ผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กโลก

http://www.ainews1.com/article857.html

This is a new deformation of Earth's magnetosphere. Notice how the "ring" of blue lines from the N. Pole is angled. In the past, it looked more like an egg resting on a level table. Now it appears to be tipped. I have not observed this kind of deformation before. http://poleshift.ning.com/profiles/blog/show? 


We have explained the twisting and deforming Earth magnetosphere as either: 
1. an end-to-end alignment so that the Earth's S Pole seems to be missing altogether, only the blue outbound lines apparent in a compressed magnetosphere, or 
2. the Earth's magnetosphere subsumed into the magnetosphere of Planet X so that the outbound magnetons from Earth go directly to Planet X, and those returning to the Earth's S Pole come directly from Planet X. 

The image in question, dated Christmas day December 25, 2011, is a version of the compressed magnetosphere, but under pressure from a Planet X that is coming ever closer. This is the reason for the increased violence of the wobble, as the push away of the Earth's N Pole is stronger. This is the reason for the Sun appearing so far to the south at this time, as the Earth is leaning its N Pole away from the N Pole of Planet X. A quick and violent lean into opposition could also occur, due to this increased pressure.

http://www.zetatalk7.com/ning/31de2011.htm

จากคำถามและคำตอบของคุณ Zeta นั้น จะทราบว่าแม๊กม่าภายในโลก ที่อุดมด้วยธาตุเหล็ก จะได้รับความปั่นป่วนเพียงใด และจะส่งผลโดยตรงไปยังเปลือกโลกทั้งหมด ที่คุณ Zeta ยืนยันว่าเหตุการณ์ต่างๆบนโลกจะยิ่งรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ Planet X ยิ่งเคลื่อนใกล้โลกเข้ามามากขึ้น (ปัจจุบัน PX อยู่เหนือเพลนโคจรของโลกใกล้กับดาวศุกร์ประมาณ 40 ล้านไมล์)

ยิ่งตอนที่โลกกำลังชลอการหมุนรอบตนเอง และถูกนำเข้าไปใกล้ PX เหลือระยะทางเพียง 14 ล้านกิโลเมตรเท่านั้น ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆบนโลกจะมากมายเพียงใด ท่านที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมมาต่อเนื่อง คงจะพอประมาณการเอาเองได้

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share