ทอร์นาโดบนดวงอาทิตย์

http://www.ainews1.com/article903.html

TPTB have allowed publishing this video in YouTube :http://www.youtube.com/watch?v=aTbksd5-Rdg allegedly an UFO refueling from energy of the Sun. What is the Zeta's take on this strange event? [and from another] This force causes moving objects on the surface of the Earth to veer to the right (with respect to the direction of travel) in the northern hemisphere, and to the left in the southern. Rather than flowing directly from areas of high pressure to low pressure, as they would on a non-rotating planet, winds and currents tend to flow to the right of this direction north of the equator, and to the left of this direction south of it. This effect is responsible for the rotation of large cyclones.

Just as tornadoes occur on the surface of the Earth, due to the Earth having a rotation with consequent Coriolis effect, tornadoes occur on the surface of the Sun, which also has a rotation. These are rarely caught on film by the SOHO cameras, and always cause a stir in the general public as NASA does not make a fuss over them as they do with solar flares. Thus, the public speculates wildly.

เนื่องจากนาสซ่าปล่อยแต่ภาพออกมา โดยไม่มีคำอธิบาย ผู้คนที่ได้ชมเลยโจษกันไปต่างๆนา ที่แท้เป็นทอร์นาโดบนดวงอาทิตย์ ซึ่งนานๆทีที่ดาวเทียมจะบันทึกภาพเช่นนี้ออกมาเผยแพร่