น้ำท่วมปากีสถานและอินโดนีเซียทรุดจมทะเลล้วนเรื่องเดียวกัน

http://www.ainews1.com/article816.html

แผ่นดินอินโดนีเซียอยู่ตั้งไกลกับประเทศปากีสถาน แต่ต้องไม่ลืมว่าเปลือกโลกแผ่นต่างๆเชื่อมต่อกัน ลองมาเริ่มต้นที่แผ่น อินโด-ออสเตรเลีย กันก่อน ว่ามันมีขนาดใหญ่โตเพียงใด

แผ่นสีเขียวคือแผ่น อินโด-ออสเตรเลีย ที่มีอินเดียและปากีสถานอยู่ส่วนบน กำลังสอดเข้าไปใต้แผ่นฮิมมาลาย่า และทางด้านทิศตะวันออก แผ่น อินโด-ออสเตรเลีย กำลังข่มขอบประเทศอินโดนีเซียด้านทิศตะวันตก ให้ทรุดจมลง ปัจจุบัน ( พ.ย.2511) ชายฝั่งทางทิศตะวันออกของอินโดฯจมน้ำทะเลไปแล้วประมาณ 40 %

ในขณะที่แผ่น อินโด-ออสเตรเลีย ใหญ่ก็จริง เมื่อเอาด้านทิศตะวันออกไปข่มทับให้แผ่นยูเรเซี่ยน ที่อินโดฯตั้งอยู่ ขยับจมลงก็ตาม ตัวเองก็ออกอาการเหมือนกัน ริมแผ่นทางด้านทิศตะวันตกเอียง มาออกอาการในที่ลุ่มของแม่น้ำ อินดูส ของปากีสถาน ซึ่งมีรายงานข่าวดังนี้

Pakistan Floods

A series of events seem to indicate that the predicted tilting of the Indo-Australia Plate has started. This was one of the precursor events allowing the tongue of the Eurasian Plate holding Indonesia to sink, as presented in the holographic vision received last November, 2009.

The Mediterranean is shown, while Africa rolls somewhat. This opens up the southern Mediterranean above Algeria such that the Mediterranean floor there is a crumble, not supported. Then over to India where the western side of India sinks significantly, the plate tipping sideways a bit, raising eastern India during this process. Then islands in Indonesia sink, the plate supporting them sinking more than the surrounding area. Over to S America the Andes are shown doing mountain building, while some islands in the Caribbean are sinking, their plate pushed under as S America rolls. Southeastern US is pulled down slightly, while the land just to the west of the Mississippi drops slightly. As the Atlantic rips open, this causes water adjustments. First water rushes from elsewhere to fill the void, then piles up, clashing in the middle, so that a tide rushes toward Europe, assaulting the lowlands there.

Per the Zetas, during the sinking of the tongue holding Indonesia, the Indo-Australia Plate must tilt. 

ZetaTalk Explanation 4/17/2010: We have stated, since the start of ZetaTalk in 1995, that during the pole shift the eastern side of the Indo-Australian Plate will rise while the western side plunges under the Himalayas at India. Of course, this is the steady pace as the plates begin to loosen up and move. In the holographic presentation Nancy attended in November, 2009 she was warned that additional tipping of the plate will occur. The Indo-Australian Plate will tip sideways so that Indonesia can plunge under the eastern side of the plate. Islands in Indonesia will be affected by this plunge, ultimately sinking. Do such adjustments happen all at once, or gradually? Both occur, but the trend is unmistakable long before a major adjustment occurs. 

That said, what evidence is there that the tongue is starting to drop, or that the Indo-Australian Plate is starting to tilt? First, a series of very deep quakes at the tip of the tongue.

ปลายแผ่นยูเรเซี่ยน หรือที่เรียกว่า Sunda Plate เมื่อต้องหักทรุดจมลง ก็มีอาการบ่งบอกให้ทราบเช่นเดียวกันลองแวะ อ่านรายงานดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นกับขอบประเทศอินโดนีเซียทางด้านใต้

It appears to me that the tenor of the earthquake patterns at the southeastern tip of the Eurasian plate/Indonesian tongue has dramatically escalated this week with a new pattern of significantly deeper magnitude 5.x earthquakes along the southern, southeastern and eastern edges of the Eurasian plate/Indonesian tongue. Up until this week, I would say that 95% of all the 5.x earthquakes in this region over the past two years have been well under the 100 km mark in depth. And I have not seen a cluster like this during the past two years, all over 100 km and all relatively close to the southeastern tip of the Eurasian plate/Indonesian tongue, in just one week. 

Mag 5.0 - 2010/08/27 - 114.3 km depth - Papua New Guinea
Mag 5.1 - 2010/08/26 - 139.2 km depth - Banda Sea
Mag 5.1 - 2010/08/25 - 233.9 km depth - Halmahera, Indonesia
Map 5.3 - 2010/08/25 - 173.7 km depth - Sulawesi, Indonesia 
Mag 5.0 - 2010/08/24 - 593.8 km depth - Mindanao, Philippines 
Mag 5.0 - 2010/08/24 - 176.2 km depth - Flores Region, Indonesia
Mag 5.5 - 2010/08/23 - 121.6 km depth - Guam Region

In step with the deep quake activity, a Sumatra volcano that had not erupted in 400 years became active. Sumatra is on the edge of the tongue.

Indonesian Volcano on Island of Sumatra Erupts for First Time in 400 Years
August 28, 2010
http://www.bloomberg.com/news/2010-08-29/indonesian-volcano
The Sinabung Volcano on Indonesia's Sumatra island erupted this morning for the first time in 400 years, spewing ash and volcanic materials and prompting the evacuation of surrounding areas.

All this certainly indicates activity in deep rock at the end of the tongue, but what about the other side of the Indo-Australia Plate? Does all that flooding in Pakistan of late have something to do with a sinking edge? The Indus River is on the edge of the Indo-Australia Plate where it is being pushed under the Himalayas. Note the escalating concern as the magnitude of the flooding surpasses expectations.

2.5m People Affected by Pakistan floods
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10834414
August 2, 2010
Yet more rain is forecast
 
Floods Affect 20m People - Pakistan PM Gilani
August 14, 2010
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-10973725
Flood levels are expected to surge even higher along parts of the already dangerously swollen Indus river, with disaster officials saying "major peaks" were expected next week in Punjab and Sindh provinces.
 
UN Chief Ban Ki-Moon: Pakistan Floods Are Worst Disaster I've Ever Seen
August 15 2010
http://www.huffingtonpost.com/2010/08/15/pakistan-floods-ban-ki-moon_n_682649.html
U.N. Secretary-General Ban Ki-moon said Sunday he has never seen anything like the flood disaster in Pakistan after surveying the devastation and urged foreign donors to speed up assistance to the 20 million people affected.
 
Struggle for Food as Pakistan Floods Worsen
August 24, 2010
http://www.abc.net.au/news/stories/2010/08/24/2991318.htm?site=news
From the air it looks like a country without any dry land. Thousands of people are packed onto levy banks and tiny strips of road that sit just above the water line.

There is no question that Pakistan had heavy rain, but is all the flooding due to rain, or is part of the problem a drop in sea level. Per the Zetas, the Indo-Australian Plate has started to tilt!

ZetaTalk Explanation 9/4/2010: The Indus River is one of the points on the Indian sub-continent that is being pushed under the Himalayas range, as a close look at where the mountain building along the northern edge of the Indo-Australian Plate occurs. We have pointed out that the mountains in the interior of India seem to disappear as one approaches the Himalayas, and that this is because it is there that the plate is being pushed down. We have predicted that as the tongue of the Eurasian Plate holding Indonesia is pushed under the eastern edge of the Indo-Australian Plate that this edge will lift, tilting the Indo-Australian Plate down on the western edge. This would first be noticed on land, especially land subject to being flooded, as such a change under the sea would escape notice unless a tsunami buoy sounded an alarm. What should be noted is that the flooding, ostensibly from rains, kept getting worse than anticipated from the rains alone. What should be watched is how well the flood waters drain, and whether a drop in elevation is noted along the Indus River and its outlet into the Indian Ocean. The Earth changes we have predicted for this region have begun! 

Of course, the clams offshore from Karachi knew something was up when they started trying to leave their home and climbing up the beach last July! And on the other side of the Indo-Australian Plate, mollusks were reacting in a similar manner. 

ประเทศปากีสถานตั้งอยู่ริมทางทิศตะวันตกของแผ่น อินโด-ออสเตรเลีย เมื่อส่วนนี้ขยับตัว รอยต่อของชั้นหินใต้แผ่นกับแผ่นอาฟริกา จะต้องเกิดอาการแตกหัก ส่งคลื่นแม่เหล็กความถี่ต่ำออกมารบกวน สัตว์ทะเล ที่จะต้องหาทางหนีออกมา

Question: A video was posted on this site showing huge numbers of clams beached in Karachi, Pakistan. Similar but less dramatic observations involving the beaching of bivalve mollusks has been seen in New Zealand in recent weeks. Is this a sign of seismic/magnetic anomalies being sensed by sea life?

ZetaTalk Answer 7/24/2010: Just as pets leave home in an attempt to get away from an areas that is having electromagnetic screech prior to an earthquake, forsaking food and shelter and comfort, creatures in nature attempt to escape. Electromagnetic screech, as earthquake sensitives can report, create muscular and skeletal aches and pains, ear aches, head aches, and nausea. Both electrons and magnetons are involved in electromagnetic particle flows, as the nervous system of both man and beast operates by chemical electricity of sorts. To be in such a locale is painful, and thus the creatures flee in any direction where the pain is relieved. Man represses his awareness of this pain, or attributes it to stress, fatigue, the weather, or perhaps a cold of flu. Animals are not trying to fit into a social scheme, and thus view the situation in a more simplistic manner. They don't bother to pack up and make arrangements, they just go.

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของใต้เปลือกโลก หรือที่ก้นมหาสมุทร จะส่งผลให้สัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่ในบริเวณนั้น ปรากฏออกมาก่อน หรือถ้าต้องตายก็จะตายก่อนสัตว์ใหญ่ แล้วมนุษย์สัตว์ใหญ่หรือเล็ก ที่จะได้ผลต่อไปในอนาคต

รายงานต่างๆที่นำมาบอกให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ ท่านก็จะถึงบางอ้อได้แล้วว่า แม้เหตุจะเกิดที่ปากีสถาน มีน้ำท่วมแผ่นดินทรุดตัว 10 ฟุต ก็ต่อเนื่องมาจากทางด้านใต้ของประเทศอินโดนีเซียกำลังมีปัญหา ชายฝั่งของเกาะต่างๆกำลังทรุดตัวจมลง เกณฑ์ทรุดตัวเต็มพิกัดของประเทศอินโดนีเซีย 80 ฟุต ในอนาคต เมื่อมี Cluster แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่น แล้วหลังจากนั้นไม่กี่สับดาห์ ก็จะปรากฏแผ่นดินไหวรุนแรงตามมา ส่งผลโดมิโน ทำให้อินดดนีเซีย ทรุดตัวจมลงเต็มพิกัดทันที ในระหว่างนี้รอบรอบยต่อของแผ่น Sunda Plate จึงปรากฏแผ่นดินไหวระดับกลางแทบทุกวันไม้ได้ขาก และไหวอยู่ที่ระดับลึกเป็น 100 กิโลเมตร บ่งบอกว่าเปลือกโลกกำลังแตกหักออก นั่นก็คือแผ่น Sunda Plate กำลังแตกหัก และในที่สุดจะแยกออกไปอีกแผ่นหนึ่งจากแผ่นยูเรเซี่ยน ในแนวเหนือจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลาะปลายแหลมญวน ไปเหนือเกาะลูซอนของฟิลิบปินส์ เมื่อทรุดตัวเต็มที่คราวนี้เมื่อโลกย้ายขั้ว จึงพาพื้นที่ประเทศไทยทรุดตัวเอียง และในที่สุดภาคใต้ก็แยกเปลือกโลกออกไปอีกแผ่นหนึ่งพร้อมๆกับทรุดตัวในเกณฑ์ 40 ฟุตด้วยเช่นกัน