กระแสโลกปัจจุบันกำลังตระหนักถึงคุณค่าสินค้าต่างๆที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยลำดับทั่วโลก  ซึ่งแต่หลายศตวรรษก่อนนั้นค่า CO2 ในบรรยากาศ จะค่อนข้างคงที่อยู่ที่ 300 ppm ปัจจุบันสังคมมนุษย์ได้ ใช้ทรัพยากรของโลกสิ้นเปลืองมาก  โดยเฉพาะวงการอุตสาหกรรม ส่งผลให้ค่า CO2 ไต่สูงขึ้นโดยลำดับไปถึง 360 ppm. และยังจะไต่ขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง ในอัตรา 12 % ต่อปี  หากค่า CO2 ของโลกไต่ไปถึง 450 ppm นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกลงความเห็นว่า นั่นคือจุดวิกฤติของโลกที่จะต้องเผชิญชะตากรรมร่วมกันทีเดียว พร้อมๆกัน ทั้งดิน น้ำ ลมไฟ ที่จะเกิดการแปรปรวนอย่างหนัก  และประจวบกับในปี ค.ศ. 2012 โลกและจักรวาลต่างๆยังจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก  จากการเกิดจุดดับจาก Solar flare ที่ดวงอาทิตย์จะมีจุดมืดเกิดขึ้นมากอีกครั้งหนึ่ง พร้อมๆกับถึงวงรอบการเปลี่ยนแปลงของโลกและจักรวาลครั้งใหญ่ทุกๆรอบ 13,000 ปี ที่โลกอาจมีการกลับขั้วแม่เหล็ก ชี้ขั้วเหนือไปอีกกาแลกซี่หนึ่งทางด้านทิศตะวันออก ระหว่างปรับเปลี่ยนโลกอาจหยุดหมุนชั่วคราว เป็นเหตุให้ชาวอินคา ผู้มีความรู้ดาราศาสตร์ชั้นสูง หยุดปฏิทินเอาไว้เพียง 2012 อีกด้วย

สำหรับนวัตกรรมสมัยใหม่ เอ็นฟังก์ชั่น ที่ถูกคิดค้น โดยคุณสาโรช บุญทอง ศิษย์เก่าจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน  ที่มุ่งมั่นทำงานค้นคว้าต่อเนื่องมา ๑๐ กว่าปี พร้อมๆกับทำงานวิจัย กับพืชไร่พืชสวนต่างๆทั่วทุกภูมิภาค และทุกฤดูกาล  นอกจากภารกิจหลักในการช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่พี่น้องเกษตรกรแล้ว ระบบเอ็นฟังก์ชั่นยังช่วยลดโลกร้อน และช่วยปรับสภาพดินให้เข้าสู่สมดุล และน้ำในนาข้าวใสสะอาด มีปลาตัวใหญ่ๆปรากฎขึ้นในนาข้าวเอ็นฟังก์ชั่นมากมาย พี่น้องเกษตรกรที่ทำนาเป็นพยานได้ดี  ตอนที่กำลังจะเก็บเกี่ยวน้ำในนาลดลง  ปลาที่เติบโตในนาข้าว  จะพยายามเคลื่อนย้ายลงมาในแอ่งน้ำที่ยังพอมีเหลืออยู่  ปรากฎการณ์เช่นนี้ เป็นผลลัพล์ของเอ็นฟังก์ชั่น ที่พี่น้องเกษตรกรได้มีโอกาสใช้ ในนาของตน  แม้จะเพียงฤดูกาลเดียวก็สามารถเห็นผลดีแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

ส่วนผลิตภัณฑ์ สำหรับเร่งใบสีเขียวให้แก่พืชอย่างรวดเร็วคือ กรีนฟาสท์ ก็ไม่เพิ่มสภาพเรือนกระจกในบรรยากาศ  ซึ่งแตกต่างกับการใช้ปุ๋ยยูเรีย  สารไนเตรทที่ระเหยขึ้นในอากาศ สร้างเรือนกระจกอยู่ได้เป็นร้อยปี  บรรดาสารต่างๆที่ก่อให้เกิดเรือนกระจก  จะอุ้มเก็บพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกตลอดเวลาเอาไว้  ไม่สามารถสะท้อนกลับขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศเบื้องสูงได้ตามธรรมชาติเช่นในอดีตหลายๆศตวรรษก่อน  ที่มลภาวะของโลกค่า CO2 ยังอยู่ที่ประมาณ  ๓๐๐ พีพีเอ็ม.

ในประเด็น เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพียงประเด็นเดียว  ที่ผู้มีความรักธรรมชาติและช่วยกันผดุงรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี เอาไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง  ก็จะต้องเหลียวหลังมาพิจารณา ใช้ระบบเอ็นฟังก์ชั่น  ต่อการช่วยลดต้นทุนการผลิตในอาชีพเกษตรกรรมทั้งประเทศ  ที่จะช่วยปรับสภาพ สิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ดิน น้ำ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น  และยังปลอดสารพิษตกค้าง  ทั้งแก่เกษตรกรผู้ใช้  และผู้บริโภคผลผลิตต่างๆจากเกษตรกรไปด้วยพร้อมๆกัน  

เอ็นฟังก์ชั่น จึงนับได้ว่า เป็นนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ราคาไม่แพง ใช้ง่าย และไร้คู่แข่ง  กำลังเข้ามาช่วยพี่น้องเกษตรกรปลดหนี้ และช่วยลดโลกร้อนไปพร้อมๆกัน อย่างยั่งยืน  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง  โดยอาศัยเทคโนโลยี่ นิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม หรือ Atomic Biotech  ที่ผู้คนส่วนใหญ่คาดไม่ถึง

เรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมทำภารกิจกู้ชาติปลดหนี้เกษตรกรร่วมกัน

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        

 

 

กลับหน้าเดิม    

 

ลดต้นทุนให้เกษตรกร ด้วย เทคโนโลยี Atomic Biotech/ นิวเคลียร์ภาคเกษตรกรรม   ที่พร้อมปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องภายใต้ระบบ   N-Function   ที่ไร้คู่แข่งขัน