิบปินส์จะมีแผ่นดินไหว 8 ริกเตอร์ ส่งผลกระทบไปเกาะใต้ของญี่ปุ่น แล้วจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงและภูเขาไฟระเบิดที่ญี่ปุ๋น พร้อมทั้งสึนามิ ซีรี่ส์ไหวรุนแรงที่เกาะญี่ปุ่นจะส่งผลการปลดเบรคให้แก่แผ่น อินโด-ออสเตรเลีย เลื่อนมากดทับให้พื้นที่อินโดฯจมลงทันทีเงียบๆ

ในขณะเดียวกันประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นปลายแหลมของแผ่นยูเรเซี่ยนเช่นเดียวกัน ปัจจุบันกำลังทรุดจมไปแล้วประมาณ 40 % จนถึง 40 ฟุตโดยเฉลี่ยก่อนโลกย้ายขั้ว ในช่วง 8/10

หลังจากใช้เวลาเพียง 1 ปี แหล่งชุ่มน้ำในภาพถ่ายดาวเทียมบ่งบอกว่า แหล่งน้ำท่วมได้ขยายตัวออกไปเพิ่มมากขึ้น

ZetaTalk Comment 10/22/2011: The sinking of the Sunda Plate is not yet complete, despite the flooding in Thailand which has the residents of Bangkok almost hysterical. We described an accordion effect on the Sunda Plate, where it was pressed from the side as well as pushed down under the curve at Sumatra and Java. Even before Java began sinking, Thailand was in an accordion fold that lost elevation, experiencing worsening floods, while a new island near Bali popped up. This region near Bangkok appears to be reaching the 40 foot elevation drop we predicted, but this is deceptive as other parts of the Sunda Plate have not yet completed. 

....ดังนั้นผู้ไม่ประมาทต่อปรากฏการณ์การทรุดตัวของ ที่ลุ่มเจ้าพระยา ต้องเฝ้าระวังต่อไปอย่างเข้มงวดตลอดเวลา ต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆที่จะเพิ่มอัตราการทรุดดัวของอาณาบริเวณดังกล่าว ที่กำลังเดินหน้าเข้าสู่ความวิกฤตที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้ามความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันทีอย่างเงียบเชียบ นอกจากคอยจับตาถึงข่าวคราวการทรุดตัวของประเทศอินโดนีเซียแล้ว สถิติแผ่นดินไหวในอาณาบริเวณนี้จะเป็นสิ่งบอกเหตุลักษณะอาการการแตกหักของชั้นหินข้างใต้ได้อย่างดี ยิ่งตรงบริเวณไหนมีคลัสเตอร์แผ่นดินไหวเป็นกลุ่มใหญ่และถี่หนาแน่น อย่างที่เกิดแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นนั้น ยิ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ชัดเจนถึงการทรุดตัวของเปลือกโลกในบริเวณนั้นและใกล้เคียงกำลังทรุดตัวอย่างรวดเร็ว เช่นกำแพงกันคลื่นสึนามิของชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นทรุดตัวจนไม่สามารถป้องกันคลื่นที่ถาโถมเข้ามาได้...แต่สำหรับพื้นที่ลุ่ม กทม.และปริมณฑล จะได้รับผลกระทบในด้านการทรุดตัวอย่างเงียบๆแต่เฉียบพลัน อันเป็นผลพวงจากการสั่นสะเทือนของแรงแผ่นดินไหว และการทรุดเอียงตัวของแผ่นลิ้นยูเรเซี่ยน

แผ่นดินไหวเกือบ 7 ริกเตอร์ที่บริเวณเมืองท่องเที่ยวเซบูของฟิลิบปินส์เมื่อ 6 แล 7 ก.พ. 55 พร้อมกับมีอาฟเตอร์ช๊อกอีกนับพันครั้งติดตามมา บ่งบอกให้รู้ว่า แผ่นแปซิฟิกกำลังเดินหน้ามาทางทิศตะวันออกอย่างขมักเขม้น

 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งมหาสมุทรนี้กำลังหดตัว ทำให้พื้นที่รอบๆมหาสมุทรเคลื่อนตัวเอียงลงไปทางก้นมหาสมุทรแปซิฟิก ไล่มาตั้งแต่พื้นที่ประเทศจีนตอนใต้นับตั้งแต่เมืองหังซู่ลงมา ซึ่งประเทศจีนส่วนนี้จะทรุดตัวในเกณฑ์ 20 ฟุต

ส่วนพื้นที่ประเทศไทยและฟิลิบปินส์อยู่ในเกณฑ์ทรุดตัว 40 ฟุต ปัจจุบันการทรุดตัวได้เริ่มปรากฏมากขึ้นโดยลำดับ และในประเทศไทยจะเอียงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทางอำเภอแม่สลอง มีแผ่นดินแยกยาวเป็นกิโลเมตรหลายรอย ต่อมาเกิดแผ่นดินแยกกว้างเป็นเมตรยาว 500 เมตรที่จังหวัดลำปาง ส่วนเมื่อปลายปี 2553 เกิดแผ่นดินแยกยาว 1,500 เมตรและ 500 เมตรแยกกว้างเมตรกว่า ที่สุราษฎร์ธานี และเกิดหลุมยุบในที่ต่างๆทั่วประเทศ และเกิดชัดเจนที่อำเภอปัวจังหวัดน่าน ถึงกับบ้านในบริเวณนั้นแตกหักเสียหาย

ส่วนที่ราบลุ่มภาคกลางแคบๆที่ได้รับแรงกดดันจากแนวเขาทั้งสองด้าน ส่งแรงบีบให้แอ่งที่ราบภาคกลางค่อยๆแอ่นตัวจมลงโดยลำดับ เกิดน้ำท่วมมากกว่าปีก่อนๆยิ่งเห็นชัดในปลายปี 2554 และท่วมอยู่นานกว่าปกติ เนื่องจากมหาสมุทรแปซิฟิกหดตัว เพิ่มระดับน้ำในบริเวณรอบๆมหาสมุทรเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ทำให้น้ำเค็มไหลย้อนเข้ามาในแม่น้ำต่างๆที่ส่งน้ำจืดไหลลงทะเลได้ช้าลง ในหน้าแล้งน้ำทะเลจะไหลย้อนขึ้นมาตามลำน้ำต่างๆเข้ามาลึกมากขึ้นทุกๆปี

การทรุดตัวเกิดขึ้นเงียบๆในโซนแผ่นดินยืดตัว (Stretch Zone) อาจจะมีแผ่นดินไหวบ้างเมื่อชั้นหินใต้ดินแยกและหักออกจากกันไม่รุนแรงนัก

ฟ้องด้วยภาพที่ถ่ายกันคนละวัน แล้วอย่างนี้แผ่นดินทรุดหรือไม่?

เมื่อหลายๆท่านได้ทราบสถานะแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงของธรณีวิทยา ที่มีแรงกระตุ้นมาจากนอกโลก และผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ดังที่กล่าวแล้ว ระหว่างที่ยังอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้อย่างตื่นตัว ควรจะจับตาสังเกตสิ่งแวดล้อมที่จะทะยอยเกิดขึ้น เท่าที่สังเกตง่ายๆมีอยู่ 5 เรื่อง

 1. ติดตามอัตราการทรุดตัว หรือข่าวน้ำท่วมชายฝั่งทะเลถาวรในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งตั้งอยู่ปลายแหลม Sunda Plate มีเกณฑ์ทรุดตัวเฉลี่ยถึง 80 ฟุตและได้ทรุดตัวไปแล้วประมาณ 50%
 2. ติดตามข่าวรายงานแผ่นดินไหวในโซนนี้ โดยเฉพาะที่ไหวถี่ๆอยู่เป็นกลุ่มในจุดใกล้เคียงกัน เช่นที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น ก่อนจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง หากพบว่าในกลุ่มที่เกิดแผ่นดินไหวนับเป็นร้อยๆครั้งในระดับ 4,5,6 ริกเตอร์ไล่ขึ้นไป 6.7 ก็ใกล้จะเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงตามมาอีกไม่นาน ในระยะนี้หากมีงานประจำก็ขอลาพักร้อนสักสัปดาห์รีบหลบไปต่างจังหวัดที่ปลอดภัย รอดูเหตุการณ์ได้เลย จะปลอดภัยกว่ารออยู่ในพื้นที่เสี่ยง จนได้รับข่าวว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง 9 ริกเตอร์ขึ้นที่เกาะทางใต้ของญี่ปุ่น
 3. คอยฟังรายงานข่าวเกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ที่เกาะทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น หากเกิดขึ้นแล้วแรงดันโดมิโนทำให้พื้นที่ประเทศอินโดนีเซียจมลงไปถึงเกณฑ์ 80 ฟุต อันอาจส่งผลกระทบมาถึงที่ลุ่มภาคกลางจะเกิดการทรุดตัวตามมาด้วยเช่นกัน ปัจจุบันแผ่นแปซิฟิกและแผ่นฟิลิบปินส์กำลังเคลื่อนตัวไปกดดันแผ่นที่ญี่ปุ่นตั้งอยู่ทั้งประเทศ  จะเกิดไหวรุนแรงขึ้นทางเกาะใต้ก่อน แล้วจึงจะเลื่อนขึ้นไปทางเหนือโดยลำดับ เกิดติดต่อกันอีกหลายรอบล้วนในขนาดรุนแรง และเกิดคลื่นสึนามิตามมา นับเป็นเหตุการณ์ช๊อคโลกเลยทีเดียว
 4. เมื่ออินโดนีเซียจมลงพร้อมๆกับปลายแผ่น Sunda Plate ราว 9 ล้านตารางกิโลเมตร จะเกิดคลื่นสึนามิสูง 20-30 ฟุตเคลื่อนตัวขึ้นมาทางทิศเหนือ เข้าสู่ชายฝั่งของประเทศจีน ซึ่งบริเวณอ่าวไทยก็จะพลอยถูกหางเลขไปด้วย การจมและเอียงตัวของปลายแหลมของยูเรเซี่ยนที่เรียกว่า Sunda Plate นี้ พื้นที่ประเทศไทยจะได้รับแรงบิดบีบเค้นในรูปโดมิโนเพิ่มขึ้น ทำให้แนวสันเขาทั้ง 2 ด้านของที่ราบแคบๆของที่ราบลุ่มเจ้าพระยา เพิ่มแรงบีบและกดมากขึ้นอีกมหาศาล จนแอ่งที่ราบทนไม่ไหวต้องแตกหักจมลงขึ้นอย่างเงียบๆโดยกระทันหัน....The sinking of Indonesia was predicted to occur without significant quakes there, what we called a silent adjustment.
 5. ภัยธรรมชาติในปี 2555 หลวงปู่สรวง บอกไว้นานแล้ว ก่อนจะถูกน้ำถล่ม 3 วัน 3 คืนเทวดาจะโปรยลูกเห็บขนาดใหญ่ลงมาก่อน...แล้วน้ำผสมโคลน...จากคลื่นขนาดใหญ่รุนแรงที่เรียกว่าสึนามิเกิดขึ้นหลังจากอินโดนีเซียและปลายแผ่น Sunda Plate ใหญ่โตประมาณ 9 ล้านตารางกิโลเมตรทรุดตัวจมลงอย่างฉับพลัน

เมื่อที่ราบลุ่มเจ้าพระยาหักจมลงน้ำทะเลผสมสึนามิ ที่จะไหลทะลักเข้าท่วมจากปากอ่าวไทยขึ้นไปถึงนครสวรรค์ ระยะทางร่วม 500 กิโลเมตรเกิดขึ้นในชั่วเวลาเพียงชั่วโมงเดียว รวดเร็วกว่ารถแข่งสูตร 1 เสียอีก ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหากรอรับข่าว SMS เพียงอย่างเดียว จึงค่อนข้างยากจะออกไปพ้นเขตได้

การพึ่งตนเองโดยเฝ้าติดตามข่าวการเกิดแผ่นดินไหวระยะต้นๆในขนาดกลางไล่ไปเรื่อยๆในบริเวณใกล้เกาะใต้ของญี่ปุ่น ซึ่งน่าจะเกิดติดต่อกัน 2-3 สัปดาห์ให้รู้ล่วงหน้า เร็วกว่าที่ Sendai ลักษณะความรุนแรงที่ค่อยๆเพิ่มขึ้น เราจะเห็นชัด ว่าสมควรเดินทางออกจากพื้นที่เสี่ยงได้แล้ว

Quake cluster happened before and after strong quakes occurred near Sendai.

As horrific as this quake has been for Japan, it is not the start of the Japan 7 of 10 events we have described. For the 7 of 10 events, Japan must experience a series of quakes, starting on the South Island and then proceeding to the North Island. This quake is of that size, but not in the correct sequence, not yet. The sinking of Indonesia was predicted to occur without significant quakes there, what we called a silent adjustment.

 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ลักษณะและขนาดของแผ่น Sunda Plate ที่ท่านเห็นในแผนที่นี้ครอบคลุมทั้งประเทศอินโดนีเซียและฟิลิบปินส์ ไทยและขึ้นมาถึงแผ่นดินจีนตอนใต้เหนือฮ่องกงขึ้นไปประมาณ 500 กิโลเมตร มีอาการจมตัวลงไปจนเกิดคลื่นสึนามิขนาด 20-30 ฟุต ตามการวิเคราะห์ของคุณ Zeta นั้น พื้นที่ว่างที่จมลงจะกว้างใหญ่ประมาณ 9 ล้านตารางกิโลเมตร จึงส่งผลกระทบขึ้นมายังส่วนบนๆของแผ่น Sunda Plate มากทีเดียว นอกจากนั้นคุณ Zeta ยังพบอีกว่า ส่วนปลายของแผ่นลิ้นยูเรเซี่ยนที่เริ่มหักเมื่อ 19 ธันวาคม 2010 นั้น จะแยกตัวออกไปจากแผ่นยูเรเซี่ยนในแนวเส้นตรงที่พาดผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรงไปยังบริเวณเหนือเกาะลูซอนของฟิลิบปินส์อีกด้วย การหักและจมลงของเปลือกโลกส่วนนี้จึงทำให้เกิดคลื่นสึนามิตามมา ท่านที่ทราบภาพข่าวล่วงหน้าแล้ว ก็ให้คอยจับตาดูของจริงในอนาคตต่อไป

สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องรอดูเหตุการณ์จนถึงวินาทีสุดท้าย ต้องเตรียมตัวให้พร้อมออกเดินทางไปสู่ที่หมายโดยทันที ที่ทราบข่าวการเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นในญี่ปุ่นบริเวณเกาะทางใต้ โดยสมัครรับข่าวด่วน SMS ของมูลนิธิเตือนภัยของ ดร.สมิทธ...เนื่องจากเปลือกโลกที่กดดันเกาะญี่ปุ่น จะส่งแรงกดดันมาถึง Sunda Plate ที่อินโดนีเซียตั้งอยู่ด้วยเช่นกัน และพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย โดยเฉพาะที่ราบลุ่มเจ้าพระยา พื้นที่ที่กล่าวถึงทั้งหมดนี้ อยู่ในภาวะเหมือนบ้านที่โย้เย้กำลังใกล้จะพังอยู่แล้วนั่นเอง ผู้ที่เข้าใจสภาวะของแผ่นเปลือกโลกในโซนนี้ดีแล้ว จึงไม่อาจไว้วางใจได้เลย ถ้าจะให้ยิ่งชัดเจนควรแวะไปค่อยๆพิจารณาคำเตือนของพระแม่เจ้ากวนอิม ที่เตือนบรรดาลูกๆทั้งหลายด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง แต่ผู้อ่านจะเข้าถึงจิตวิญญานของพระองค์ท่านได้เพียงใดเท่านั้น

บล๊อคน้ำท่วมอินโดฯ เขียนโดยชาวอินโดฯ 

ส่วนภาพรวมการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกทั้งหมดที่คุณ Zeta ได้วิเคราะห์เอาไว้ ศึกษาได้ที่ลิงค์นี้ 7 of 10 Sequence.

ได้เข้าไปดูข้อมูลแผ่นดินไหว พบว่า เมื่อ 12 ธ.ค. 2554

 • แผ่นมาเรียน่า ได้เริ่มไหว 4.4 ริกเตอร์ ลึก 25 กม.
 • ต่อมา 30 ธ.ค.54 ไหว 4.6 ริกเตอร์ ลึก 19 กม.
 • วันที่ 1 ม.ค. 55 ไหว 2 รอบ เช้ามืด และตอนบ่าย 5.2 ลึก 18 กม. และ 5.1 ลึก 10 กม.
 • วันที่ 3 ม.ค. 55 ไหว 5.5 ลึก 35 กม.
 • วันที่ 17 ม.ค. 55  4.9 ลึก 63 กม.
 • วันที่ 20 ม.ค. 55  4.7 ลึก 150 กม.
 • วันที่ 21 ม.ค. 55   5   ลึก 35 กม.
 • วันที่ 24 ม.ค. 55  4.9  ลึก 10 กม.
 • วันที่ 26 ม.ค.55   5.7  ลึก 117 กม.
 • วันที่ 26 ม.ค. 55  5.6 ลึก 300 กม.
 • วันที่ 26 ม.ค. 55  5.5  ลึก 313 กม.
 • วันที่ 1 ก.พ. 55 4.9 ลึก 235 กม.
 • วันที่ 4 ก.พ. 55 5.5 ลึก 81  กม.
 • วันที่ 5 ก.พ. 55 4.7 ลึก 131 กม.
 • วันที่ 10 ก.พ. 55 4.7 ลึก 121.7 กม. 

บ่งบอกว่าแผ่นนี้กำลังถูกแผ่นแปซิฟิก ผลักดันมาทางทิศตะวันตก ให้มุดตัวลงใต้แผ่นมาเรียน่า แล้วแผ่นเริ่มโค้งงอแตกร้าว ซึ่งยังตื้นอยู่ หากมุดตัวลงไปลึกมากขึ้นการโค้งของแผ่นหินจะแตกลึกขึ้นหรือหนาขึ้นนั่นเอง พร้อมๆกับขนาดไหวจะเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ 12 ธ.ค. 54 มานี้นับว่าแผ่นนี้เริ่มเดินหน้าไม่หยุด ซึ่งต้องเฝ้าติดตามดูต่อไปที่ลิงค์นี้

ทั้งยามฉุกเฉินและยามปกติ คงไม่มีใครจะปฏิเสธว่า การสื่อสารระหว่างกันนั้นจำเป็น ยิ่งได้โพรโมชั่นโทรฟรี 24 ชั่วโมงด้วยยิ่งดี พ่อแม่อาจได้เคลื่อนย้ายไปยังที่ปลอดภัยล่วงหน้าแล้ว แต่ลูกๆอีกหลายคนอาจยังติดภารกิจ หรือเป็นพนักงานบริษัทต่างๆอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ยังไม่สะดวกที่จะเคลื่อนย้ายตามไปทันทีเป็นต้น  ตรงนี้ระบบสื่อสารเช่นใช้โทรศัพท์ระบบ 3.9G จะช่วยได้มาก พ่อแม่ที่อยู่ยังที่ปลอดภัยห่างไกลออกไป และได้ติดตามดูความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคต่างๆทั่วโลก หรือจุดที่บ่งชี้ว่าเป็นต้นเหตุต่อพื้นที่เสี่ยงเช่นแผ่นมาเรียน่าเป็นต้น จะทราบว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น และเคลื่อนมาใกล้จุดวิกฤตมากแล้ว ก็สามารถส่งข่าวมาเตือนลูกๆหรือผู้ที่นึกถึงได้เป็นระยะๆ ส่วนใหญ่คนที่ยุ่งอยู่กับงานประจำอาจไม่มีเวลาที่จะเข้าไปติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share