คำขอที่ได้รับการสนองตอบเร็วเกินคาด

http://www.ainews1.com/article897.html

The other day I asked the Zetas to help my wife to overcome her reliance on psychotropic drugs for her mental health. She did not know I did that. I was outside and she was about to take a nap inside. At the same time a little gray came into her room and stood next to her and a large gray appeared in her face and entered her body and she jolted. She has had many experiences and loves the Zetas grays and she felt they were examining her. What I want to know is that is this possible? It was instantaneous and I came in the house and she said you are not going to believe what just happened. She told me and I said that I had just asked for that. Any comments? She of course is still on medication, but I was thinking about how there won't be any after the pole shift, and what could we do, so I thought I would ask the Zetas. I had no idea that as I finished asking they were already answering.

Your Call was Service-to-Other in that you were concerned about another, not yourself. Yes, the Call is answered without delay.

คำถาม-ตอบ ของผู้มีประสบการณ์ตรงกับคณะชาว Zetas ที่มาให้การสงเคราะห์แก้ปัญหาสุขภาพ แก่ภรรยาของผู้ขอ ที่รวดเร็วทันควัน อย่างที่ผู้ขอไม่เคยคาดไว้

สำหรับผู้ที่เข้าใจและไว้วางใจ การทำความดีของชาว Zetas จะนำไปเป็นแบบอย่างบ้างก็ได้ แล้วค่อยดูผลด้วยตนเอง เคล็ดลับการขอให้แก่ผู้อื่นไม่ใช่ตัวเรา จัดอยู่ในประเภทการขอของชาว STO ซึ่งถูกตรงกับความประสงค์ของชาว Zetas โดยตรง จึงได้รับการอนุเคราะห์โดยฉับพลันทันที หลวงปู่ ดู่ พรหมปัญโญ ท่านบอกลูกหลานใกล้ชิดเอาไว้ พวกเอ็งนึกถึงข้าครั้งหนึ่งข้านึกถึงเอ็งไปกลับ 14 เที่ยว

ในฐานะที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันทั่วจักรวาล เราก็ไม่เอาแต่ขอ ขอบ้าง สร้างกุศลร่วมกับพระมหาจักรพรรดิทั้งหลายและหลวงปู่ดู่ แล้วแผ่ส่วนกุศล ไปให้แก่ทุกๆท่านทั่วทั้ง 3 โลก เป็นการช่วยกันสร้างความสุขสันติให้แก่ทุกๆฝ่ายเพิ่มขึ้น ในเวลา 20.30 น. ทุกๆวัน ทำไมต้องเป็นเวลานี้พร้อมๆกันทั่วโลก

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพของตนเอง ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนๆทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share