ศึกษานิเทศก์กับธุรกิจ เอไอบิสเน็ต

คุณหรรษา คลี่สุวรรณ อดีตศึกษานิเทศก์ ภูมิลำเนาที่จังหวัดนครปฐม  มีพล.ต.ต.วิบูลย์ ผกามาศ เป็นผู้แนะนำให้เธอมาเริ่มทำธุริจ กับ เอไอบิสเน็ต เมื่อ ๑ เม.ย. ๒๕๔๘  เธอกล่าวว่าสิ่งที่เธอได้รับจาก เอไอบิสเน็ตนั้นมี

  1. เป็นสิ่งที่คนมีเงินมากบางคนก็ไม่สามารถหาซื้อได้คือ สุขภาพที่ดีขึ้นๆ ตลอดเวลาทำให้เรามีความสุข มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต
  2. ถือเป็นโชคดีที่ได้มารู้จัก เอไอบิสเน็ต
  3. ได้มีโอกาสได้ท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีกับบริษัท
  4. ได้มีโอกาสได้รู้จักกับผู้คนต่างๆในธุรกิจมากมาย ถือว่าการทำธุรกิจกับ เอไอบิสเน็ต คือ กำลังชีวิต

ดังนั้นก็เป็นจริงอย่างอดีตศึกษานิเทศก์ท่านนี้สรุปเอาไว้  ผู้ที่รักสุขภาพตนเองและครอบครัว  ต้องแวะที่ เอไอบิสเน็ต เป็นแห่งแรก  ที่นี่มีผลิตภัณฑ์ ต่างๆจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงที่นาๆประเทศรู้จักดี  ช่วยรักษาสุขภาพของทุกๆท่านให้เป็นปกติอยู่เสมอ