ภาวะแวดล้อมโลกที่ควรตระหนักของชาวสยาม
http://www.ainews1.com/article964.html

ขณะนี้วันที่ 5 ธันวาคม 2556 เป็นวันมหามิ่งมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตั้งใจถวายพระพรชัยแก่พ่อหลวงภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเจ้าของชาวสยาม ให้ทรงมีพระสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอยู่เลย 150 ปีขึ้นไป โดยมีอาหารเสริมจากธรรมชาติบริสุทธิ์แก่ไมโตคอนเดรีย ให้ดีเอ็นเอแข็งแรง และผลิตพลังงาน นาๆชนิดและเอ็นไซม์มากมาย ให้แก่ร่างกายอย่างพอเพียงเต็มประสิทธิภาพเช่นคนหนุ่มสาวจะพึงมี

ส่วนอีกราว 2 ปี ชนชาวสยามบนผืนแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงรวบรวมไว้เต็มพื้นที่ของแหลมอินโดจีน และได้ทรงตั้งพระทัยทูลถวายแผ่นดินแหลมทองที่พระองค์ทรงเหนื่อยยากได้รวบรวมไว้ ยกถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน เพื่อทรงใช้เป็นแผ่นดินเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาต่อไปจนครบถ้วน 5,000 ปี ในสมัยขององค์พระพุทธโคดม

แผ่นดินสยามที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบัน ตั้งอยู่บนแผ่น Sunda Plate บนแหลมที่ยื่นลงไปในทะเลแหล่งนี้ประกอบไปด้วยประเทศฟิลิบปินส์ อินโดฯ มาเลย์ สิงค์โปร์ ไทย ลาว เขมร ญวน และพม่าภาคใต้บางส่วน รวมทั้งฮ่องกง และแผ่นดินใหญ่จีนตอนใต้บางมณฑล ปลายแหลมซันดาเพลทนี้ ปัจจุบันได้ค่อยๆทรุดตัวต่ำลงไปแล้วส่วนหนึ่ง เช่นพื้นที่เมืองจาร์กาต้าพื้นที่ลุ่มต่ำเหนือน้ำทะเลไม่มากนักได้จมน้ำทะเลถาวรไปแล้วมากกว่า 50 % โดยสนามบินจาร์กาต้ามีคันกั้นน้ำทะเลคอยดูแลอยู่ จึงยังคงใช้งานได้ในปัจจุบัน แต่ในอนาคตอีกไม่ยาวไกล พื้นที่เกาะต่างๆของอินโดฯจำนวนมาก จะจมลงใต้น้ำทะเลอย่างถาวรอย่างกระทันหันภายในวันเดียว (suddenly sinking) เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพื้นที่ของประเทศอินโดนีเซียอยู่บริเวณปลายแหลม Sunda Plate ที่มีปลายแผ่นดินใต้ทะเลอยู่ติดต่อกับแผ่นทวีปออสเตรเลีย

ส่วนพื้นที่ประเทศไทยอยู่ทางเหนือในบริเวณตรงกลางของแผ่น Sunda Plate มีโอกาสทรุดตัวลงครึ่งหนึ่งของพื้นที่ส่วนใต้สุดของอินโดฯ คาดว่าจะทรุดตัวกระทันหันลงไปสี่ชั้น

การแจ้งล่วงหน้าของเหตุการณ์อนาคตโดยชาวเซต้าเมื่อ 1995 ต่อเหตุการณ์ต่างๆที่พื้นที่โลกส่วนต่างๆและพลโลกและสัตว์นาๆชนิดจะต้องประสบเหตุร้ายแรงขึ้นโดยลำดับ จนในที่สุดพลโลกจะลดลงเหลือเพียง 10 % โดยท่านผู้ทรงคุณความรู้หลายท่านของประเทศไทย คาดการณ์ว่าพลเมืองของชาวไทยจะเหลือรอดอยู่ประมาณ 20-25 % โดยต้องไม่ลืมว่าในจำนวนที่เหลือรอดอยู่นี้จะมีคนครึ่งบ้าครึ่งดีมีสติไม่สมบูรณ์อยู่ด้วยประมาณครึ่งหนึ่ง ด้วยสาเหตุที่ไม่สามารถทนแบกรับความสูญเสียต่างๆรอบตัวได้ ยังคงมีชีวิตเหลือรอดอยู่ด้วย

วิกฤตเเหตุการณ์รอบแรกที่ชาวเอเซียจะต้องประสบนี้ ยังไม่รุนแรงนักในรอบแรก ที่ผืนแผ่นดินที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ชายฝั่งจะถูกน้ำทะเลท่วมอย่างถาวรสูงประมาณ เท่ากับอาคาร 4 ชั้นอย่างรวดเร็ว เมื่อขอบแผ่น Sunda Plate เคลื่อนตัวมุดสอดเข้าใต้แผ่นใหญ่ที่ประเทศอินเดียตั้งอยู่อย่างกระทันหัน โดยจะมีเหตุการณ์ต่างๆทางธรณีวิทยาจะสังเกตได้เช่น จะเกิดคลื่นสึนามิขนาดใหญ่ขึ้นแก่ประเทศฟิลิบปินส์ แล้วลามขึ้นทางทิศเหนือเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นทางบริเวณเกาะใต้โตเกียวของญี่ปุ่นข้ามเกาะเข้าไปถึงชายฝั่งประเทศจีน แล้วคลื่นจะตีกลับมาเกาะญี่ปุ่นอีกครังหนึ่ง และในคราวเดียวกันรอบๆภูเขาฟูจีอันมีชื่อเสี่ยงของญี่ปุ่น จะเกิดภูเขาใหม่ๆขึ้นมาเสริมทิวทัศน์ที่นี่อีกหลายลูก

ข่าวภัยธรรมชาติที่กล่าวแล้ว ยังอยู่ไกลตัวชาวไทยบนแผ่นดินสยาม ที่ใกล้เข้ามาชาวภาคใต้ จะได้รับข่าวว่าพื้นที่แถวๆเกาะปีนังเกิดน้ำทะเลท่วมชายฝั่งมากขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลบ่าเข้าท่วมสนามบินบนเกาะลังกาวีเพิ่มขึ้นจนต้องรีบแก้ไขโดยด่วน ชาวไทยผู้อยู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลทั้งทางด้านทิศตะวันออกและตะวันตกของด้ามขวานทอง จะต้องรีบขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงอย่างเร่งด่วน ก่อนสิ้นปี 2012 หลวงปู่จามพระศิษย์ของหลวงปู่แหวน หลังจากได้เทศนาโปรดทวยเทพแล้วได้หารือเหตุวิกฤตของโลกว่าปลายปี 2012 นั้นจะเกิดความวิกฤตขึ้นแก่โลกหรือไม่ ซึ่งเหล่าทวยเทพได้ยืนยันกับหลวงปู่ว่าจะยังไม่เกิดขึ้น ความวิกฤตจะเกิดขึ้นราวปีระกาจอหรือราวปลายปี 2558 ส่วนปลายปี 57 ล่ะน้ำจืดจากเขื่อนทางเหนือจะมาก่อนหรือไร ที่หมอนิดเตือนไว้ตั้งแต่ต้นปี 56

ส่วนเมื่อต้นเดือนนี้ ได้มีอาคันตุกะ 2 ท่านได้เดินทางมาที่พระธาตุแสงแก้ว ได้พบกับผู้ดูแลสถานที่นี้ โดยนัยว่าท่านเป็นตัวแทนขององค์อินทร์ ที่จะเลือกไปยังที่ต่างๆที่สำคัญและจะมีความปลอดภัยในอนาคตที่จะมีศรัทธาญาติโยมมาพึ่งพา โดยที่พระธาตุแสงแก้วนั้นจะโด่งดังมากในเวลาอีก 2 ปีข้างหน้ามีผู้คนมารวมตัวกันอย่างเนืองแน่น และอาคันตุกะทั้ง 2 ท่านนี้จะเดินทางต่อไปยังที่สำคัญต่างๆเท่านั้น ที่ซึ่งจะไม่มีความปลอดภัย ท่านจะไม่เลือกเดินทางไป ดังนั้นสถานที่ใดที่ท่านทั้งสองได้เดินทางไปเยี่ยมเยือน และส่งข่าวอนาคตล่วงหน้า ก็ขอให้พิจารณาในข่าวอนาคตที่ท่านได้บอกให้ทราบล่วงหน้าและนำไปไตร่ตรองในข้อความสั้นๆนั้นออกมาในรายละเอียดต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมการต่างๆล่วงหน้าตามกำลังความสามารถ

ข่าวข้างต้นนี้ จะไปพร้องกันกับที่หลวงปู่จามได้คุยกันกับทวยเทพมาหรือไม่ยังต้องเฝ้าติดตามต่อไป โดยอาศัยข้อมูลต่างๆทางกายภาพของโลกที่เป็นวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยบ่งชี้ ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำของประเทศไทยตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ ขึ้นมาถึงพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ซึ่งหากพื้นที่บน Sunda Plate ทรุดตัวลงแบบกระทันหัน จะส่งผลกระทบต่อชีวิตปกติของประชากรชาวไทยประมาณ 25-30 ล้านคนโดยทันที และจะเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในวงกว้างและมีจำนวนมหาศาลทีเดียว โดยที่รัฐบาลไทยไม่เคยนำข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกมาประกอบการพิจารณาพัฒนาในเรื่องต่างๆมาก่อน เช่นหลายๆประเทศเขาได้เตรียมการกันมาเงียบๆหลายปีล่วงหน้า 

ส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำทาง กทม.และปริมณฑล รวมพื้นที่ใหญ่กว่าพื้นที่กทม.ประมาณ 2 เท่าตัวโดยรอบพื้นที่ กทม. จะได้รับผลมีน้ำทะเลไหลบ่าเข้ามาท่วมอย่างรวดเร็ว อันอาจจะเกิดขึ้นในราวปลายเดือนธันวาคม 2558 โดยมีคำเตือนบรรดาลูกหลานของหลวงปู่สังวาลย์ที่วัดสังฆทานนนทบุรี ว่า ถ้าหากน้ำทะเลขึ้นท่วมพื้นที่ตลาดชลบุรีอย่างรวดเร็วไม่ลดลงเช่นที่เคยเกิดมาแล้วหลายครั้ง กลับเอ่อท่วมสูงมากขึ้นทุกที หลวงปู่ฯเตือนให้ลูกหลานบนพื้นที่ลุ่มต่ำของนนทบุรีได้เคลื่อนย้ายทรัพท์สินมีค่าติดตัวไปสู่พื้นที่สูงโดยเร็ว เช่นมุ่งไปสู่พื้นที่สูงทางจังหวัดสระบุรีเป็นต้น 

ำเตือนลูกหลานของหลวงปู่ฯนี้ จะสามารถเห็นได้ชัดเจนว่าปกติพื้นที่ของชลบุรีอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมากกว่าพื้นที่ของนนทบุรีและพื้นที่ กทม. หลายฟุตทีเดียว แต่เหตุไฉนจึงเกิดน้ำทะเลท่วมสูงขึ้นๆก่อนพื้นที่ใน กทม.ซึ่งอยู่เหนือน้ำทะเลน้อยกว่าพื้นที่ในตลาดชลบุรี 

ส่วนการมาเยือน พระธาตุแสงแก้ว ของอาคันตุกะ 2 ท่าน ได้มาพบกับผู้ที่ดูแลสถานที่ และเป็นผู้นำการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์มาร่วม 8 ปี ได้มาให้ข้อมูลล่วงหน้าว่า อีก 2 ปีข้างหน้าที่นี่จะโด่งดังมาก จะมีผู้คนมามากมาย โดยท่านจะตระเวนเดินทางไปยังพื้นที่ปลอดภัยในจุดต่างๆของแผ่นดินไทย ไม่ได้ไปในทุกๆที่ เช่นจังหวัดนครสวรรค์เป็นต้น เพื่อบอกกล่าวให้ผู้ที่ดูแลพื้นที่สำคัญต่างๆได้รับทราบข่าวอนาคตล่วงหน้า เพื่อนำไปพิจารณาเตรียมการรับมือคลื่นมหาชน ที่จะพากันมาพึ่งพิงอาศัยในอนาคต โดยเฉพาะที่พระธาตุแสงแก้ว อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของพระพุทธศาสนา และพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์ในภัทรกััปนี้ ซึ่งพี่น้องทางสมุทรปราการและพื้นที่ กทม. ได้รวบรวมทุนทรัพย์จำนวนมากร่วมกันก่อสร้างพระเจดีย์ราว 7 ล้านบาทจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

ส่วนในรายละเอียดอีกจำนวนมาก ที่ผู้สนใจจะติดตามศึกษาพิจารณาได้จากลิงค์นี้ และใช้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่วงหน้า เพื่อเฝ้าติดตามดูเหตุการณ์ต่างๆทั่วโลก และรอบๆพื้นที่ประเทศสยาม เพื่อความไม่ประมาทของแต่ละคนสืบไป

ขณะนี้ 19 ธ.ค. 56 เพิ่งมีข่าวการทรุดตัวของแผ่นดินเพิ่มขึ้นที่ชะวา แวะศึกษาได้ที่ลิงค์นี้

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. ที่เพิ่งผ่านมามีรายงานแผ่นดินไหวใต้ขอบมาเรียน่า และที่ปลายแผ่น Sunda Plate และที่สุมาตราเหนือ ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน...รายงานเหล่านี้กำลังบอกอาการของแผ่น Sunda Plate กำลังได้รับอแิทธิพลการเคลื่อนตัวของแผ่นแปซิฟิกที่ค่อนข้างรุนแรงและมีผลกระทบในวงกว้าง

ต่อมาวันที่ 21 พื้นที่ในฟิลิบปินส์ก็เกิดอาการทันที น้ำทะเลท่วมบางพื้นที่อย่างผิดปกติ ลองแวะดูรายละเอียดที่ลิงค์นี้

ตอนหัวค่ำวันที่ 22 ได้ฟังอาจารย์วรินทร์ เทียมจรัส ทางช่อง 13 สยามไท มีตอนหนึ่งท่านแสดงความเห็นที่คนในประเทศไทยกำลังต่อสู้ทางการเมืองกันอย่างหนัก แต่ยังไม่แตกหัก ก่อนสิ้นปีนี้อาจารย์ดูเกณฑ์ทางดวงดาวอาจารย์เกรงว่าประเทศไทยจะถูกกวาดล้างด้วยภัยทางธรรมชาติเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นกับฟิลิบปินส์เมื่อเร็วๆนี้...ในประเด็นนี้ไปตรงกับความเห็นของชาวต่างดาว Zetas ที่มีผู้ส่งคำถามเข้าไปเกี่ยวกับการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นที่ประเทศไทย แต่ผู้ตอบกลับไม่เน้นที่ความคืบหน้าของการแพ้ชนะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง กลับไปสรุปว่าชาวเอเซียและประเทศไทยจะประสบกับภัยธรรมชาติ ที่จะกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างโกลาหนร้ายแรงทีเดียว

ในข่าวสั้นของ ดร.สมิทธิ รายงานว่าวันที่ 22 ธ.ค. 56 น้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นถึง 10 เมตรที่จังหวัดบึงกาฬ แต่ในรายงานไม่ได้ระบุว่ามีผลมาจากระดับน้ำทะเลยกตัวหรือไม่ คงต้องติดตามข่าวต่อไปว่าระดับเปลือกโลกในเขตประเทศไทย จะทรุดตัวตามประเทศเวียตนามไปด้วยหรือไม่

ส่วนข้อมูลต่างๆที่อาจเป็นประโยชน์ของหลายๆท่านทั้งทางโลกและธรรม จะติดตามศึกษาได้ที่ article385.html ตามอัธยาศัย แต่ในรายงานไม่ได้ระบุว่าระดับน้ำมีผลกระทบมาจากน้ำทะเลยกระดับหรือไม่