แผ่นเปลือกโลกเอเชีย-แปซิฟิกต่อประเทศไทย

http://www.ainews1.com/article905.html

การเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกในย่านเอเชียแปซิฟิก นั้นกว้างใหญ่ แต่ทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ประเทศไทยทั้งประเทศอย่างไรบ้าง ข้อมูลและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่บล็อกนี้ได้นำมารวบรวมเอาไว้ค่อนข้างละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจความเปลี่ยนแปลงของโลกในย่านนี้ จะได้ทราบล่วงหน้าเอาไว้ และยังไม่ต้องเชื่อ แต่ให้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ๆตลอดเวลา ว่าแต่ละเรื่องจะบังเกิดขึ้นตามสิ่งที่ผู้ปรารถนาดีนำมาฉายให้ดูล่วงหน้าหรือไม่

* ZetaTalk Chat Q&A for March 19, 2011

http://www.zetatalk.com/ning/19mr2011.htm

SOZT

If the pressure on the point where the Pacific Plate noses into Japan was immense enough to cause the recent 9.1 quake there, what do you suppose the pressure is on the edge of the Philippine Plate, and the vulnerable Mariana Trench? This is WHY in our 7 of 10 scenarios we predicted that these plates would fold. The Mariana Trench collapses, tilting the Mariana Plate and pushing it under the Mariana Islands, and the Philippine Plate tilts and pushes under the Philippine Islands. This process has STARTED, but hardly completed as yet. Then look at the point where the Pacific Plate noses into the plate tongue holding Indonesia. This again is a pressure point, and the fracture of small platelets there shows how much pressure has been applied in the past

The REASON the Japan quake happened at this time is because the points south have been compressing, making the Japan point the point of greatest pressure. The Indo-Australian Plate had been tilting in mid-2010, sinking the Indus River valley on the Pakistan/India border by 10 feet. This plate is also rising at the New Zealand end, as the recent quakes in Christchurch show. Indonesia has been folding like an accordion and sinking since December, 2010. And on occasion the buoys show that the Mariana and Philippine Plates have folded, somewhat. What now? Since subduction under Japan has eased the pressure, the pressure will return to points south again. This will prove to be iterative to some degree, until the 7 of 10 scenarios in Asia have completed

EOZT

Prior ZT: http://www.zetatalk2.com/ning/05mr2011.htm

When plate undulation started promptly after the plate tongue holding Indonesia started to sink, we informed the public. On December 31, 2010 in fact, before the year's end. Prior to that, we had stated the sinking would take 2-3 weeks. It is now at 10 weeks, and counting. Plate undulation is not something that stops, once it starts, as momentum is involved. Sinking only commences, again, when the curve of the Indo-Australian Plate under Sumatra and Java lifts, which is only part of the undulation process, a minority of the time. This can be computed if one looks over the documentation Nancy has provided on buoy readings. Where the lift lasts for a day or two at most, the period of time when the curve is pressed down again lasts for a week. Thus, sinking could be assumed to be in process only 1/5 of the time, 2-3 weeks thus taking 10-15 weeks, and this pace assuming no other interference with the sinking process is involved.

SOZT

As horrific as this quake has been for Japan, it is not the start of the Japan 7 of 10 events we have described. For the 7 of 10 events, Japan must experience a series of quakes, starting on the South Island and then proceeding to the North Island. This quake is of that size, but not in the correct sequence, not yet. The sinking of Indonesia was predicted to occur without significant quakes there, what we called a silent adjustment. The rolling of S America is predicted to have a series of significant quakes in the 8-9 range. The African roll and drop will againbe silent and the adjustment of the New Madrid again involving significant quakes in the 8-9 magnitude range. The New Madrid adjustment in particular will be confusing to many, as quakes will increased in frequency and severity, so that quakes of magnitude 6-7 are not uncommon in the New Madrid area before the large 9+ quake that accompanies the tearing of the fault line occurs. Thus quakes can occur before the 7 of 10 adjustment, but not be an indication that the 7 of 10 sequence has jumped ahead.

EOZT

* ZetaTalk: Folding Pacific

http://www.zetatalk.com/7of10/7of10-38.htm

SOZT

The folding of the Pacific plates that accompany the sinking of Indonesia during the 7 of 10 scenarios involves, as we have explained,

http://www.zetatalk.com/ning/20no2010.htm

the Mariana and Philippine plates tilting and flattening westward. This is nothing more than an existing TREND, so is just a matter of the plates moving along faster in the direction they are already going. The Mariana Trench is a zone where the Pacific Plate is subducting under the Mariana Plate. The Pacific Plate curves DOWN at this point, plunging under the Mariana Islands which ride on the Mariana Plate. The trench will be suddenly closed, so that rather than a trench there will be the Pacific Plate scraping along the Mariana Plate, and giving the Mariana Islands a temporary boost UP as the plate tilts during this process. The Mariana Plate, thus tilted, will slide its western edge down along the Philippine Plate, as the Mariana Plate subducts under the Philippine Plate and this process will now be accelerating. The Philippine Plate likewise tilts its eastern side UP, dropping its western side DOWN. The exaggerated tilt accelerates the subduction of the Mariana Plate, and also accelerates the subduction of the Philippine Plate under the tongue holding Indonesia. The tilting of the Philippine Plate give the Philippine Islands a temporary boost UP also, as these islands ride on the eastern edge of the tongue holding Indonesia. Meanwhile, the tongue holding Indonesia has been plunged down, ultimately pulling both the Mariana and Philippine plates down as they fold so the Mariana Islands do not have a permanent boost in elevation. Nancy has explained this as a deck of cards, scattered on a table top, being pulled together into a deck. The plates are folded against one another.

EOZT

Prior ZT: http://www.zetatalk.com/ning/20no2010.htm

What we refer to as the folding Pacific is more than this, however. It is primarily the plates abutting Asia. The Mariana Trench will collapse against the tiny Mariana Plate which will tilt and fold to push under the Philippine Plate. The Philippine Plate is likewise tilting to fold and push under the tongue holding Indonesia, which is itself buckling and sinking.

 

รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลและแนวทางในการติดตามสถานการณ์ของการเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่ประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูงกว่าน้ำทะเล 50 ฟุตหรือ อยู่สูงน้อยกว่า 15 เมตรจากระดับน้ำทะเล หากแผ่น Sunda Plate ที่ประเทศไทยและแหลมอินโดจีนตั้งอยู่ เกิดจมลงกระทันหัน อันเนื่องมาจากแผ่น อินโด-ออสเตรเลียปลดเบรคกระทันหัน จะเคลื่อนตัวมาซ้อนทับปลายแผ่น Sunda Plate อย่างกระทันหันด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันหลายๆประเทศในย่านนี้ได้รับผลกระทบน้ำทะเลล้นขึ้นมาท่วมพื้นที่ถาวรในแถบชายทะเลไปมากแล้ว แต่รัฐบาลของแต่ละประเทศปิดข่าวเอาไว้เท่านั้น แต่เว็บไซท์ต่างๆทั่วโลกจะรายงานภาพและรายละเอียดเข้าไปที่ Zetatalk.com ตลอดเวลา จึงสะดวกแก่ผู้ติดตามทางอินเทอร์เน็ต แต่น่าสงสารคนส่วนใหญ่ทั่วโลกจะไม่ทราบความจริงของธรรมชาติ ที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงรายวัน

ก่อนที่มนุษย์ชาติทั่วโลกจะประสบกับภัยธรรมชาติร้ายแรงต่างๆมากยิ่งขึ้นไปโดยลำดับ ปัญหาเฉพาะหน้าของผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง (ตรวจสอบระดับที่ปลอดภัยได้ด้วยตนเอง) ควรติดตามรายงานต่างๆของแผ่นเปลือกโลกที่เคลื่อนตัว และทวีความแรงของแผ่นดินไหว และเกิดกลุ่มแผ่นดินไหวใหม่ๆมากขึ้น ในพื้นที่ต่างๆ

 

(A) Domino Effect of Mariana Trench Folding

1) Pacific Compressing

2) Mariana Trench Folding

3) Philippine Plate Tipping

3a) Rising at the Mariana Islands

3b) Diving the Western Edge under the tongue of the Eurasian Plate that holds Indonesia

4) The tongue of the Eurasian Plate Pushed down

5) At the same time, breaking and bending to subduct under the curve of the Indo-Australian Plate

 

(B) Domino Pressure, happening almost simultaneously

6) Mountain buildings at the islands of southern Japan, particularly at Mt. Fuji

7) Pacific Plate is pushing under the northern islands of Japan.

8) First, a tipping and pushing down and under the south of Japan

9) Then resistance here is eased. --> Great quakes in the south; Prospective EQs are Tokai, Tonankai and Nankai.

10) Increasing of pressure on the northern part of Japan

11) An adjustment is made there. --> Great quakes in the northern islands of Japan with consequent tsunami heading for N America

 

http://www.zetatalk.com/ning/21ag2010.htm

Q18) Can the Zeta's respond to the degree of devastation and affect on

population they expect Japan to experience when the series of 8+ magnitude

EQ's strike and what regions or cities would be most particularly affected?

[and from another] Accepted and will be included with Steve Havas Q about

Japan. Yes, this is significant! Displaying seismic activity on line until today's

date August 18, there have been 26 quakes between 4.6 and 7.3 magnitude between August 13-18. I find it quite remarkable increase of tremors and earthquakes in the Mariana Islands. Why should so much seismic activity? Is the announcement of a

major movement of plates?

 

A-18) Japan is at the juncture of several plate boundaries. The southern islands are situated on the great Eurasian Plate, and fare the best because this plate is massive and stable. The northern islands are on a tongue of the great N American Plate, but this tongue is likewise stable although it comes under extreme stress particularly at its tip, sometimes called the Okhotsk Plate.

 

It is the pressure from the Pacific that is the issue, as the Pacific is compressing. Likewise, the Philippine Plate is at issue, as it loses in the compression game and in essence is pushed under and lost. The Philippine Plate is tipping, rising at the Mariana Islands and diving under the tongue of the Eurasian Plate that holds Indonesia. This tongue is itself being pushed down. Imagine the domino effect of the Mariana Trench folding against the Philippine Plate, tipping this sideways to drive the western edge under the tongue holding Indonesia, which is at the same time breaking and bending to subduct under the curve of the Indo-Australian Plate. 

This is a domino pressure, happening almost simultaneously. The scenario guarantees that the islands of southern Japan will be doing mountain buildings, particularly at the point where these plates converge at Mt. Fuji. The pressure from the compressing Pacific is applied directly on the northern islands of Japan, however, where the Pacific Plate is pushing under these islands. Thus when plate movement begins, there will first be a tipping and pushing down and under the south of Japan, and then as resistance here is eased, pressure on the northern part of Japan increases until an adjustment is made there likewise. The great quakes to afflict Japan prior to the pole shift will be thus in the south first, followed by great quakes in the northern islands of Japan with consequent tsunami heading for N America. Just when this will hit, and how much time will pass between the quakes in the south to be followed by quakes in the north, we cannot say.

By

Japan; New ZetaTalk; added more ZetaTalk on 19 Mar, 2011


ในภาพรอยต่อของแผ่น Sunda Plate ข้างต้นรอยแตกร้าวปลายทิศเหนือที่พาดผ่านพื้นที่ประเทศไทย บริเวณด่านพระเจดีย์สามองค์ มาทางศรีสวัสดิ์ ผ่านพื้นที่บางส่วนของสุพรรณ เฉียดเข้าทางตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ เฉียงไปทางใต้จังหวัดเพชรบูรณ์ หักเลี้ยวไปทางจังหวัดหนองคาย ออกไปพื้นที่ประเทศลาว มุ่งออกอ่าวตังเกี๋ย

รอยแยกของเปลือกโลกที่จะเกิดการแตกอ้าออกเนื่องจากถูกแรงดึงที่ผิวดินจะโก่งตัว ปัจจุบันพื้นที่ทางปลายแหลมที่สุมาตราได้ทรุดตัวไปล่วงหน้าหลายเมตรแล้ว แต่รอยที่จะแยกที่กาญจนบุรียังไม่ปรากฏให้เห็น ซึ่งผู้ที่สนใจจะต้องคอยเฝ้าติดตามข่าวแผ่นดินแยกต่อไป 
ส่วนพื้นที่บริเวณอ่าวไทยได้ปรากฏการทรุดตัว ทำให้เคเบิลสายไฟฟ้าไปเกาะสมุยขาดออก ท่อแก๊ซและท่อน้ำมันในอ่าวไทยเริ่มฉีกขาด เมื่อท่อเหล่านี้ยืดตัวตามเปลือกโลกใต้อ่าวไทยทรุดตัว

เมื่อกลางปีที่แล้วมีปรากฏการณ์แผ่นดินไหวในแนวเฉียง ที่ผ่านพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เอียงไปทางปลายแหลมญวนตรงไปทางเกาะมาเรียน่า มีแผ่นดินไหวค่อนข้างแรงในเวลาใกล้เคียงกันบนแนวเส้นนี้ และในอนาคตด้ามขวานของประเทศไทยจะแยกตัวออกไปตามรอยแยกที่กล่าวนี้ ระหว่างที่พระอาทิตย์จะเปลี่ยนตำแหน่งไปขึ้นทางทิศเหนือแทนทิศตะวันออก ซึ่งทางรถไฟและถนนสายต่างๆที่ขึ้นมาจากทางใต้จะขาดออก หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในอนาคต เราก็จะมีช่องแคบน้ำทะเลขวางกั้นการเดินทางในปัจจุบัน สำหรับพี่น้องชาวใต้ที่จะเดินทางขึ้นมาทางภาคกลาง

รอยแยกของแผ่นดินทั้งบนบกและในทะเลตามแนวสุราษฎร์ที่กล่าวนี้ หากเกิดขึ้นจะช่วยผ่อนเบารอยแยกที่จะเกิดขึ้นผ่านศรีสวัสดิ์ได้มากทีเดียว ความเสียหายต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามรอยแยกที่เป็นที่คาดหมายเอาไว้บริเวณกลางประเทศไทย ก็จะลดน้อยลง ซึ่งจะต้องติดตามสังเกตการณ์ต่อไป

ปรากฏกาณ์บนพื้นดินไทย ทั้งสองบริเวณที่กล่าวแล้ว จะเป็นสิ่งบอกเหตุการทรุดตัวของ Sunda Plate ซึ่งจะมีผลให้แผ่นดินไทย โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอยู่เหนือน้ำทะเลไม่มากนักได้อย่างดี.....ซึ่งเราจะต้องเอาใจใส่ติดตามเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆที่จะเกิดขึ้นบนแผ่นดินของประเทศไทยที่กล่าวแล้วข้างต้นกันต่อไป เพื่อช่วยบอกเหตุน้ำทะเลจะท่วมพื้นที่เสี่ยง ให้ผู้ที่ไม่ประมาทจะได้เคลื่อนย้ายทรัีพย์สินมีค่าต่างๆออกไปให้พ้นบริเวณที่น้ำทะเลจะท่วมได้ทัน ส่วนการบริหารจัดการที่ดินทรัพย์สินนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคน ว่าจะเตรียมการเปลี่ยนแปลงอย่างใดล่วงหน้า และเตรียมจัดหาที่อยู่สำรองในที่สูงในต่างจังหวัดเอาไว้ เช่นพ่อหลวงของชาวไทย ได้ทรงให้คำแนะนำการตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเอาไว้ในหนังสือมหาชนก ให้อยู่ต่างจังหวัดบนพื้นที่สูงกว่าน้ำทะเลอย่างน้อย 100 เมตร

ส่วนข่าวล่าเกี่ยวกับการทรุดตัวของเปลือกโลกที่ชะวา ท่านที่สนใจแวะดูได้ที่
ลิงค์นี้