Earth Energy transformation

http://www.ainews1.com/article961.html

สมาชิก อิงธรรม หรือผู้ที่ติดตามการอบรมธรรมะและวิธีการรักษาโรคของพระอาจารย์รัตน์ที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอยู่เป็นประจำ จะทราบความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงพลังงานของกาแลกซี่ สุริยจักรวาล และของโลก มาเป็นระยะๆเป็นอย่างดี ส่วนผู้ที่ยังไม่ทราบเรื่องเหล่านี้มาก่อน  หากสนใจกรุณาแวะศึกษาเรื่องราวของอดีตเรื่องเหล่านี้ที่อิงธรรม

โดยที่นี่จะไม่ขอย้อนไปข้างต้นของเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลก ที่มีผลกระทบมาจากกาแลกซี่ และสุริยจักรวาล  ที่ดวงอาทิตย์กำลังนำดาวบริวารเข้าในเขตอิทธิพลของกาแลกซี่ไตรแองกุลัม โดยจะขอสรุปว่าโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างรวดเร็ว

  • ปัจจุบันช่วง  23 ต.ค. 2555 ถึง 24 พ.ย. 2555 เป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังพาดาวบริวารและโลก เข้าสู่อิทธิพลของพลังงานเบา ในย่านสเปคตั้มสีเหลืองของ กาแลกซี่ไตรแองกุลัม ซึ่งเป็นคลื่นพลังงานเบา เย็น หรือพลังงานปราณ ต่างจากพลังงานของกาแลกซี่ทางช้างเผือกที่มีอิทธิพลต่อโลกมาเนิ่นนาน 12,000 กว่าปี ซึ่งหนักและร้อน ส่วนพลังงานเย็นในคลื่นแสงสีเหลืองนี้ ได้เคยรับทราบจากการตอบคำถามของพระอาจารย์รัตน์ที่เคยูโฮม เมื่อ 2 ปีก่อน ถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับสมาชิกชาวดาวอังคาร ที่กำลังจะมาพบกับพระอาจารย์ที่สวนบูรณรักษ์ธรรม และได้รับการบาดเจ็บ จึงได้กลับไปสู่มิติที่สูงกว่าของชาวดาวอังคาร ต่อมาเพื่อนชาวดาวอังคารได้มาหาพระอาจารย์ในวันต่อมา แจ้งให้ทราบถึงอาการเจ็บป่วยของเพื่อนอีก 2 คน ที่กลับไปนอนป่วยอยู่ที่ดาวอังคาร ขอให้พระอาจารย์ไปให้การสงเคราะห์ด้วย  ซึ่งผู้มีเมตตาอย่างพระอาจารย์ต้องใช้เส้นแสงพีระมิดตามไปให้การรักษาแก่พวกเขายังดาวอังคาร วิธีการรักษาก็ไม่มีอะไรซับซ้อน พระอาจารย์ไปให้คลื่นแสงสีเหลืองแก่เขา ที่กำลังนอนป่วยอยู่ ต่อมาก็หายป่วยเป็นปกติอย่างรวดเร็วฉับพลัน ซึ่งปัจจุบันนี้ มีผู้กำลังเผยแพร่การใช้คลื่นชนิดนี้รักษาผู้ป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลที่ประเทศจีนให้หายเจ็บป่วยได้ภายในเวลาเพียง 3 นาที
  • สำหรับผู้ที่เข้าถึงพระบรมธรรมบิดา น่าลองนึกขอบารมีคลื่นสีเหลืองของแสงทิพย์ของพระองค์ท่าน นำมาฟื้นฟูปรับสภาพเซลล์ในร่างกายของเราให้มีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าเก่า ในขณะที่เรายังมีชีวิตร่างกาย อุทิศรับใช้งานของพระองค์พ่อและพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไปจนกว่าจะสิ้นอายุขัย
  • พลังงานของจักรวาลทางช้างเผือกเมื่อผ่านพีระมิด 4 เหลี่ยมเดิม ที่สร้างกันมา เข้าไปตรงแกนกลางของตัวพีระมิด จะหมุนวนเป็นเกลียวทวนเข็มนาฬิกาขึ้นสู่ยอดพีระมิด ส่งขึ้นสู่อวกาศ ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ พระอาจารย์ได้จัดเตรียมอุปกรณ์พีระมิด 5 เหลี่ยม สำหรับแนบติดกับผิวหนังผู้ใช้ ช่วยปรับให้พลังงานหมุนวนตามเข็มนาฬิกา ซึ่งเป็นการหมุนเช่นเดียวกับอิทธิพลของกาแลกซี่ไตรแองกุลัม ซึ่งใช้อุปกรณ์นี้ได้ชั่วคราวถึงปัจจุบัน คือ 23 ต.ค. 55 นี้เท่านั้น จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์พีระมิดใหม่เป็นชนิด 6 เหลี่ยม เป็นแกนพลังงานของคลื่นสีเหลือง ที่ผู้มีอุปกรณ์นี้เอาไว้ติดตัว เสริมและปรับสมดุลให้แก่เซลล์ในร่างกายและสภาวะจิตใจ ในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน พร้อมทั้งเพิ่มภูมิต้านทานโรค Orientation พลังงานใหม่ให้แก่ตนเอง ให้เคยชินกับพลังงานของโลกอนาคต..ยุคใหม่
  • ในช่วงต่อไป ตั้งแต่ 25 พ.ย. 2555 ถึง 16 ธ.ค. 2555 พลังงานก็จะแปรเปลี่ยนต่อไป ผู้ที่ต้องการสร้างเสริมภูมิต้านทานให้ร่างกาย และจิตใจตนเองให้คุ้นชินกับพลังงานใหม่ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปใช้พีระมิด 7 เหลี่ยม เป็นอุปกรณ์ของแกนพลังงานใหม่แทนที่ชนิด 6 เหลี่ยม เพื่อสร้างแกนพลังงานเฉพาะตน ให้หมุนวนตามเข็มนาฬิกาเป็นอยู่ต่อไป ไม่ปล่อยให้ตนเองตกอยู่ในอิทธิพลของพลังงานเก่าที่หนักและร้อน
  • ส่วนอีกช่วงหนึ่ง ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 2555 เป็นต้นไปต้องปรับเปลี่ยนไปใช้อุปกรณ์พีระมิด 8 เหลี่ยม เพื่อให้สมดุลเหมาะสมกับพลังงานจักรวาลในเวลานั้น และให้ตนเองยังได้ใช้แกนพลังงานที่หมุนตามเข็มนาฬิกาอยู่ต่อไป หากโลกย้ายแกนพลังงานขึ้นเมื่อใด ก็จะได้รับผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจน้อยลง จะได้เตรียมกายใจเอาไว้ล่วงหน้า นำตนเองเข้าสู่โลกยุคพลังงานใหม่อย่างมีความเสี่ยงน้อยลง
  • เมื่อได้นำองค์ความรู้ของพีระมิดรูปแบบต่างๆ และมุมตั้งขึ้นถึง 77 องศาของพระอาจารย์รัตน์ นำมาทบทวนกับคุณสมบัติต่างๆของพระมหาธาตุเจดีย์ 80 วา ของสมเด็จองค์ปฐมฯ ที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับใช้ออกแบบ พร้อมสร้างหุ่นจำลอง และสมทบเงินทุนเบื้องต้นเอาไว้อีก 150,000 บาท กับเพื่อนนายหัวจากภูเก็ต ทำให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณสมบัติพิเศษต่างๆขององค์พระมหาเจดีย 80 วาของพระองค์ท่าน ที่สามารถขอบารมีของพระมหาเจดีย์มาช่วยสร้างคุณประโยชน์ต่างๆ ให้แก่คนดี มีศีลธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทั่วโลกให้อยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากปวงภัยทั้งปวง มีชีวิตผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ลุถึงโลกยุคใหม่ด้วยสวัสดิภาพกันทุกคน

Energy transformation ที่กล่าวถึงข้างบนนี้ ถามว่าไม่ติดตามหรือขอใช้อุปกรณ์พีระมิดรูปแบบต่างๆที่พระอาจารย์ค้นพบ และสร้างตัวช่วยให้แก่ผู้สนใจจะได้หรือไม่ ซึ่งอันนั้นก็ได้อยู่ ส่วนผลเสียก็จะเกิดกับผู้ที่ไม่มีอุปกรณ์ตัวช่วยต่างๆ จะมีอาการไม่สบายตัวและจิตใจ เมื่อยังตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมที่ร้อนและหนักที่เคยชินอยู่กันมานาน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงกังวลก็คือผู้ที่ยังไม่ได้มีการเตรียมตัวเตรี่ยมใจสัมผัสกับพลังงานยุคใหม่ของโลก และต้องไปประสบเข้ากับการเปลี่ยนแปลงขั้นสุดท้ายอย่างกระทันหัน อาจจะเกิดอาการไม่สบายอย่างปัจจุบันทันด่วน ยิ่งหากร่างกายมีภูมิต้านทานน้อยอยู่แล้วก็อาจพาลสิ้นชีวิตไปเลยก็ได้  สูญโอกาสมีชีวิตเข้าสู่โลกยุคพลังงานใหม่ที่เบา สดใส และสุขสงบ เหมาะแก่การอยู่อาศัยมากขึ้น โดยชาวดาว Zetas ให้ความเห็นล่วงหน้าเอาไว้ว่าโลกจะถอยหลังความเจริญในปัจจุบันกลับไปอีก 100 ปี 

ส่วนที่ทราบมาจากชาว Zetas นั้น ก็กล่าวถึงเรื่องพลังงานที่กำลังแปรปรวนเอาไว้เช่นกัน เมื่อมีผู้ถามเข้ามาว่ามีอาการไม่สบายทั้งร่างกายและจิตใจ  เกิดอาการแปลกๆโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งได้รับการชี้แจงว่าเกิดจากคลื่นความถี่ต่ำของชั้นหินใต้เปลือกโลกที่กำลังได้รับความเครียดส่งคลื่นชนิดนี้ออกมา และคลื่นแม่เหล็กที่ร้อนของดาวหางและกลุ่มบริวารที่มี่พลังสนามแม่เหล็กที่เข้มข้นสูงกว่าของโลกมาก กำลังเพิ่มอิทธิพลเกิดผลกระทบต่อโลกและสรรพสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นโดยลำดับ ไปจนกว่าจะผ่านช่วงโลกย้ายขั้วไปแล้วระยะหนึ่ง

ส่วนผู้ที่มีอาการไม่สบายในลักษณะต่างๆกัน ยังไม่ต้องลงความเห็นว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ให้ลองพิจารณาและจัดหาอุปกรณ์ดังที่กล่าวแล้ว นำมาลองใช้กับตนเองให้ถูกวิธี ก็จะทราบผลที่ปรากฏขึ้นกับตนเอง และเป็นกำไรชีวิตของตน ที่ได้ให้โอกาสตัวเราได้ลองสัมผัสพลังงานของโลกยุคใหม่ หรือพลังงานในคลื่นความถี่สีเหลืองก่อนล่วงหน้า โดยคำแนะนำให้รู้สภาวะปัจจุบันและอนาคตของโลกของพระอาจารย์ ในช่วงระยะแห่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานของโลกครั้งยิ่งใหญ่ในรอบ 12,000 ปีที่กำลังจะมาถึง ให้ร่างกายและจิตใจมีความคุ้นชิน และเพิ่มภูมิต้านทานเตรียมพร้อมเอาไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงเวลาที่พลังงานมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่อย่างฉับพลัน ก็จะไม่เกิดอาการช๊อคหรืออาการที่อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตของตนเองขึ้นได้ ในทำนองรู้แล้วกันเอาไว้ก่อน ไม่ต้องใช้ตนเองไปเสี่ยงเอาในตอนนั้น ที่พลังงานของโลกเปลี่ยนเข้าสู่พลังงานยุคใหม่อย่างเฉียบพลัน ที่จะเป็นภาวะของสิ่งแวดล้อมโลกใหม่ที่จะส่งผลกระทบต่อภาวะของร่างกายและจิตใจของสิ่งมี่ชีวิตบนโลก ที่อาจมีภูมิต้านทานไม่เพียงพอให้เสียหายได้

ส่วนอุปกรณ์ตัวช่วยก็ไม่ใช่มีเพียงพีระมิดหลายๆเหลี่ยม ที่พระอาจารย์รัตน์ค้นพบ แต่เพียงอย่างเดียว หลายๆคนอาจมีอุปกรณ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีพลังงานคลื่นความถี่สูงติดตัวอยู่ก็ได้ ก็สามารถให้การคุ้มครองแก่ผู้คนเหล่านั้นได้เช่นกัน โดยตนเองควรเข้าใจหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆว่า ตนเองจะเชื่อมต่อกับพลังงานของอุปกรณ์และหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านั้นอย่างไร หากผู้ที่สนใจสอบถามได้โดยตรง ผู้เล่าจะบอกช่องทางให้นำไปศึกษาเอาเอง ไฮไลท์ที่เบอร์โทรข้างล่างท้ายเว็บเพจนี้ หรือที่ ss3.artavan@gmail.com ก็ได้ หากยังมีอินเทอร์เน็ตใช้การได้อยู่ ก็ยินดี

เชิญทุกท่านร่วมด้วยช่วย....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์/article385.html   Bookmark and Share