ผู้หญิงผู้มั่นใจตนเองสูงสุด แต่ก็ยังพลาดในธุรกิจที่เธอเห็นว่าสดใส

ก็กลายเป็นมีหนี้เพิ่มขึ้น กลับความคิดใหม่เธอจึงได้มาพบ เอไอบิสเน็ต ที่ลงทุนน้อยไม่เสี่ยง

คุณทักษพร เป็นคนจังหวัดแพร่โดยกำเนิด จบการศึกษาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) จบมาทำงานให้กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ กินเงินเดือนฝ่ายขายประจำอยู่จันทบุรีอยู่ ๒ ปี ก็ออกมาทำธุรกิจส่วนตัวจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมสำหรับสัตว์น้ำ และทำฟาร์มเลี้ยงกุ้งกุลาดำไปด้วย 

ตอนนั้นเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก เคยเลี้ยงกุ้งมีกำไรเป็นล้าน คิดว่าตัวเองทำอะไรก็สำเร็จ เปิดร้านตอนแรกๆก็ดี พอมาซักระยะหนึ่งประสบปัญหาเจอภาวะโรคไวรัสระบาดกุ้งตายทั่วประเทศ เธอเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับความเสียหายเต็มๆ ตอนนั้นขาดทุนหลายล้านบาท ท้อแท้เหมือนกัน ชีวิตเริ่มลำบาก แต่เธอยังไม่ถอยและเข็ดกับการลงทุน ทำธุรกิจอีกหลายอย่างเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลแปรรูปไปไต้หวัน  ใช้เงินลงทุนสูงมาก ในที่สุดชีวิตก็ยังไม่หลุดหนี้สิน ยังคงลำบาก

เธอจึงเริ่มมองหางานอะไรก็ได้ที่ลงทุนไม่สูงมาก ความเสี่ยงต่ำที่สุด ผลตอบแทนต้องสูงด้วย และที่สำคัญต้องมีเวลาเลี้ยงลูกด้วย  แล้วเธอจะไปหาธุรกิจที่ว่าจากที่ไหน คำตอบหลักๆคืองานสร้างเครือข่าย  เธอจึงเข้าไปลองทำอยู่หลายแห่งลองผิดลองถูก ในที่สุดได้มาเจอ เอไอบิสเน็ต มหาชน มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น แผนการตลาดที่สุดยอดและชัดเจนที่สุด  บริษัทที่ดีและมั่นคง ทีมงานที่แข็งแกร่ง เธอบอกกับตนเองว่า ที่นี้คือ โอกาสที่สุดยอดที่สุดในชีวิต       แล้ว  เธอใช้เวลาแค่ ๒ ปี เธอเริ่มมีเวลาเป็นของตนเองมากขึ้น มีอิสรภาพทางการเงินดีขึ้น สามารถปลดหนี้ในและนอกระบบได้ มีรถยนตร์ใหม่ป้ายแดงหลายคัน มีที่ดินอีกหลายสิบไร่ ให้ลูกมีโอกาสเรียนที่โรงเรียนดีๆ เธอฝากขอบพระคุณ เอไอบิสเน็ต ที่มีคุณหมอ สมฤดี เอื้อสุดกิจ เป็นประธานบริษัท ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล อยากให้คนไทยมีสุขภาพดีและมีความสุข

เธอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคน ที่กำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตที่เลือกได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยในวันแรกๆของการก้าวเดิน แต่จะสำเร็จด้วยกันทุกคนด้วย พลังในการลงมือทำ