จากหนุ่มวิศวกรเครื่องกล มาเป็นนักธุรกิจอิสระ เอไอบิสเน็ต    

มีรายได้ประจำเดือนละหลายแสนบาท

คุณศุภกิจ จารุฤดีพัฒน์ เป็นหนุ่มวิศวกรเครื่องกล จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกิดที่นราธิวาส ทำงานในวิชาชีพ เป็นพนักงานกินเงินเดือนมาหลายบริษัทกับชาวต่างประเทศ อยู่ฝ่ายผลิต และฝ่ายขายมาเกือบ ๒๐ ปี มีเพื่อนแนะนำมาศึกษางานใน เอไอบิสเน็ต คุณสุภกิจ จึงทำวิจัยเปรียบเทียบจุดเด่นจุดด้อยต่างๆในบรรดาบริษัทขายตรง ที่มีมากกว่า ๕๐๐ บริษัท ก่อนที่จะเลือกทำธุรกิจด้วย มาลงเอยที่ เอไอบิสเน็ต ซึ่งคุณศุภกิจ ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว ดีที่สุดแล้ว ในยุคปัจจุบันนี้

แล้ววิศวกรหนุ่มคนนี้ยังฝากข้อสรุปเอาไว้ด้วยว่าทำไมเลือก เอไอบิสเน็ต

  1. เจ้าของบริษัทประวัติไม่เคยด่างพร้อยมาก่อน มีเครดิตดี ท่านคือพญ.สมฤดี เอื้อสุดกิจ เป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและช่วยเหลือสังคม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าตัดสินใจ กล้าได้กล้าเสีย มีใจเกินร้อย และประสบความสำเร็จกับหน้าที่การงาน
  2. เป็นเจ้าของสินค้าเอง มีงานววิจัยทางการแพทย์รับรองชัดเจน มีการทดสอบกับคนไข้ จดสิทธิบัตร ราคาสมเหตุสมผล ตอบสนองลูกค้าได้ทุกกลุ่ม เห็นผลจริงรับกับแนวโน้มธุรกิจสุขภาพและการดูแลสุขภาพ
  3. ใช้แผนการตลาดที่เอื้อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยุติธรรม ไม่มีความกดดัน ไม่มีความเสี่ยง ไม่มีคำว่าขาดทุน จ่ายผลตอบแทนตรงไปตรงมา

คุณศุภกิจทำธุรกิจมาหลายปีมีรายได้เดือนละหลายแสนบาท  มีเป้าหมายต้องการเพิ่มรายได้ให้เครือข่าย ๔๐ ท่านมีรายได้เดือนละแสนภายในสิ้นปี ๒๕๕๑