ยาน UFO หรือขยะอวกาศ

http://www.ainews1.com/article858.html

Is that a mothership sighting? Mexico City December 25, 2011 and Russia December 22, 2011.http://www.youtube.com/watch?v=z-vaanshslY [and from another] Is this Planet X debris? Germany December 24, 2011 http://www.youtube.com/watch?v=BFvHL5-KYOw 

A Russian satellite broke up and parts were seen in the sky as flaming bolides, entering the atmosphere as it did recently over Germany and Russia. Debris from the tail of Planet X is also increasingly seen as meteors or fireballs, flaming out as it enters Earth's atmosphere. Tail debris occurs most often in spates, in various parts of the globe, where space junk is a singular occurrence, but they have a similar appearance. And then there are deliberate UFO sightings. How to tell them apart? Incoming debris takes a straight line, where UFO displays are deliberately moving in patterns that carry a message. For Mexico City, where the bright light seemed to explode, the warning of course was about the nearby Popo volcano, which will not be quiescent during the increasing bow tension the N American continent is currently enduring. Most of Russia is in a stretch tension, which can cause collapsing buildings and bridges.

http://www.zetatalk7.com/ning/31de2011.htm

Certainly some kind of coordination is required as there are over a thousand different life forms visiting Earth at present, and all with some type of mode of travel.

 When ships are seen by humans it is to give a message, and while we have your attention, we transmit a telepathic message about the coming times.

There will be other assists from aliens in the Service-to-Other.

http://www.zetatalk.com/ning/13no2010.htm

หากบางท่านได้มีโอกาสเห็น UFO เหนือพื้นที่ประเทศไทย จะได้ทราบว่าเป็นอะไร และกำลังสื่อสารอะไรให้ผู้ที่มีโอกาสเห็นได้ทราบ

เช่นเมื่อต้นเดือน มีนาคม 2554 เขามาปรากฏให้เห็นร่วม 1 ชม. เป็นกลุ่มๆละประมาณ 7-8 ลำ เพื่อมาแนะนำให้เข้าไปศึกษารายละเอียดที่ zetatalk.com ในเวลาอีก 2-3 วันต่อมา ซึ่งใช้เวลาศึกษาเรื่องราวต่างๆให้เข้าใจจนกระทั่งสิ้นปี จึงพอทราบว่าอะไรเป็นอะไร แล้วควรใช้ Google custom Search อย่างไร ที่แตกต่างจาก Google Search ทั่วไป

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share