มองการณ์ไกลของสหรัฐฯต่อการเดินเรือ

http://www.ainews1.com/article862.html

During the APEC meeting in Hololulu, United States urged Asia to do more to stimulate growth to offset the eurozone crisis, ahead of a summit in which Washington is seeking to shape the rules for the emerging Pacific region. Obama on Sunday is expected to announce a tentative free trade deal called the Trans-Pacific Partnership (TPP) with eight other nations - Australia, Brunei, Chile, Malaysia, New Zealand, Peru, Singapore and Vietnam. Japanese Prime Minister Yoshihiko Noda is seriously considering bringing the world's third largest economy into the talks, a step that would move the once-obscure pact closer to becoming an Asia-wide trade deal. China is not part of the TPP and questioned US goals for the summit. At the same time, US President Barack Obama will use a visit to Australia next week to announce that America will station Marines in Darwin, in a sign of heightened concern about China. Beijing is boosting its military spending and capabilities, and becoming increasingly assertive on the high seas where it claims sovereignty over essentially all of the South China Sea, a key global trading route. My question is: New Zealand has tried to get a free trade deal with US for a long time but only just now US is considering it seriously along with all the other countries. What has prompted this sudden change? Has US reached the crisis point where they will consider all trades to boost their economy? China has legitimately questioned their motives. Are there any hidden agendas? Secondly, US is now setting up a new marine base in Darwin, Australia since China is looming large for both Australia and US with their increased military spending and capabilities. Does Australia and US actually fear of China? Are there any hidden agendas here? Thirdly, knowing that Planet X is on its way and hence a pending poleshift, do these trade talks have any meanings and values? With limited times, wouldn't it be more productive to talk about saving seeds, survival tactics or safe locations? 
http://nz.news.yahoo.com/a/-/world/11586733/us-urges-asia-to-help-save-global-economy/
http://nz.news.yahoo.com/a/-/world/11591473/us-set-to-base-marines-in-darwin/

Yes China is rapidly becoming the worlds most productive and largest economy. Yes, the US has long lost this stature and the Euro is in trouble. Yes, the globe is in a second Great Depression with no end in sight. But there is more to the US wanting a free trade partnership with countries around the Ring of Fire. All these countries have port access to the Pacific, and thus in the Aftertime would presumably be able to interact via boat. The anticipation is that air travel would be ruined due to lack of jet fuel and burping volcanoes creating dust clouds devastating to jet engines. Roads and highways would be a jumble and bridges down. Land travel is a limited range in any case, not reaching across the ocean. But ocean-going ships, capable of steam power from burning solid fuel such as coal or wood, would be operational! 

The US has nothing to lose in such a venture. Free trade can only encourage trade at a time when all economies in the world are struggling. Discounting the devastation that Peru and Chile can anticipate, any surviving government there, and even citizens familiar with current trade routes are likely to try to re-establish trade along the old familiar lines, thus opening up, potentially, all of S America. New Zealand and eastern Australia are expected to do well during the coming cataclysms, and are a solid jumping off point to habitable lands in Antarctica and the new land to emerge nearby in the Atlantic. Brunei is on the island of Borneo, which will survive, and though Singapore will flood Malaysia has high lands, or so the logic goes. These points open up trade to the interior of Asia, up into Mongolia potentially. The Trans-Pacific Partnership may make little sense in today's world, but when one considers the Aftertime, makes perfect sense to those wanting to control and re-establish trade routes!

สหรัฐฯเล็งถึงท่าเทียบเรือในประเทศต่างๆ ในย่านแปซิฟิคริม ก็จริง แต่ท่าเทียบเรือเหล่านั้นจะรอดพ้นจาก Tidal Wave หรือไม่ยังน่าคิด

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share