การบริหารจัดการของผู้ที่อยู่บนพื้นที่เสี่ยง

http://www.aiinews1.com/article892.html

คำจำกัดความของผู้อยู่บนพื้นที่เสี่ยง ในประเด็นที่จะมาสนทนากันนี้ เป็นเหตุการณ์ที่คนส่วนใหญ่อาจไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตใกล้ๆนี้ โดยอ้างอิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วบางส่วน และกำลังจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันต่อไป ดังที่ได้นำมาสรุปไว้ในลิงค์นี้นั้น

เพื่อให้มองเห็นภาพที่เหตุการณ์อันอาจจะเกิดขึ้นต่อพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทยขึ้นที่บริเวณไหนบ้าง ให้เปิดดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้ http://maps.google.com/maps/mapplets?moduleurl=http://www.heywhatsthat.com/mapplets/sealevel.xml ซึ่งใช้งานได้ดีในหน้าต่างของ Google Chrome หลังจากเปิดหน้าต่างแล้ว ให้เลือกกรอกตัวเลข 41 ฟุตแล้วจึงกด Go รอดูบริเวณน้ำท่วมในแผนที่ต่อไป ท่านจะตรวจดูพื้นที่ๆได้รับผลกระทบได้ด้วยตนเอง

เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างกระทันหัน ทันทีเมื่อแผ่นเปลือกโลก อินโด-ออสเตรเลีย ปลดเบรคเกิดขึ้นเงียบๆ เมื่อเหตุปัจจัยต่างๆพร้อมแล้ว  แต่ก่อนที่แผ่น อินโด-ออสเตรเลีย จะปลดเบรคนั้น ก็ยังพอมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆรวมทั้งการส่งสัญญานของแผ่นนี้ ว่ากำลังมีการปรับตัวตลอดเวลา นำปลายแผ่นทางด้านใต้ฝั่งทิศตะวันออกยกตัวขึ้น นำน้ำทะเลเข้ามาท่วมทางพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศออสเตรเลีย และพื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์ ที่เป็นข่าวไปแล้วทั่วโลกเป็นระยะๆ เพียงแต่ในข่าวไม่ได้บอกถึงต้นเหตุที่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เหล่านั้นให้ผู้อ่านข่าวได้ทราบที่มาเท่านั้น แต่หากสังเกตระยะเวลาปีกว่ามานี้ก็มีข่าวต่อเนื่องว่าท้องทะเลแดนประการังของด้านตะวันออกของออสเตรเลียยกตัวสูงขึ้นวันละ 13 ฟุต ซึ่งการยกตัวก็ยังดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการกระตุกยกตัวอย่างรุนแรงน้ำทะเลก็จะค่อยๆกระจายตัวออกไป ไม่ไหลย้อนมาท่วมพื้นที่ต่ำกว่าของแผ่น และที่บริเวณปลายแผ่นทางตอนเหนือ นำพื้นที่ประเทศบังคลาเทศค่อยๆมีน้ำท่วมมากขึ้นอีกด้วย แสดงให้เห็นการเอียงของแผ่นนี้ทั้งแผ่นเกิดขึ้นตลอดเวลา คืบหน้าไปสู่จังหวะการปลดเบรคในอนาคต

การทรุดตัวของแผ่น Sunda Plate จะเป็นข่าวช๊อคโลก และอยู่อันดับแรก ของ 7 ใน 10 เหตุการณ์ ที่จะเกิดขึ้นก่อนโลกย้ายขั้ว เมื่อหวยมาออกที่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้เช่นนี้ เพื่อความไม่ประมาทเราก็มาตามติดรายละเอียดต่างๆเท่าที่จะหาได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั่วโลกที่ยังมีให้ศึกษาติดตามไป

The Zetas have predicted that the 7 of 10 scenarios will start by the end of 2010, with at least one of them, and possibly more, playing out by that date. They have also given the sinking of the tongue holding Indonesia as the first scenario, accompanied by a slight tilting of the Indo-Australian Plate, which they describe as the brake point during global plate movements. When the Indo-Australian Plate moves, it allows other plates to likewise move, in a domino fashion. So what are the signs that this part of the globe is about to have plate movement? First, the already volcanically active Indonesia region has become more active.

http://www.zetatalk.com/newsletr/issue208.htm

กลับมาในบริเวณพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง 14 จังหวัดมีพื้นที่ กทม.เป็นจุดศูนย์กลาง พื้นที่เหล่านี้มีจังหวัด กรุงเทพ และปริมณฑล แล้วก็ยังมีพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีบางส่วน ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก อยุธยา สระบุรีบางส่วน อ่างทอง  สิงห์บุรี บางส่วนของจังหวัดชัยนาท ด้านทิศตะวันออกของสุพรรณบุรี นครปฐม บางส่วนของกาญจนบุรี บางส่วนของราชบุรี สมุทรสงคราม พื้นที่ด้านตะวันออกของเพชรบุรี 

นับเป็นพื้นที่ไข่แดงกลางประเทศไทยที่มีขนาดประมาณ 15,000 ตารางกิโลเมตร ที่จะถูกน้ำท่วมถาวร ส่วนขอบของจังหวัดต่างๆที่กล่าวแล้วในส่วนนี้ยังจะขยายตัวเขตน้ำทะเลท่วมแบบชั่วคราวเกิดขึ้นตามมาอีกด้วย เมื่อก้นอ่าวไทยได้รับพลังงานคลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นทางตอนใต้ในมหาสมุทรอินเดีย และทะเลจีนใต้ หลังจากปลายแผ่น Sunda Plate จมลงทันที เมื่อได้รับแรงกดดันมาจากแผ่น อินโด-ออสเตรเลีย ปลดเบรคกระทันหัน

ทันทีที่พื้นที่ปลายสุดประทศอินโดนีเซียจมลงเต็มเกณฑ์ที่คาดไว้ 80 ฟุต พื้นที่บนแผ่น Sunda Plate ต่างจมลงในอัตราต่างๆกัน มากไปหาน้อยที่สุด 20 ฟุตทางพื้นที่ประเทศจีนตอนใต้ ใต้เส้นละติจูดที่ลากผ่านเมืองหังซู่ของประเทศจีน ที่อยู่เหนือฮ่องกงขึ้นไปประมาณ 400 กิโลเมตร เมืองนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศจีน

ส่วนพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทย โดยเฉพาะในที่ราบภาคกลางจะทรุดตัวลงไปประมาณ 40 ฟุตหรือเท่ากับอาคาร 4 ชั้นหายไปใต้น้ำโดยยังไม่รวมระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นชั่วคราวระหว่างที่ก้นอ่าวไทยได้รับคลื่นสึนามิเข้ามาเพิ่มเติมหลังจากแผ่นดินได้จมลงแล้ว ซึ่งพื้นที่ที่อยู่ริมทะเลจะได้รับผลกระทบมากกว่าพื้นที่ในฝั่งเข้ามา ซึ่งระยะที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิอยู่ในระยะ 25-50 กม.จากริมชายฝั่งทะเล

เมื่อผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งส่วนใหญ่ก็เชื่อครึ่งหรือไม่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นจริง และกอร์ปไปด้วยยังต้องทำมาหาเลี้ยงชีพของตนเองอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ ยังไม่สามารถประเมินและลงความเห็นของตนเองได้ว่าจะย้ายออกไปล่วงหน้าดีไหม  ยังมีห่วงกังวลอีกหลายๆเรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจ เนื่องจากหากย้ายออกไป ละทิ้งงานต่างๆของตนแล้ว หากไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามที่คาดเอาไว้  แล้วใครจะมาตามชดเชยความเสียหายเหล่านี้ให้ ซึ่งการแลกเอากับผลประโยชน์ของตนแต่ละคนไม่สามารถมีใครมาสั่งการได้ นอกจากตนเองเท่านั้น เนื่องจากจะได้รับผลโดยตรงกับชีวิตอนาคต ที่อาจจะรอดหรือจมไปพร้อมๆกับน้ำ ที่ที่อยู่ของเราต้องจมลงไปพร้อมๆกับแผ่นดินทรุดตัวเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเงียบๆอีกด้วย....ในเรื่องนี้ทุกคนก็ต้องหันมายึดหลัก ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เท่านั้น เรื่องที่ผู้อื่นนำมาบอกเล่าให้ฟังนั้นอยู่ที่วิจารณะญานของเราเอง พร้อมๆกับติดตามดูรายละเอียดว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะเดินไปในทิศทางไหน

ในประเด็นดังกล่าวเพื่อความไม่ประมาท ทุกคนต้องมาหาทางออกเตรียมการล่วงหน้า เลือกเวลาและเส้นทางที่ตนเองจะใช้เดินทางออกไปสู่จุดเป้าหมายที่ปลอดภัย โดยการตัดสินใจคราวนี้ควรไปให้ถึงที่ปลอดภัยที่ค่อนข้างถาวรในรอบเดียว หากย้ายไปอยู่ในที่สูงกว่า และพ้นเขตน้ำท่วมได้ก็จริงอยู่ แต่ปัจจัยเอื้อหนุนต่อการเดินทางภายหลังต่อไปยังพื้นที่เป้าหมาย จะทำได้ยากมากขึ้น เนื่องจากขาดแคลนเชื้อเพลิง และเส้นทางที่ลัดๆจะถูกตัดขาดโดยน้ำที่ท่วมถาวร ยิ่งเพิ่มระยะทางการเดินทางมากยิ่งขึ้น การเดินทางในขณะที่ทุกๆอย่างยังเป็นปกติอยู่ ย่อมสะดวกและมีความเสี่ยงน้อยกว่ากันมาก  โดยพื้นที่เสี่ยงของภาคกลาง จะเป็นบริเวณที่ทำให้การจัดส่งพลังงานไปสู่ส่วนต่างๆทั่วประเทศเกิดปัญหาติดขัด ไม่สามารถจะทำได้ และเท่าที่ทราบภาครัฐไม่ได้มีการตระเตรียมงานแก้ปัญหาเหล่านี้เอาไว้ล่วงหน้า เช่นเรื่องปัญหาน้ำท่วมภาคกลางที่เกิดขึ้นอย่างซ้ำซากก็ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากนักการเมืองได้ทำการเปลี่ยนแปลงผังเมือง นำพื้นที่รับน้ำและเป็นทางระบายน้ำธรรมชาติไปออกโฉนดเสียหมดแล้วร่วม 6 หมื่นไร่

สรุปว่าผู้บริหารประเทศเห็นแก่พวกพ้องและผลประโยชน์ตนเอง ส่วนความเสียหายต่อส่วนรวมไม่ใช่ธุระ ประชาชนจึงไม่ต้องหวังความช่วยเหลือจากภาครัฐฯ เนื่องจากตัวผู้บบริหารประเทศเองในที่สุดก็เอาตัวเองไม่รอด เนื่องจากมัวเมาในผลประโยชน์ตั้งตนอยู่บนความประมาท คิดว่าเงินเท่านั้นสามารถทำประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้องได้ในทุกๆเรื่อง ไม่เคยศึกษาความเปลี่ยนแปลงในโลกยุค Transformation ที่ดำเนินมาต่อเนื่องแล้วร่วม 100 ปี และจะไปสิ้นสุดในอีกประมาณ 100 ปีข้างหน้า

มาที่ประเด็นการรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์ประเภทที่ไม่เคยมีใครได้คิดถึงมาก่อน เมื่อศึกษารายละเอียดที่เกิดขึ้นมาล่วงหน้าโดยตลอดตั้งแต่ ปลายปี 2010 นั้น หากจะเป็นเครื่องสกิดเตือนใจเราได้ ก็ต้องติดตามดูรายละเอียดแวดล้อมที่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อน แล้วขยายวงกว้างออกไปจนถึงขั้นเตรียมหาหนทางที่จะใช้เดินทางให้สะดวกรวดเร็วที่สุด พร้อมทั้งซ้อมการใช้เส้นทางเอาไว้ก่อนพร้อมกับเส้นทางเลือกสู่แหล่งที่เราจะเลือกไปหลบภัยและใช้ชีวิตที่เหลือต่อไปในอนาคต ที่โลกจะย้อนถอยหลังไปอีก 100 ปี และหมดยุคการซื้อขายด้วยเงินตราในที่สุด ค่อยๆมองปัญหาและหาหนทางแก้ไขไปทีละประเด็น เมื่อพอมีแนวทางหนีทีไล่เอาไว้แล้ว ก็มาพิจารณาเรื่องกำหนดระยะเวลาว่าควรจะถอยออกไปเมื่อใด

เท่าที่ทราบมาว่าแผ่น อินโด-ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสาเหตุอันหนึ่ง ที่จะเกยแผ่น Sunda Plate ที่ประเทศอินโดนีเซียตั้งอยู่จมลงไป ส่งผลกระทบไปทั้งแผ่นนั้น มีการเคลื่อนตัวปรากฏให้เห็นโดยมีรายงานแผ่นดินไหวในจุดต่างๆกัน และคุณ Zeta ก็ติดตามวิเคราะห์ตามรายงานที่มีผู้ส่งเข้าไปถามอยู่เป็นประจำ ในรูปที่เป็นวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยเหลักฐานจากหน่วยงานต่างๆของโลก ที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา และรวมไปถึงอาการโดมิโนจากคลื่นแผ่นดินไหวจากประเทศญี่ปุ่น ที่ยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งทางคุณ Zeta ก็พยากรณณ์ล่วงหน้าเอาไว้ว่าจะเกิดที่เกาะใต้ของญี่ปุ่น ไล่ขึ้นไปที่เกาะเหนือตามลำดับ ผลจากคลื่นสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวจะมาเป็นปัจจัยสุดท้าย ในการช่วยปลดเบรคให้แก่แผ่น อินโด-ออสเตรเลีย หากเราคอยรับรายงานเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง แต่ละคนก็จะเห็นภาพต่อไปชัดเจนด้วยปัญญาของตนเอง และจะนำมาสรุปว่าในช่วงชีวิตที่เหลือเราจะแลกเอาอย่างใด สำหรับเป็นรางวัลชีวิตที่เหลืออยู่ เพื่อจะทำความดีต่อไปจนสิ้นอายุขัย

ส่วนผู้ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อทำความดีให้เกิดขึ้นกับตนเองนั้น คงตัดสินใจในเรื่องเหล่านี้ได้ง่าย แต่ละวันจะนึกถึงผลประโยชน์ต่างๆที่ตนเองจะได้รับเท่านั้นเป็นพอ ไม่นึกถึงคนอื่นหรือตั้งใจแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้ได้เปรียบผู้อื่นในทุกวิถีทาง โดยเฉพาะนักเรียนเก่าส่วนใหญ่ที่ไปรับการศึกษาและถูกล้างสมองออกจากจริยธรรม ที่ได้มาเกิดในประเทศไทยออกไปหมด มองเห็นเพื่อนร่วมชาติโง่เง่ากว่าตน จึงคิดสูตรต่างๆในการเพิ่มการเอารัดเอาเปรียบให้กว้างขวางใหญ่โต ร่วมงานกับชาวต่างชาติที่เอื้อผลประโยชน์ให้นักษาเก่าของประเทศของตนมากกว่าผู้อื่น กลายเป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งของการค้าเสรีที่สามานย์ สร้างหนี้ให้แก่คนจนให้มากที่สุดต่อไปอย่างไม่มีขีดจำกัด เช่นเดียวกับประเทศแม่แบบอย่างสหรัฐฯ และอังกฤษ ที่คนจนตกงานไร้บ้านจะอยู่อาศัยจำนวนมากขึ้นทุกๆวัน จะสังเกตได้ว่าเมื่อโลกประสบอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษจากแกนโลกเอียงหนีขั้วเหนือของดาวหาง คนที่ไร้บ้านจะเสียชีวิตเป็นส่วนใหญ่ ในแต่ละประเทศ

ส่วนข้อมูลต่างๆในโลกก็มีอยู่ทั้ง 2 ด้านทั้งขาวและดำ ทุกคนต้องใช้ปัญญาของตนเองในการกรองเอาว่าอันไหนดำ อันไหนขาว

เท่าที่ติดตามรายละเอียดตลอดมาเป็นปี เล็งเห็นว่าปัญหาโลกเปลี่ยนแปลง และจะเกิดแผ่นดินทรุดตัวทั้งประเทศครั้งใหญ่ต่อประเทศไทย นี้นั้น เป็นปัญหาเฉพาะหน้าที่มีความเร่งด่วนเป็นพิเศษ ก่อนที่เรื่องภัยพิบัติอื่นๆที่ร้ายแรงเข้มข้นขึ้นตามลำดับ จะเกิดขึ้นให้มนุษย์ทั่วโลกได้พบเห็น แต่เหตุการณ์ทั้งหมดจะมีความหมายอะไร หากเราเอาชีวิตเบื้องแรกที่เกิดปัญหา สอบไม่ผ่านเสียแล้ว ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับประสพการณ์และสติปัญญาที่จะเกิดตามมาต่อไป

ในไซท์ของพลังจิตที่เกี่ยวกับประกาศแผ่นดินไหว ก็พบว่ามีการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลสดๆของเหตุการณ์ทั่วโลก รวมทั้งเหตุภัยพิบัติเฉพาะหน้าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพื้นที่เสี่ยงในประเทศไทยรวมอยู่ด้วย ผู้ที่แบ่งเวลาเติมความรู้ให้แก่ตนเองก็หมั่นแวะเข้าไปศึกษาได้ ส่วนผู้ที่สนใจยาน UFO ก็ยังมีอีกไซท์หนึ่งที่น่าสนใจ คือที่ลิงค์นี้ สำหรับในระดับนาๆชาติก็แวะได้ที่ zetatalk.com

สำหรับผู้ที่เพิ่งจะได้รับข่าว ก็ขอให้เป็นการตัดสินใจของตนเอง และจัดการชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างเหมาะสมทันเวลา ที่จะวิกฤตที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิตผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงถูกน้ำทะเลท่วมถาวรครั้งนี้ ใช่แล้วทุกเรื่องบนโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ทุกสิ่งต้องแลกทั้งนั้น ก็ขอให้ทุกๆคนโชคดี แลกได้ในสิ่งที่มีคุณค่าแก่ชีวิตตนเองที่เหลืออยู่ ทำข้อสอบโลกต่อไปในยุคโลก Transformation

แลกเปลี่ยนข้อสงสัย เชิญที่ท้ายเว็บเพจนี้ทางด้านซ้ายมือครับ

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน...ส่งต่อข่าวสารให้แก่เพื่อนๆได้มีโอกาส เข้าถึงจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับค้นหาสาระชีวิต ทั้งทางด้านโลกียะ และโลกุตระ ที่ ainew1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัย ฟรี ที่ ลิงค์ /article385.html  Bookmark and Share